عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات پیرامون بیومتریالهای تزریق پذیر مبین آنند که هیدروژلها قابلیت شبیه سازی حداکثری ماتریس خارج سلولی را دارند و لذا شناخت، تهیه، اصلاح و بهرهمندی از آنها در صدر تحقیات پیشرفته اکثر سازمانهای تحقیقاتی مهندسی بافت قرار گرفته است. در این بین هیدروژلهای مشتق شده از ماتریس خارج سلولی به دلیل دارا بودن اکثر ریز فاکتورهای لازم برای شبیه سازی ماتریس خارج سلولی از توجه خاصی برخوردار شده اند، و از آنجا که غشای زیر مخاط روده کوچک (سیس) حاوی ریز فاکتورهای فراوانی در خود میباشد، ژل س ...

در این پژوهش مخلوط پودرهای آلومینیوم و مس و ذرات SiC نانومتری و میکرومتری در مقادیر مختلف کسر حجمی 5،10 و 15 درصد در آسیاب مکانیکی سیاره‌ای تحت اتمسفر کنترل شده آرگون جهت ساخت پودرهای نانوکامپوزیت Al-4%Cu/SiC آسیاب شدند.برای دستیابی به چگالش کامل پودرهای نانوکامپوزیت تولید شده، از پرس سرد و سپس پرس داغ استفاده گردید و در نهایت نمونه‌های تولید شده تحت فرآیند ECAP قرار گرفتند. برای مطالعه‌ی تغییرات مورفولوژی و ارزیابی‌های ریز ساختاری از میکروسکوپ الکترونی روبشی با وضوح بالا، ر ...

هدف از این پروژه تهیه نانوکامپوزیت سه تایی پلی‌کاپرولاکتون-ژلاتین-شیشه‌های زیست فعال و بررسی خواص آن و امکان استفاده از آن به عنوان داربست جایگزین یا ترمیم کننده‌ی بافت استخوان می باشد. این پایان نامه بیشتر بر این موضوع متمرکز است که تاثیر تغییر درصد پلیمر و شیشه زیست فعال را بر روی روند القای استخوان توسط داربست ساخته شده برای استخوان مشاهده و بررسی نماید و نیز اثر حضور شیشه زیست فعال را بر روی خواص مکانیکی داربست بررسی کند. در فصل دوم این پایان نامه تلاش شده است تا تحقیقا ...

هدف از پژوهش حاضر ساخت و بررسی متالورژیکی سازه‌های جاذب انرژی تولید شده بر مبنای ماده پیشرفته فوم فلزی است. لذا ابتدا فوم‌های فلزی سلول بسته پایه آلومینیم بر مبنای روش متالورژی فشردان پودری ساخته شد. در فرآیند ساخت به منظور بهبود یا تغییر خواص فوم از دو ماده استحکام بخش یعنی ذرات TiB2 به عنوان ماده کامپوزیتی تقویت کننده زمینه و پودر مس به عنوان ماده استحکام بخش به کمک عملیات حرارتی پیر سختی استفاده شده است. همچنین مخلوط این دو پودر نیز مورد بررسی قرار گرفت و رفتار جذب انرژی آ ...

آلیاژهای آلومینیوم به واسطه برخورداری از استحکام ویژه بالا، نرمی و شکل پذیری به طور گسترده ای در ساخت قطعات مورد نیاز در صنایع خودروسازی و هوافضا مورد استفاده قرار می گیرند. آلومینیوم و آلیاژهای آن مقاومت سایشی کمی دارند. مقاومت سایش این مواد با افزودن ذرات فاز ثانویه بهبود می یابد. کامپوزیت های زمینه فلزی آلومینیوم به واسطه برخورداری از مقاومت سایشی خوب کاربرد گسترده ای دارند. روش های مختلفی برای ساخت کامپوزیت های زمینه فلزی آلومینیوم وجود دارد. در بین این روش ها متالورژی پو ...

هدف این تحقیق، تولید ماده اولیه یک نوع آستری از جنس ماده مرکب تنگستن-مس و با استفاده از روش متالورژی پودر است. موادی که به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید دارای خصوصیاتی نظیر ساختار همگن، چگالی بالا، چقرمگی و شکل‌پذیری خوب باشند. در ابتدا، تأثیر دو فرآیند مخلوط ساده و آسیاکاری تر با مدت زمان‌های مختلف مخلوط کردن، بر روی همگنی پودرهای تنگستن و مس بررسی شد. سپس تأثیر زمان‌های متفاوت تف‌جوشی، دماهای مختلف تف‌جوشی، تأثیر اضافه شونده (افزودن 0/1 درصد وزنی نیکل به مخلوط) ...

در این تحقیق، رفتار سایشی، استحکام و کار پــذیری کــامپوزیت زمینه دوتایی Al-4Cu تقویت‌شده با نانو ذرات TiO2 مورد بررسی قرار گرفت.کار پذیری کامپوزیت مورد نظر که به روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته شد با استفاده از فشارش زاویه‌ای با کانال‌های هم مقطع (ECAP) و اکستروژن پیچشی (TE) بعنوان فرآیندهای SPD بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که در مرحله آلیاژسازی مکانیکی با افزایش درصد ذرات تقویت‌کننده، آلیاژسازی سریع‌تر صورت می‌گیرد. همچنین هیچ‌گونه فاز ناخواسته‌ای تشکیل نمی‌شود. رفتار سایشی ای ...

در حال حاضر ساخت انواع داربست‌های کامپوزیتی مهندسی بافت و مطالعه رفتار آن‌ها در محیط‌های برون‌تنی و درون ‌تنی، به دلیل ترکیب شدن خواص مفید دو یا چند ماده در راستای رسیدن به نیاز‌های مکانیکی و فیزیولوژیکی بافت میزبان، مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ساخت و بررسی خواص داربست‌های نانوکامپوزیتی پلی‌هیدروکسی-بوتیرات/شیشه زیست‌فعال به روش الکتروریسی جهت کاربرد در مهندسی بافت استخوان می‌باشد. در این طرح ابتدا نانوذرات شیشه زیست‌فعال به روش سل-ژل تهیه شد سپس داربست‌های کا ...

در دهه‌های اخیر یک دسته‌ی جدیدی از مواد فلزی با اندازه دانه‌ی کمتر از یک میکرون گسترش‌یافته است که مواد فوق‌ریز دانه یا مواد نانو ساختار شناخته می‌شوندکه خواصشان با حالت بالک ان ها متفاوت می باشد.انتخاب مواد مهندسی برای کاربردهای مختلف، بستگی به فاکتورهایی ازجمله قیمت، استحکام، خوردگی، فراوانی و انعطاف‌پذیری دارد. جامع‌ترین تخمین‌های سالانه‌ی کشورها نشان می‌دهد که خوردگی یکی از پرهزینه‌ترین پدیده‌های شیمیایی محسوب می‌شود و زیان اقتصادی عظیمی را به همراه دارد.اگرچه خوردگی امری ...