عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 317

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه راهکار خصوصی سازی ترویج کشاورزی، به عنوان نمادی مکمل برای ترویج دولتی جایگاه قابل قبولی پیدا کرده است، به گونه ای که در دو دهه گذشته بسیاری از کشورها مراتبی از آن را به طور موفق تجربه نموده اند. هدف این تحقیق، بررسی نگرش کشاورزان بخش بیضاء نسبت به خصوصی سازی ترویج کشاورزی و تعیین تأثیر ویژگی های فردی و حرفه ای پاسخگویان بر نگرش آنان بوده است. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل سه دهستان به نام های بانش، بیضاء (مرکزی) و کوشک هزار بود. نمونه گیری به روش طبقه‎ای ت ...

چکیده: وضعیت کیفی منابع آب یکی از فاکتورهای مهم جهت برنامهریزی بهرهبرداری آتی در بخش شرب و کشاورزی میباشد. بنابراین تغییرات کیفیت هیدروشیمیایی آب چاههای عمیق دشت گرگان در استان در سالهای اخیر، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی تغییرات کیفیت آب زیرزمینی 1374 ) با استفاده از روش زمین آمار، تغییرات پارامترهای - دشت گرگان در دوره آماری 16 ساله ( 1390 انجام و همچنین ARC GIS توسط نرم افزار SAR و T.D.S ، هدایتالکتریکی، کلسیم، کلر، منیزیم، سدیم قابلیت استفا ...

گرچه محیط زیست نقش بسزایی در ابعاد مختلف زندگی بشر دارد، اما متاسفانه به دلیل اینکه تعیین ارزش واقعی آن به سادگی امکان پذیر نمی باشد، در استفاده از آن دقت کافی صورت نمی گیرد و همین امر، عدم استفاده صحیح از آن را به دنبال داشته است. شهرستان ارسنجان با دارابودن جنگل های سرسبز و قرار گرفتن در باریکه جنوبی سلسله جبال زاگرس ظرفیت بالایی باری جذب گردشگر را دارا می باشد، لذا این مطالعه به تعیین ارزش حفاظتی جنگل ارسنجان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این جنگل ...

مطالعات مباحث نشان می دهد که نمی توان به یک نتیجه قطعی در مورد تاثیر تورم بر رشد اقتصادی دست یافت. به دلیل اهمیت رابطه این دو شاخص (تورم و رشد) و همچنین اهمیت بخش کشاورزی ، که می تواند جایگزین مناسبی برای محصولات نفتی در عرصه صادرات و ایجاد درآمد برای کشور باشد، بر آن شدیم تا نوع پیوند میان تورم و رشد بخش کشاورزی در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق سعی شده که با استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی و آماره های سری زمانی، تاثیر متغیرهای، برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قر ...
نمایه ها:
تورم | 
رشد | 

در جامعه کنونی با توجه به افزایش جمعیت مصرف کننده جایی برای از دست دادن منابع تولید مواد پایه غذایی و منابع آب وجود ندارد. خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی می باشد که دارای بیشترین تاثیر منفی بر جوامع بشری و بالاترین فراوانی وقوع بین سایر بلایا می باشد . بنابراین لازم است جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی قبل از وقوع ،مدیریت ریسک انجام گیرد. شناخت خصوصیات و ویژگی های خشکسالی امکان انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسک را فراهم میسازد.برای تحلیل خشکسالی شاخص های متعددی وجود دارد. د ...

چکیده در سال های اخیر کشور در زمینه آموزش کشاورزی رشد قابل توجهی را (حداقل از بعد کمیت) تجربه کرده است. سوال این است که چقدر این آموزش ها توانسته یا می تواند بر ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر داشته باشد. و همچنین با توجه به رشد روزافزون جمعیت و افزاش تقاضا برای مواد غذایی و همچنین، با توجه به محدودیت های عوامل تولید، براساس مدل های رشد درون زا، بهترین راه افزایش عملکرد در هکتار بخش کشاورزی عبارت است از توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سر ریز تحقیق و توسعه شرکای تج ...
نمایه ها:
آموزش | 

این پژوهش با هدف تحلیل اقتصادی صنایع تبدیلی کشاورزی و اثر سیاست‌های حمایتی دولت بر این صنایع انجام شد. برای این منظور از داده‌های ترکیبی واحدهای صنایع تبدیلی کشاورزی ایران طی سال‌های 1389-1380 استفاده و توابع تولید و عرضه برآورد گردید. همچنین بهره‌وری کل عوامل تولید و انعطاف‌پذیری واحدهای منتخب محاسبه شد. نتایج نشان داد که مواد واسطه و مصرفی و نهاده نیروی کار به ترتیب بیشترین مساعدت را به تولید این صنایع دارند. به طوری که انتظار می‌رود با افزایش 10 درصدی نیروی کار، تولید واحد ...

كمبود منابع توليد سبب شده، كه روش هاي تخصيص بهينه منابع كمياب بين فعاليت هاي مختلف روزبه روز گسترش يابد. ايران از جمله كشورهايي است كه در مناطق خشك و نيمه خشك جهان قرار دارد و همواره با معضل كمبود آب مواجه بوده و همچنين بحران خشكسالي در سال هاي اخير، كشور را بيشتر از گذشته با اين معضل درگير نموده است. در نگرش جديد جهان، آب كالايي اقتصادي اجتماعي بوده و به عنوان نياز اوليه انسان محسوب مي شود، نياز به آب طيف گسترده اي را شامل مي شود كه از عمده ترين آنها مي توان به آب مورد نياز ...

خشکسالی یک پدیده طبیعی است که فراوانی آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران و استان فارس بسیار زیاد می باشد. ارزیابی و پایش خشکسالی از نیازهای اساسی برنامه ‌ریزی ‌های مدیریت کشاورزی و منابع آب برای کاهش اثرات آن است. بدین منظور استفاده از شاخص‌ های خشکسالی پیشنهاد می شود. از جمله شاخص ‌های خشکسالی کشاورزی می توان به شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) اشاره نمود. در این تحقیق خشکسالی کشاورزی گندم در استان فارس بر مبنای شاخص RDI مورد ارزیابی قرار گرفت و برای این منظور از داده ‌های هواشناسی ...