عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 85

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ابزارهای گوناگونی به منظور انتقال ژن به سلول‌های یوکاریوتی توسعه یافته‌اند، در میان آن‌ها، کارایی ویروس‌های RNA دار متعلق به خانواده‌ رتروویریده به دلیل الحاق پایدار ژنوم خود در کروموزوم‌های میزبان بالاتر است. ویروس لوکمی موش (MLV) شناخته‌شده‌ترین عضو جنس اورتورتروویرینا از گامارتروویروس‌ها است. ناقل ویروسی بر پایه MLV تنها قادر به بیان ژن‌های خارجی در سلول‌های در حال تقسیم میتوز می‌باشد، که بیانگر مناسب بودن این ناقل به عنوان ابزار انتقال ژن در ژن درمانی سرطان است. دراین مطا ...

مفصل‌ها ابزارهای بسیار مفید و ساده‌ای برای مدل‌سازی ساختار وابستگی کلی متغیرهای تصادفی هستند. این تابع‌ها، توزیع‌های کناری یک متغیره وابسته را به توزیع‌های توام آن‌ها پیوند می‌دهند. هدف اصلی این پایان نامه، مطالعه خانواده مفصل‌های معروف به فارلی-گامبل-مورگنسترن، تعمیم‌ها و تابع مولد‌های آن‌ها است. ابتدا مفهوم کلی مفصل و ساختار وابستگی آن‌ها بیان می شود. سپس خانواده مفصل‌های فارلی-گامبل- مورگنسترن و مولدهای آن‌ها به ویژه مولدهای توزیع-پایه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با معرفی ...

فن‌آوری ساخت دیودهای نور گسیل آلی (OLED)، روند رو به رشدی در صنایع نوری و الکترونیکی جهان دنبال می‌کند. طرح‌ها و نقشه‌های راه مربوط به تحقیق و گسترش این فن‌آوری که توسط شرکت‌های بزرگ جهان نظیر فیلیپس دنبال می‌شود، مبین آن است که به زودی این دیودها جایگزین چشمه‌های نوری فعلی در صنعت روشنایی منازل، مراکز تجاری و اداری و کارخانه‌های صنعتی خواهد شد [1]. ساختار یک OLED متشکل از دو الکترود آند و کاتد است که حداقل یکی از آن‌ها شفاف است. بین این دو الکترود، مجموعه‌ای از لایه‌های ناز ...

واکنشهای چند جزئی در شیمی آلی و پزشکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند. یکی از واکنشهای چند جزئی سنتز پیریمیدینون‌ها می‌باشد که برای اولین بار توسط دانشمند ایتالیایی، پیترو بیگینلی در سال 1893 گزارش شد. در این پایان‌نامه نتایج حاصل از سنتز و بررسی واکنش‌پذیری و ساختاری این دسته ترکیبات در چهار بخش ارائه شده است: در بخش اول یک روش سنتزی مناسب و کارآمد برای تهیه 2-اکسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین‌ها (THPM) با‌استفاده از کاتالیست کبالت هیدروژن سولفات بعنوان یک لوئیس اسید و بر ...

اساس این تحقیق بر پایه استفاده از راه‌کارهای سبز جهت سنتز برخی از بازهای مانیخ می‌باشد. در بین روش‌های زیست سازگار ارائه شده، استفاده از نانوکاتالیست‌های مغناطیسی، بخش اصلی را شامل می‌شود، زیرا به راحتی از محیط واکنش توسط یک آهن‌ربای خارجی قابل جداسازی می‌باشند. در این تحقیق برای اولین بار سنتز آمیدوآلکیل نفتول‌ها در حضور نانوکاتالیست‌های مغناطیسی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا تنگستوفسفریک اسید بر روی نانوذرات Fe2O3 پوشیده با هیدروکسی آپاتیت، تثبیت شد و به عنوان کاتالیستی ب ...

شرح نیروهای پاشندگی در چارچوب الکترودینامیک کوانتومی ماکروسکوپیک در محیط خطی, پاشنده و جاذب, ترکیبی از مزایای استفاده از روش‌های معمول الکترودینامیک کوانتومی استاندارد و روش‌های بر اساس نظریه پاسخ‌دهنده خطی در یک روش طبیعی است. این شرح, بیانات معتبر عمومی برای نیروهای بین اجسام و نیروهای وارد بر اتم‌ها در حضور اجسام ارائه می‌دهد که این بیانات به روشنی روابط بین انواع مختلف نیروهای پاشندگی را نشان می‌دهند. با در نظر گرفتن مثال‌هایی, تاثیر فاکتورهای متفاوت مثل شکل, اندازه, خاصی ...

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در طول جغرافیایی 49 درجه و 20 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 30 درجه و 27 دقیقه شمالی در جنوب‌غربی ایران و در سواحل شمالی خور موسی در شهرستان ماهشهر واقع شده است. برای مطالعه رسوب‌شناسی و آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر از 25 ایستگاه نمونه‌برداری انجام گردید. برای تاثیر نقش عوامل فیزیکوشیمیایی رسوب‌شناسی بر تغییرات غلظت عناصر پارامتر‌های کربنات کلسیم (58- 06/ 26درصد)، ماده آلی (3/ 33 -10 درصد)، (32/ 9 -3/ 7) ...

توده گرانیتوئیدی ملاطالب در شمال الیگودرز (استان لرستان) و از نظر زمین شناسی در پهنه سنندج-سیرجان قرار دارد. بر پایه بازدیدهای صحرایی، مطالعات میکروسکوپی و بررسی نمودارهای مختلف این توده از واحدهای سنگی کوارتزدیوریت، گرانودیوریت و تونالیت تشکیل شده است. گرانودیوریت ها حجم اصلی توده نفوذی را تشکیل داده و واحد کوارتزدیوریت به صورت توده های کوچکی درون این واحد رخنمون دارند. کانی های اصلی این توده شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، بیوتیت، آلکالی فلدسپار، آمفیبول و مسکویت می باشد. کانی های ...

تاکنون توپولوژي چگالي بار در مورد بلورهاي بسياري مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش براي اولين بار توپولوژي چگالي بار در بلور خالص fcc-C60 و آلاييده fcc-N@C60 به منظور مطالعه پيوندهاي موجود در اين بلورها بررسي شده است. بلور خالص fcc-C60 در دماي اتاق و فشار معمولي در شبکه fcc با گروه فضايي Fm3m متبلور مي-شود. به منظور بدست آوردن ساختار الکتروني بلور fcc-C60 ابتدا ساختار هندسي اين ترکيب شبيه سازي شده است. در مولکول C60 شبيه سازي شده سه دسته اتم کربن نامعادل وجود دارد. ه ...