عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1384

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر ابتدا به جایگاه و ریشه های تفکرات مینیمالیسم خصوصا در معماری و بررسی آن در مکانهای شکلگیری و گسترشش میپردازد. این تفکرات از طریق بررسی زمان و مکان شکل گیری این سبک، و نیز آثار و سخنان هنرمندان خصوصا معماران مینیمالیست شکل گرفته است. در روند شکل گیری این سبک، در عین وجود ریشه و خواستگاه در فرهنگهای شرقی، جامعه و بستر غرب آن را پرورش داده است؛ و این به معنای عدم محصوریت مینیمالیسم به شرق یا غرب است. دراین میان مینیمالیسم از نوع ایرانی نیز با وجود برخورداری از بستر من ...

امروزه معماری هوشمند به عنوان یک راهکار کارامد در حل معضلات معماری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. بنابراین هدف اصلی از طرح این موضوع، بررسی نقش معماری هوشمند (تعاملی) و واکاوی اصول و معیارهای هوشمندی در ارتقا کیفی شرایط و روابط حاکم در معماری می‌باشد که به مسائلی همچون ایجاد انگیزه، نوآوری، پویایی،پایداری، تعامل و ... بین مردم با یکدیگر و بین مردم و معماری می‌توان اشاره کرد. معماری هوشمند به دنبال ایجاد فضاها و اشیایی است که می توانند به طور فیزیکی خودشان را ب ...

گسترش استفاده از تکنولوژی، شیوه‌های جدید طراحی، مهندسی و ساخت به کمک کامپیوتر را در معماری ترویج داده است. این ابزارها تغییراتی در شیوه طراحی، ساخت و تولید ایجاد می‌کنند که نیاز به تحلیل دقیق برای درک اثرات و نتایج آن وجود دارد. کانون توجه این پایان نامه، فهم تأثیر محیط‌های مدلسازی 3بعدی پارامتریک بر شیوه طراحی معماری، به خصوص در ارتباط با پارامترها و محدودیت‌های ساخت است. تحلیل دقیق روند مدلسازی دیجیتالی برای کنترل پارامتری فرم و اثر آن بر شیوه‌های ساخت، تعیین محدوده‌های کا ...

نور روز از جمله عوامل کاهش مصرف انرژی است که مستقیما به کیفیت فضای داخلی و آسایش روحی و جسمی ساکنان می انجامد. بهره گیری از پتانسیل های مثبت نور روز در فضای داخلی منوط به در نظر گرفتن آن به عنوان یک عامل طراحی معماری است که از مرحله طرح اولیه تا زمان بهره برداری از ساختمان باید به تاثیرگذاری آن توجه ویژه شود. کارآیی و مطلوبیت نور روز در ساختمان در گرو اطلاعات و ابزارهایی در این زمینه است که طراح بدون اتلاف زمان و هزینه آنها را در طراحی و ارزیابی طرح های خود به کار گیرد. بنابر ...

تغییرات گسترده ای در جهان، پس از جنگ جهانی دوم، در زمینه های فلسفی، هنری و سیاسی و اجتماعی رخ داد و تمامی اصول مدرنیسم را به چالش کشید. در این میان مجسمه سازی مینیمالیسم با رویکردی انتزاعی، که از مهمترین دستاوردهای هنر مدرن به شمار می رود، با مفاهیمی جدید از درون نقاشی اکپرسیونیسم انتزاعی و پاپ آرت سر بر می آورد. این جنبش که بر نقش مخاطب به جای مولف تاکید دارد، نگاه جدیدی را در هنرهای تجسمی مطرح می کند. آثار مینیمالیسم فاقد نمادگرایی هستند و با استفاده از تولیدات کارخانه ای ...

این پژوهش با هدف تبیین ارتباط میان محیط کلاس‌های مدارس و خلاقیت انجام گرفت. با توجه به همبستگی هنر و خلاقیت سعی شد تا با کاربرد تصاویری از رنگ‌ها و نقوش گلیم قشقایی به عنوان یکی از هنرهای قومی در طراحی داخلی کلاس، از این هنر اصیل جهت ارتقای خلاقیت دانش آموزان بهره برده شود. برای این کار بیشتر از نظریات روانشناسان و متخصصانی همچون پرکینز، آیزنر و تورنس استفاده شد. در این پژوهش 65 دانش آموز اول راهنمایی به روش تصادفی از منطقه 6 تهران انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگز ...

دولت هخامنشی به عنوان اولین امپراطوری باستانی جهان، برای نمایش بزرگی و شکوه شاهنشاهی خود، از زبان گویای هنر، بویژه معماری و حجاری سود جست و با بهره گیری از ریشه های هنری اقوام و ملل متمدنی که تحت تابعیت و در ارتباط با هخامنشیان بودند، به هنری ترکیبی و در عین حال منحصر به فرد دست یافت. مجموعه تاریخی پاسارگاد، به عنوان نخستین پایتخت هخامنشیان، نمود این تعامل فرهنگی در مذهب، تفکر و باور اسطوره ای مردمان این دوره، می باشد. در این پژوهش، به منظور شناخت و احیاء هنر هخامنشی آغازین، ...

موضوع رساله حاضر، بررسی رابطه و اثر متقابل میان فضاهای باز مسکونی و فعالیت‌هایی است که موجب ارتقا فعالیت‌هایی کودکان می شود. فضایی که در گذشته به عنوان بستری برای تربیت صحیح و رشد و سلامت روحی و فیزیکی نقش خود را ایفا کرده است فرآيند كلّي اين تحقيق، طراحی دستگاه نظري و آزمون آن در محدوده ای از شهر شیراز است. دستگاه نظري رساله براساس دو نوع تئوري، شامل تئوري‌هاي ساختاري و كنش‌گرايانه كه تبيين كننده مفاهيم مربوط به رابطه کودک با محیط مصنوع و طبیعی در فضاهای باز سکونتی بوده، ساخ ...

بدون شک طبیعت یکی از بزرگترین الطاف پروردگار برای بشر است. هر روزه تصمیمات و تمهیدات جدیدی در خصوص حفظ و حراست از طبیعت و گنج های طبیعی به عنوان عملکردی نو، برای زندگی بهتر ساکنان زمین ارائه میگردد. آنچه بحث فلسفی در خصوص طبیعت را برانگیخته است، مسئله موضع گیری انسان ها در قبال طبیعت است و دگرگونی حاصله از عملکرد آنها که نتیجه ای جز بروز هنجار در طبیعت را به همراه ندارد. تحولات ادوار اخیر در روند صعودی صنعتی شدن، بشر را به نوعی در مقابل طبیعت قرار داده است. مواجهه ی علمی و تک ...