عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 80

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنترانیلیک اسید و مشتقات آن به علت واکنش‌پذیری و خواص شیمیایی ویژه، به عنوان مواد اولیه مناسب در سنتز هتروسیکل‌های حاوی اتم نیتروژن مانند کوئینازولین-4-اون‌ها و کوئینازولین-2،4-دی‌اون‌ها کاربرد گسترده‌ای دارند. کوئینازولین-4-اون‌ها و کوئینازولین-4،2-دی-اون‌ها به علت دارا بودن خواص بیولوژیکی و دارویی بسیار مورد توجه هستند. در این پژوهش با روشی مناسب، سنتز تعدادی از مشتقات کوئینازولین-4،2-دی‌اون‌، از واکنش‌ حلقوی شدن مشتقات آنترانیلیک اسید با پتاسیم سیانات اسیدی در حلال پلی اتی ...

بنزوتیازول‌ها از سیستم‌های هتروسیکلی مهم هستند که دارای فعالیت‌های دارویی و بیوشیمیایی می‌باشند. در این پایان‌نامه، از سیستم متابوروسولفوریک اسید-هیدروکلریک اسید (MBSA-HCl)، به عنوان یک کاتالیزگر کار‌آمد، برای تهیه بنزوتیازول‌های حاصل از تراکم 2-آمینو‌بنزوتیازول و آلدهید‌های مختلف، با بازده‌های خوب و در دمای اتاق استفاده شده است. این کاتالیزگر، از واکنش متابوریک اسید با کلروسولفونیک اسید در محیط واکنش تولید و به‌کار گرفته شده است. این واکنش تراکمی، معمولا نیازمند دما و فشا ...

دی‌فنیل‌متیل اترها از سیستم‌های آروماتیکی مهم هستند که سازنده ساختار بسیاری از محصولات طبیعی با خواص دارویی جالب می‌باشند. در میان روش‌های مختلف سنتز مشتقات دی‌فنیل‌متیل اتر، تراکم بنزهیدرول با سایر الکل‌‌ها روش فوق‌العاده مفید‌ و متنوعی می‌باشد. در این پایان‌نامه، استفاده از ‌متا‌بوروسولفوریک اسید (MBSA) به عنوان یک کاتالیزگر کارآمد برای تهیه مشتقات دی‌فنیل‌متیل اتر حاصل از تراکم بنزهیدرول و الکل‌های مختلف با بازده‌ بالا در دی‌کلرواتان به عنوان حلال و در دماي اتاق گزارش ...

بر اساس نتایج حاصل از بررسی کمیت‌های مختلف مرتبط با جذب گازهای CH4 ،CO ، H2،N2 و O2 بر نانولوله‌های آلومینیوم- فسفید (4,4) و (7,0)، می‌توان ارزیابی و نتایج کلی زیر را ارائه نمود. جذب فیزیکی مولکول متان بر بر سطح خارجی نانولوله‌های آلومینیوم- فسفید (4,4) و (7,0)، نسبتاً ضعیف بوده و خواص الکتریکی نانولوله نیز بطور جدی تحت تاثیر قرار نمی گیرد. بنابر این نانولوله‌های آلومینیوم- فسفید نه به عنوان حسگر و نه به عنوان منبع ذخیره گاز متان پیشنهاد نمی شوند. انرژی جذب فیزیکی مول ...

در این پایان‏نامه، روش جدیدی تحت عنوان روش گالرکین-موجک دابیشز برای حل معادلات تعادلی جمعیت ارائه می‏دهیم و یک مجموعه از موجک‏های متعامد یکه که توسط خانم دابیشز معرفی شده را به عنوان پایه‏هایی برای تقریب جواب در نظر می‏گیریم. سپس، فرمول‏هایی جهت محاسبه دقیق انتگرال‏های روی بازه‏های متناهی که به صورت حاصلضرب موجک‏های دابیشز یا مشتقات یا انتگرال آنها می‏باشند را ارائه می‏کنیم. سرانجام، معادلات تعادلی جمعیت را با استفاده از روش گالرکین-موجک دابیشز حل می‏کنیم و نتایج حاصله از ای ...

در این پروژه هشت کمپلکس شیف‌باز نامتقارن تک هسته‌ای جدید از یونهای Cu(II) و Zn(II) با فرمول عمومی MLx ، 4-1= x ، با نسبتهای لیگاند به فلز 1 به 1 و 2 به 1 سنتز و مورد مطالعه‌ی مقایسه‌ای قرار گرفته‌اند. چهار شیف‌باز جدید، حاصل از واکنش تراکم آلدولی بین 3 و4- دی-آمینوپیریدین با 2-هیدروکسی‌بنزآلدهید، 5-برمو-2-هیدروکسی‌بنزآلدهید، 5-نیترو-2-هیدروکسی بنز آلدهید یا 2و5-دی‌هیدروکسی‌بنزآلدهید تحت شرایط بازروانی به مدت 1 تا 3 ساعت است. در ادامه، برای سنتز کمپلکسهای این لیگاندها با ی ...

بلورهای فوتونی در دهه‌های اخیر مورد مطالعه وسیعی قرار گرفته‌اند. از آنجائی که در عمل بلور فوتونی اندازه محدودی دارد، بنابراین به دلیل قطع‌شدن ویژگی دوره‌ای در فصل مشترک بلور فوتونی و هوا، حالت‌های جایگزیده سطحی حاصل می‌شود که فرکانس آنها در منطقه ممنوعه فرکانسی قرار می‌گیرد. به دلیل کاربردهای فراوان حالت‌های سطحی، به دست آوردن تنظیم‌پذیری حالت‌های سطحی دارای مزایای فراوانی می‌ باشد. در اکثر بلورهای فوتونی، ثابت دی‌الکتریک اجزای سازنده آن مستقل از تاثیر عوامل خارجی حاکم بر بل ...

در این رساله، به مطالعه‌ی درهم‌تنیدگی حالت‌های خالص پیمایش‌های کوانتومی زمان گسسته در شبکه‌های یک بعدی همگن و ناهمگن، با استفاده از معیار آنتروپی وان نیومن خواهیم پرداخت. در ابتدا فرمول‌بندی کلی جهت محاسبه‌ی درهم‌تنیدگی این پیمایش‌ها با استفاده از این آنتروپی ارائه خواهیم کرد. سپس به تفصیل، به مطالعه‌ی درهم‌تنیدگی پیمایش‌های هادامارد در یک شبکه‌ی یک بعدی همگن خواهیم پرداخت و نحوه‌ی تأثیر پذیری رفتار آن‌ها در مقابل نوع حالت اولیه‌ی پیمایش‌گر را بررسی خواهیم کرد. یافتن حالت اول ...

يك روش ميكرواستخراج مايع- مايع پخشي (DLLME) ترکیب شده با طيف سنجي جذب اتمي شعله براي تعيين مقادير ناچيز يون‌هاي مس (II) با استفاده از نمک سدیم 2-مرکاپتوپیریدین N-اکساید به عنوان عامل كمپلكس كننده، ارائه شده است. عوامل مختلفي كه بر روي بازده استخراج يون‌هاي مس تأثيرگذار هستند از جمله pH، نوع و حجم حلال‌هاي پخش‌كننده و استخراجي، غلظت ليگاند و زمان استخراج مورد بررسي قرار گرفتند و شرايط تجربي بهينه براي روش بدست آمد. پس از استخراج، فاكتور تغليظ، حد تشخيص و درصد انحراف استاند ...