عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1874

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

تنش کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک، جذب نیتروژن و فعالیت آنزیم نیترات‌رداکتاز در گیاهان را کاهش می‌دهد تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که باکتری Azospirillum علاوه بر دارا بودن نقش تثبیت نیتروژن، با داشتن خصوصیات PGPs، باعث افزایش جذب نیتروژن، فعالیت نیترات رداکتاز و احیای نیترات در گندم می‌شود. چهار ایزوله باکتری Azospirillum شامل ایزوله‌های AC46-I، AC45-II، AC51-VI و AC49-VII که توانایی تولید اکسین و تثبیت نیتروژن آنها در آزمایشات قبلی تعیین شده بود، از دانشگاه علوم کشاورزی گ ...

مدیریت حاصلخیزی خاک با بهره گیری از کودهای زیستی یکی از اجزای حیاتی کشاورزی پایدار می-باشد. بر این اساس به منظور ارزیابی اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنی بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ذرت و سویا در کشت‌های خالص و مخلوط این دو گیاه، آزمایشی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اول سطوح مختلف کودی شامل شاهد، 100 کیلوگرم کود نیتروژنی (اوره)، 50 کیلوگرم کود نیت ...
 
در بخش کشاورزی، یکی از عملیاتی که انرژی زیادی مصرف می‌کند خشک کردن محصولات کشاورزی می‌باشد. در کشورهایی مانند ایران که از تابش متوسط روزانه بالایی در سال برخورداراند می توان از انرژی خورشیدی برای این منظور استفاده کرد. برای افزایش بازده انرژی کلکتورهای خورشیدی، بایستی از کاهش سطح موثر کلکتورها بدلیل حرکت ظاهری خورشید ممانعت به‌عمل آورد، که این امر فقط توسط تعقیب خورشید امکان پذیر است. با توجه به اینکه نصب سیستم‌های تعقیب‌گر خورشید بر روی کلکتورها خصوصاً در کاربردهای کشاورزی ه ...

در دهه‌های اخیر با مصرف بیشتر نهاده‌ها در بخش کشاورزی شاهد رشد تولیدات کشاورزی در دنیا بوده ایم، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست‌محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست‌گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با ه ...

فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه در جهان به شمار می آید. در همین راستا فعالیت های بخش کشاورزی نیز وابستگی زیادی به تبادل اطلاعات در بین و مابین کشاورزان و نیز تعداد وسیعی از سایر کنشگران دارد. از بعد مدیریتی نیز چون مدیران حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی نقش مهمی در تصمیم سازی، تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت بخش کشاورزی کشور دارند، استفاده از فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی جهت آگاهی به روز آنها از بخش مربوطه و نیز ارتقاء دانش و مهارت این قش ...

با در نظر گرفتن اینکه حدود 5/31 درصد (22 میلیون نفر) از جمعیت کشورمان در روستاها زندگی می کنند و نظر به اینکه بانک کشاورزی عمده ترین تامین کننده منابع اعتباری روستاییان است پس به راحتی می توان به نقش بانک کشاورزی در توسعه روستایی که بستر اولیه و عمده توسعه ملی است پی برد. در این تحقیق برای بررسی نقش اعتبارات شعب روستایی بانک کشاورزی استان قزوین در توسعه روستایی در سال های 1375 و 1385 ابتدا با استفاده از 46 شاخص سطح توسعه بخش های تحت پوشش و 24 شاخص سطح توسعه روستاهای تحت پوشش ...

در کشور ما با توجه به آمارهای رسمی حدود 25 درصد اقتصاد، وابسته به بخش کشاورزی می باشد. در فرایند توسعه بخش کشاورزی، عوامل متعددی ایفای نقش می کنند که بی شک، نیروی انسانی یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل در فرایند توسعه می باشد. لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه در جهت کاهش تصدی گری دولت موجب شده است که از خدمات تشکل های غیر دولتی در بخش کشاورزی استفاده شود. در این راستا شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی که زیر مجموعه ای از سازمان نظام مهندسی کشاورزی است ...