عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 226

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هلدینگ یک شخصیت حقوقی است که سهم شرکت دیگر را دارا باشد. بسیاری از شرکت‌های هلدینگ، درحال‌توسعه سیستم‌های اطلاعاتی خود به‌منظور تسهیل جذب، ادغام و اشتراک اطلاعات و دانش در درون خود هستند. این امر با به‌کارگیری فنون مهندسی اطلاعات و دانش انجام می‌گیرد. تدوین یک سیستم نت به‌عنوان یک فعالیت ضروری برای تناوب در چرخه تولید به شمار می‌رود و با این وصف ایجاد یک سیستم دانش نت در شرکت‌های هلدینگ نیز علیرغم پیچیدگی مضاعف آن اهمیت زیادی در افزایش بهره‌وری تولید آن دارد. موضوع این پژوهش، ...
نمایه ها:

خسارت های بسیار شدید وارد شده به زیرساخت ها و سازه های شهری در زلزله های اخیرکه ساختگاه در مجاورت گسل لرزه زا بوده است، توجه مهندسین زلزله و لرزه شناسان را به این زمین لرزه ها جلب نموده است تا حدی که امروزه تحقیق و پژوهش در مورد این رکورد ها که رکوردهای نزدیک گسل نامیده می شود بسیار رو به رشد است و به دلیل خسارت های شدید وارده به ساختگاه در مجاورت گسل پارامتربندی، توصیف مشخصات و بررسی ویژگی های رکوردهای نزدیک گسل مورد توجه قرار گرفته است. اختلاف اصلی رکورد های نزدیک گسل با رک ...

در مهندسی سازه همواره با مسائلی که دربرگیرنده متغیرها و فرآیندهای تصادفی و غیرقابل پیش-بینی می‌باشند، روبه‌رو هستیم. در این موارد تحلیل احتمالاتی به عنوان یک رویکرد منطقی در رویارویی با این مسائل می‌باشد. هدف این پایان‌نامه ارزیابی احتمالاتی پاسخ غیرخطی لرزه‌ای سیستم-های SDOF با در نظر گرفتن رفتار دوخطی تابع سختی می‌باشد. پاسخ غیرخطی با استفاده از معادلات فوکر-پلانک مانا بدست می‌آید. معادلات فوکر-پلانک مانا برای سیستم‌های تحت تحریک نویز سفید گوسین جهت ارزیابی احتمالاتی پاسخ د ...

زمین‌لرزه یکی از مهمترین مسائلی است که مهندسی عمران با آن سروکار داشته است. یکی از مباحثی که در رابطه با این پدیده طبیعی وجود دارد بررسی اثرات لرزه‌های قبل و بعد از لرزه اصلی که اصطلاحاً به آنها پیشلرزه و پسلرزه گفته می‌شود بر روی سازه‌های مهندسی است. پیش از وقوع رویداد اصلی تا زمانی که رشته پسلرزه‌ها ادامه دارند تغییرات زیادی در پارامترهای جنبش زمین بوجود می‌آید که همین امر باعث می‌شود تا یک سازه با مشخصات ثابت در معرض امواج لرزه‌ای با ویژگی‌های متفاوت قرار بگیرد. در این مط ...

در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها، محتوی فرکانس زمین‌لرزه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در کارهای مهندسی برای شناخت و درک بهتر امواج ارتعاشی، معمولاً این امواج به کمک تبدیل فوریه از حوزه زمان به حوزه فرکانس منتقل می‌شوند، ولی تبدیل فوریه به دلیل استفاده از توابع هارمونیک، تنها برای سیگنال‌های متناوب و منظم نتایج خوبی ارائه می‌کند و در بررسی سیگنال‌های نامنظم با تغییرات ناگهانی نظیر زمین‌لرزه‌ها ضعیف می‌باشد. از طرف دیگر، تبدیل فوریه بُعد زمان که پارامتر مهمی در تعیین مقدار خسار ...

در دهه‌های اولیه قرن بیستم واژه‌های مقاومت و عملکرد مترادف و هم معنی تصور می‌شدند و از حدود 35 سال پیش بود که تفاوت این دو واژه مشخص شد و مشاهده گردید که افزایش مقاومت لزوما به معنای ایمنی بیشتر و خرابی کمتر نیست. بدین ترتیب روش‌های طراحی براساس عملکرد ابداع گردید. در این روش‌ها عملکرد سازه در اثر زلزله اعمالی، مبنای طراحی سازه خواهد بود. عدم قطعیت‌های موجود در تخمین مقادیر تقاضا و ظرفیت باعث ورود بحث احتمالات به عرصه مهندسی زلزله و ابداع روش طراحی براساس احتمالات گردید. در ر ...

زلزله پدیده ای است که بر اثر جابجائی برشی در امتداد یک گسل رخ داده و گسیختگی از یک سطح محدود در محیط آغاز شده و سریعا انتشار می یابد. با مشاهده زلزله های زیانبار و مخربی چون زلزله های نورثریچ و کوبه و خسارات شدید آنها به سازه های موجود در حوزه نزدیک گسل نیاز به بررسی بیشتر رکوردهای ناحیه نزدیک گسل احساس شد. رکوردهای ثبت شده در این نواحی که اصطلاحا ناحیه نزدیک گسل خوانده می شود، دارای ویژگی های متفاوتی با رکوردهای ثبت شده در ناحیه دور از گسل می باشد. حرکات زمین در نزدیکی گس ...

امروزه، تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA) یک ابزار موثر برای کمک به تحلیل دینامیکی غیر خطی در دستیابی به عملکرد لرزه ای سازه ها است. روش انتخاب زمین لرزه در روند انجام تحلیل دینامیکی افزایشی برای دستیابی به پاسخ تاریخچه زمانی قابل اطمینان قابل اهمیت است. روش های متفاوتی برای انتخاب زمین لرزه در کتاب ها و گزارش های فنی موجود است. اخیرا در جامعه مهندسی توجه خاصی به معرفی یک خصوصیت طیف پاسخ یک درجه آزادی به عنوان شکل طیف، شده است که به عنوان بخشی از این پایان نامه است. الگوریتم طیف ...

بهینه سازی سازه ها به طور رایج یکی از مهمترین موضوعات در مهندسی سازه می باشد که کاربردهای فراوانی را در بر می گیرد. در فرایند بهینه سازی طراحی هر سازه مهندسی،متغیرهای طراحی به گونه ای تعیین می شوند که ضمن ارضای تمامی محدودیت های طراحی و ساخت (قیود طراحی)، مقدار یک معیار مشخص (تابع هدف) را بیشینه یا کمینه نماید.مشکل عمده استفاده از تکنیک های برنامه ریزی ریاضی در مسائل بهینه سازی سازه ای این است که در توابع سازه ای محدودیت هایی مانند جابجایی و تنش به صورت روابط ریاضی صریحی از م ...