عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 662

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیش‌بینی نرخ نفوذ TBM از جمله مواردی است که به لحاظ اهمیت آن در تخمین زمان اجرای یک پروژه و هزینه تمام شده آن، تاکنون مورد توجه فراوان قرار گرفته است. محققان روش‌های متعددی را برای پیش‌بینی نرخ نفوذ ماشین‌های حفاری تونل ارائه کرده‌اند. در بسیاری از مدل‌ها تنها از چند پارامتر اصلی برای تحلیل مدل استفاده شده است و از تاثیر سایر پارامترها، همچون خصوصیات درزه‌ها چشم‌پوشی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی تأثیر خصوصیات توده سنگ بر نرخ نفوذ TBM و در ادامه ارایه یک مدل با استفاده از رو ...

چکیده : OFDM یک تکنیک مدلاسیون برای ارسال داده با سرعت بالا در کانال محو شدگی چند مسیره است. مهم‌ترین عاملی که سیستم‌های SISO-OFDM (Single-Input Single Output OFDM) را با مشکل مواجه می‌سازند منابع تداخل می‌باشد. به منظور حذف تداخل استفاده از آنتن‌های آرایه‌ای در گیرنده سیستم‌های OFDM پیشنهاد شده که SIMO-OFDM (Single-Input Multiple-Output - OFDM) نامیده می‌شود. یکی از راههای افزایش ظرفیت کانال مخابراتی، افزایش بازده طیفی و کاهش اثر محوشدگی کانال، در سیستم‌هایSIMO-OFDM استفا ...

شرکت دنده کار کرمان، واقع در شهرک صنعتی شماره یک، سازنده انواع دستگاه ها از جمله دستگاه های اره نواری افقی و عمودی است که دستگاه اره نواری 500 از جمله دستگاه های ساخت این شرکت می باشد . مشکلی که به واسطه آن این پایان نامه نوشته شده است، وجود ارتعاشات مزاحم در قسمت کمان اره می باشد . به همین منظور در این پایان نامه رفتار ارتعاشاتی این دستگاه مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور در ابتدا یک مدل ریاضی برای کمان اره تعریف شده است و معادلات حاکم بر آن، یک بار برای سیستم ...

در این تحقیق نانوذرات هیدروکسیدکلسیم به روش ساده رسوب شیمیایی از ترکیب کلریدکلسیم 5/0 مولار و هیدروکسیدسدیم با غلظت‌های 5/0، 1 و 2 مولار در C?80 و بدون استفاده از حلال آلی بدست آمد. نانوذرات تولید شده توسط طیف سنجی مادون قرمز فوریه (FTIR)، آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترون روبشی(SEM) و آنالیز BET خصوصیت سنجی شد. نانوذرات دارای ساختار هگزاگونال با قطر قاعده‌ی بترتیب 132، 137 و 144 نانومتر، ضخامت 32، 30 و 27 نانومتر و سطح ویژه‌یm2/g 45/10، 06/14 و 30/19 در غلظت‌ ...

آلیاژهای مس-آلومینیوم به دلیل مقاومت به خوردگی و استحکام بالا کاربردهای گسترده ای در صنایع الکتریکی و جوشکاری دارند و در فرایندهایی نظیر آلیاژسازی مکانیکی قابلیت دست یابی به ساختار نانوکریستالی در آنها وجود دارد.در این تحقیق به منظور تولید محلول جامد، مخلوط پودر های مس و آلومینیوم با سه ترکیب 1و3و6 درصد وزنی آلومینیوم در یک آسیاب کلوله ای و در زمان های 4و8و15و48ساعت آسیا شدند.پودرهای حاصله با آنالیز xrd و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند.پارامتر شبکه به روش تابع برون یاب ...

مدلسازی و شبیه سازی رایانه ای، روش موثر و مفید جهت طراحی، تحلیل، شبیه سازی و کنترل خودکار عملیات واحدهای مختلف می باشد که اخیرا در صنایع فرآوری مواد معدنی گسترش فراوانی یافته است. با توجه به اینکه طبقه بندی مواد دانه ای از زیر فرآیندهای مهم در مسیر فرآوری به شمار می رود، مدلسازی و شبیه سازی هیدروسیکلون ها که بیشترین کاربرد را در طبقه بندی مواد دارند، حائز اهمیت است. مطالعه حاضر، به شبیه سازی سه بعدی هیدروسیکلون مجتمع مس سرچشمه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی پرداخته است ...

یکی از مصالح ساختمانی با اهمیت پوکه های صنعتی می باشند که به واسطه استحکام بالا و دانسیته پایین مورد توجه قرار گرفته اند. ترکیب درصد اجزاء خاک مورد استفاده برای تولید پوکه ها متنوع می باشد، ولی برای کسب کیفیت مناسب و خواص مورد نظر می توان به شرایط بهینه ای دست یافت. یکی از مزایای ساخت پوکه ها این است که می توان از برخی پسماندها و لجن باطله ها در ساخت آنها استفاده کرد. در این مطالعه خواص پوکه های تولید شده از یک نوع خاک رس به وسیله اصلاح درصد اجزاء اصلی آن مورد تحقیق قرار گرفت ...

تصاویر متن دوربینی غالباً با اعوجاج هندسی، پرسپکتیو و کجی همراه هستند. این اعوجاج ها، عملکرد سیستم های نویسه خوانی نوری را با مشکل روبرو می سازند. برای رفع این اعوجاج ها روش های مختلفی ارائه شده است. اما اغلب این روش ها بر متون لاتین تمرکز دارند و قابل استفاده مستقیم برای متون فارسی نمی باشند. در این پایان نامه روشی نوین جهت رفع اعوجاج هندسی، پرسپکتیو وکجی تصاویر متن دوربینی فارسی ارائه شده است. این روش شامل چهار مرحله کلی پیش پردازش، رفع اعوجاج کلی، تصحیح اندازه و رفع اعوجاج ...

افزایش علاقه به تولید سورفکتانتهای بیولوژیکی منجر به تحقیقات بیشتر در زمینه تولید مقرون بهصرفه این مواد شده است. در این پایان نامه تولید بیوسورفکتانت رامنولیپید در یک بیوراکتور بستر ثابت با استفاده از باکتری سودوموناس آئروژینوسا بررسی شدهاست. در محیط کشت مورد استفاده از ستریماید بهعنوان بازدارنده میکروارگانیسمهای مزاحم با غلظت 300 میکرولیتر در یک لیتر محیط کشت، از گلیسرول بهعنوان منبع کربن، نیترات سدیم به عنوان منبع نیتروژن و فسفات بهعنوان منبع فسفر استفاده شد.آنالیز نمو ...