عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 724

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بدیهی است سیاستگذاری صحیح در امر تخصیص منابع در آموزش عالی در مناطق مختلف، مستلزم آگاهی از بخش‌های اقتصادی مزیت دار مناطق از یک سو و شناخت توانایی‌های عرضه نیروهای متخصص توسط بخش‌های آموزش عالی از سوی دیگر است. این نیاز با توجه به خصوصیات ژئوپلوتیکی و اجتماعی استان کردستان و محرومیت دیرینه‌ای که با عث شده است این استان از نظر شاخص های توسعه انسانی از محروم ترین استان های کشور باشد، دوچندان است. بنابراین اهتمام به برنامه‌ریزی عالمانه، توسعه همه جانبه به طور کلی و توسعه دانشگاه ...

ادبیات پایداری که در زبان عربی، ادبیات مقاومت نامیده می شود، یکی از گونه های ادب فارسی است که به مفاهیمی چون مبارزه با مظاهر ظلم و ستم و مقاومت در برابر آن می پردازد. ادبیات پایداری پیشینه و سابقه ای به قدمت پیشینه ی ظلم و ستم دارد؛ یعنی هر جا ظلم و ستمی بوده بی شک پایداری و مقاومت نیز در برابر آن شکل گرفته است. ادبیات پایداری سطوح مختلفی دارد که در لایه ی نخست به صورت اعتراض شاعر نسبت به واقعیت موجود؛ یعنی طبیعت و دنیایی که آن را احاطه کرده، در لایه ی دیگر به صورت اعتراض نسب ...
نمایه ها:
اشعار | 
اوستا | 

نتایج یک بررسی کمی و کیفی پیرامون نیاز سنجی و ارزیابی محتوای کتاب «انگلیسی برای دانشجویان علوم سیاسی (1) » که بین 37 دانشجوی مقطع کارشناسی و 7 استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه مازندران انجام شد نشان میدهد که اکثر این افراد آموختن لغات و اصطلاحات خاص این رشته را از مهمترین اهداف تدریس زبان تخصصی در رشته علوم سیاسی میدانند. همچنین سه مهارت خواندن ، شنیدن و نوشتن را مهمتر و ضروری تر از مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی می دانستند. در ارزیابی محتوای کتاب ذکر شده مشخص شده است که ای ...

مهمترین وجه تمایز بشر از دیگر مخلوقات قدرت و شیوه تفکر اوست . زیرا تفکر شکل پیچیده رفتار انسان و عالی ترین شکل فعالیت عقلی و ذهنی است که در قالب یک فرایند شناختی به کمک نمادها مشخص می شود . تفکر زمانی ارزشمند است که عمیق ، مستدل و روشمند باشد ، این چیزی است که در تفکر انتقادی خلاصه می شود . به نظر می رسد مهمترین نقطه شروع آموزش تفکر انتقادی ، نظام آموزش و پرورش هر جامعه می باشد . بنابراین این پرسش مطرح می شود که آیا اصولا در نظام آموزش و پرورش جامعه ما آموزش مهارت تفکر انت ...

توجه به نتایج تحقیقات پیشین مشخص می‌کند که چگونگی روابط اجتماعی نقشی کلیدی در توسعه کشورها پیدا کرده است. این مطالعات نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی بر توسعه کشورها تاثیر مستقیم و مثبتی دارد به طوریکه با افزایش سرمایه اجتماعی، رشد اقتصادی، سلامت، عملکرد تحصیلی و... کشورها افزایش می‌یابد، از این رو این پژوهش در پی بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه انسانی در بین چهل و شش کشور جهان که داده های آنها در بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده موجود می‌باشد، است. روش این پژوهش از نوع تحلی ...

هدف این پایان نامه نقد و بررسی دو رویکرد کمی و کیفی پژوهش در علوم تربیتی و همچنین چالش‌های آن از دیدگاه اساتید می‌باشد. و برای تعیین معیار هایی برای انتخاب رویکرد‌های کمی و کیفی و نقد و بررسی رویکردهای کمی و کیفی پژوهش در علوم تربیتی و بررسی چالش‌های آن و هم چنین بررسی محتوای کتاب های روش تحقیق در علوم تربیتی از منظر اساتید علوم تربیتی با اساتید مصاحبه‌ای صورت گرفت .روش تحقیق در این پژوهش، رویکرد کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. به منظور کدگذاری و مقوله بندی دقیق‎تر متو ...

زمینه و هدف : سرمایه فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات و امتیازات است که فرد، برای حفظ کردن یا به‌دست آوردن یک موقعیّت اجتماعی از آن استفاده می‌کند .سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی‌شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی، مداوم و پی‌گیر، یادگیری و فرهنگ‌پذیری را می‌طلبد. کسب سرمایه فرهنگی زمان می‌خواهد و به امکانات مالی و مادی نیاز دارد . هدف این پژوهش بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان اس ...

در متون مختلف به لزوم کسب توانمندی ها و مهارتهای شغلی مرتبط با بازار کار در بین دانشجویان اشاره شده است. این مهارت های شغلی، جدای از دانش تخصصی دانشجویان به آنها قابلیت می دهند تا در شرایط دائم التغییر دنیای معاصر و بازار کار آن، بتوانند با بهره گیری مناسب از توان تخصصی، خود را با شرایط تطبیق دهند و به بهترین وجه نیاز سازمان های اقتصادی را برآورده سازند و برای زندگی در همه مراحل زندگی شخصی خود نیز آماده تر باشند. این مهارتهای شغلی اگرچه برای جذب در بازار کار کافی نیستند، اما ...

در عصر حاضر که تکنولوژی با سرعت سرسام آوری پیش می رود، جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند افرادی هوشمند، خلاق و نوآور است. آموزش مهارت‏ های تفکر و یادگیری به دانش آموزان، بعنوان نیروی های انسانی آینده، از طریق روش ‏های یاددهی- یادگیری فرایند مدار و مبتنی بر پژوهش ضروری به نظر می‏رسد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه تاثیر روش یادگیری مسئله مدار و روش تدریس مبتنی بر فعالیت گروهی در آموزش علوم بر کیفیت فعالیت های کلاسی و باورهای معرفتی دانش آموزان دختر پایه پنجم دوره ...