عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 662

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برآورد ذخیره کانسارها، یکی از مهمترین پارامترهای لازم برای طراحی و برنامه ریزی تولید معدن می باشد.کانسار سرکوه با کانی سازی مس و مولیبدن پورفیری در 10 کیلومتری شمال شرقی شهرستان پاریز واقع شده است. در این پایان‌نامه برآورد ذخیره کانسار مس سرکوه با توجه به آخرین اکتشافات معدن توسط جدیدترین نسخه نرم افزار Datamine انجام شده است. در بخش اول یک مدل سه بعدی زمین‌شناسی از کانسار به منظور ارزیابی دقیق ذخیره و نحوه کانی‌زایی که شامل مدل‌های عیاری، سنگ شناسی، زون بندی و آلتراسیون بود، ...

فضاهای زیرزمینی بزرگ مقطع مانند مغارها به‌دلیل کاربردهای مهم و راهبردی‌شان، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ به همین دلیل شکل مقطع و روش‌های حفاری و ایجاد چنین فضاهایی از موارد حائز اهمیت در این مبحث می‌باشند. عوامل فراوانی بر روی حفاری مغارها تأثیرگذار هستند که یکی از این موارد روش باز کردن مقطع مغار است. از جمله روش‌های باز کردن مقطع مغار می‌توان روش‌های پله‌ای و تونل پیشرو را نام برد و در هر دو این روش‌ها، مغار به‌صورت لایه‌ای از بالا به پایین به صورت پله‌ای حفاری می ...

امروزه یک راه حل برای رفع نیازهای انرژی، استفاده از سیستم‌های فتوولتائیک برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی است. سلول‌های فتوولتائیک بخش کمی از انرژی تابشی خورشید جذب شده را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند و بخش زیادی از آن به انرژی حرارتی تبدیل می‌شود که باعث بالا رفتن دمای سلول‌ها می‌گردد. سلول‌های فتوولتائیک مهمترین قسمت سیستم‌های فتوولتائیک هستند و بازده سیستم‌های فتوولتائیک با افزایش دمای سلول‌های فتوولتائیک کاهش می‌یابند. بنابراین برای بهبود کارایی و راندمان این سیست ...

کدگذاری مکان-زمان که شامل سیستم مخابرات MIMO می باشد، از دایورسیتی مکان در کانال های بی سیم یکنواخت برای مبارزه با اثر محوشدگی استفاده می کند. با این روش کدگذاری، سیگنال ها از دو یا چند آنتن طی بازه های زمانی مختلف فرستاده می شوند. اما اگر کد مکان-زمان بدون استفاده از OFDM در کانال های انتخابگر فرکانسی بکار رود، پدیده ی ISI اجتناب ناپذیر است. بنابراین MIMO-OFDM توسعه پیدا کرده و به سرعت به عنوان مدلی جایگزین که توانایی غلبه بر اثرات محوشدگی و ISI درکانال انتخابگر فرکانسی ...

حفاریچاههاینفتوگازبااستفادهازتکنولوژیلیزرییکی از روش های متعارف در نسل جدید حفاری ها میباشد . باتوجهبهاینکهحرارتبالایلیزرباعثذوبوتبخیرسنگمیگردد،ازاینرواستفادهازچنینروشیبهعنواندستگاهحفاریسنگهایسختومحیطهایناهمگوننامبردهمیشود . به علت این که این روش وابسه به مولفه های بسیاری است لذا هرتغییروجایگزینی در سیستمنیازمنداثباتقویدراینزمینهمیباشد . در این تحقیق به بررسی و قابلیت های بکارگیری لیزر فیبری و لیزر کربن دی اکسید در عملیات شکست سنگ آهکی به صورت آزمایشگاهی وعددی پرداخته شده اس ...
نمایه ها:
لیزر | 

به نظر می رسد که تحلیل ترک در مواد دوسانگردبا استفاده از روش آنالیز ایزوژئومتریک توسعه یافته تاکنون صورت نگرفته است. امروزه مواد دوسانگرد مانند کامپوزیت‌ها به طور وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع کشتی سازی و هوا فضا مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجایی که مواد کامپوزیت به صورت لایه‌های نازک ساخته می‌شوند احتمال ایجاد ترک در آنها وجود دارد. به همین دلیل بررسی پدیده‌ای چون ترک در چنین موادی ضروری به نظر می-رسد. در این مطالعه روش ایزوژئومتریک توسعه یافته برای تحلیل ترک در م ...

هنگامیکه گستره‌ی وسیعی از تنش در نظر گرفته شود، پوش مقاومت اکثر مصالح ژئوتکنیکی غیرخطی بدست می‌آید. بنابراین در مسائلی مثل تعیین ظرفیت باربری توده سنگ که تاثیر غیرخطی شدن رفتار مصالح را نمی توان نادیده گرفت باید از معیار‌های غیرخطی استفاده کرد. در این پایان‌نامه در ابتدا انواع معیار‌های شکست موجود برای سنگ بررسی می‌شود. سپس با استفاده از یکی از این معیارها که برای شکست سنگ بکر کاربرد دارد معیاری برای شکست توده سنگ و با استفاده از تحلیل رگرسیون بدست می‌آید. نتایج نشان می‌دهد ک ...

در سال های اخیر، توابع و چند جمله ای های متعامد در حل مسائلی مانند کنترل بهینه، تجزیه و تحلیل سیستم ها، شناسایی سیستم ها و ... مورد توجه قرار زیادی گرفته اند. در این پایان نامه، روشی منظم مبتنی بر ماتریس های عملیاتی از چند جمله ای های متعامد گسسته چبیشف و والش به منظور تحلیل و یافتن کنترل بهینه سیستم های مقیاس دار گسسته خطی و غیر خطی متغیر با زمان بکار گرفته شده است. روش فوق حل معادلات تفاضلی را به حل یک دستگاه از معادلات جبری کاهش می دهد. پس از جبری سازی، مسئله بهینه سا ...

در سال های اخیر توابع و چند جمله ای های متعامد گسسته در حل مسائلی مانند کنترل بهینه، تحلیل سیستمها، شناسایی سیستم ها و... مورد توجه زیادی قرار گرفته اند.در این پایان نامه از چند جمله ای های متعامد گسسته لژاندر و لاگر، جهت تحلیل و بهینه سازی سیستم های مقیاس دار گسسته خطی و غیر خطی متغیر با زمان استفاده شده است. با استفاده از ماتریس انتقال شیفت، ماتریس مقیاس و ماتریس حاصل ضرب، معادلات تفاضلی حاکم بر سیستم به معادلات جبری تقلیل می یابند. سپس مسئله کنترل بهینه به روش ضرایب ل ...