عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه آزمایشگاهی به بررسی تاثیر افزودن پلیمر SBS و پودر سرباره کوره ذوب فولاد بر پارامترهای مقاومتی قیر و آسفالت پرداخته شده است. هدف تعیین میزان بهینه افزودنی‌ها به قیر و آسفالت، کاهش هزینه‌ها در استفاده از پلیمر با در نظر گرفتن جنبه زیست محیطی و بهتر کردن خصوصیات مهندسی قیر و آسفالت با استفاده از این مواد می‌باشد. در انتخاب دانه‌بندی آسفالت از دانه‌بندی آسفالت متخلخل استفاده شد. به غیر از نمونه‌های ساخته شده با قیر معمولی، نمونه‌های قیر و آسفالت ساخته شده با پلیمر و ...
نمایه ها:
قیر | 
پلیمر | 

این پایان‌نامه، رویکردی ساده به مهندسی زلزله برمبنای عملکرد (PBEE) و طراحی بر‌مبنای عملکرد (PBD) را بیان می‌نماید و پنج نمونه از سازه‌های فولادی بادبندی شده هم‌محور مرسوم در ایران با سه نوع کاربری متداول مسکونی، آموزشی و بیمارستانی با کمک ضوابط استاندارد 2800 طراحی‌شده و عملکردشان ارزیابی می‌شود. ...

یک مدلسازی دقیق از عملکرد سیستم سازه‎ای تحت بارگذاری لرزه‎ای، نیازمند در نظر گرفتن تمامی عدم قطعیت‎ها بواسطه روش‎های احتمالاتی می‎باشد. هدف این تحقیق رتبه‌بندی منابع عدم قطعیت موجود در سیستم و المان‎های سازه‎ای برحسب تقاضاهای لرزه‎ای قاب‎های بادبندی فولادی هم محور، با بکار گیری روش‎های تحلیل حساسیت بوده است. در این پژوهش با در نظر گفتن چارچوب پییر به بررسی میزان حساسیت تقاضاهای مهندسی نسبت به پارامترهای سازه‎ای و لرزه‎ای پرداخته شده است. در ابتدا براساس دو فاز اول روش پییر، م ...
نمایه ها:

بعلت نامعینی‌های موجود در حل مسائل پایداری شیروانی مانند تغییرپذیری خصوصیات خاک و فرضیات ساده کننده در معادلات تحلیلی روش‌های مختلف، معمولاً مهندسین با استفاده از روش‌های قطعی و محاسبه یک عدد بعنوان ضریب اطمینان نمی‌توانند میزان خطر و ریسک موجود را شناسایی و محاسبه نمایند. اما در روش احتمالاتی چون برای ضریب اطمینان توزیع احتمالاتی بدست می‌آوریم، می‌توانیم نسبت به احتمال وقوع ضرایب اطمینان مختلف، قضاوت نموده و احتمال گسیختگی را در هر حالت محاسبه نماییم. بنابراین لزوم رویکرد جا ...

تحلیل پاسخ لرزه‌ای زمین یکی از مسائل مهم و مورد توجه در مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای می باشد. روش های برآورد پاسخ لرزه‌ای زمین را می توان از دیدگاه های مختلف تقسیم بندی نمود که از دیدگاه ابعاد مدلسازی مسئله می توان به روش های یک بعدی، دو بعدی و حتی سه بعدی و از دیدگاه رفتار مصالح می توان این روش ها را به مقوله‌ی تحلیل خطی و غیر خطی تقسیم بندی نمود. ساده ترین روش های تحلیل پاسخ لرزه ای زمین مشتمل بر خاک تک لایه همگن بر بستر سنگی است اما حالات واقعی تر می تواند در بر گیرنده ی تعداد ...
نمایه ها:

امروزه با توجه به پیشرفت دانش بشری و ساخت سازه های پیچیده از جمله صفحات و پوسته های چند ?یه که کاربرد?آنها خصوصا در صنعت هوافضا، کشتی سازی و اتومبیل سازی می باشد، از روشهای تحلیلی و تقریبهای? مهندسی در مسائل پیچیده کمتر استفاده میشود. از این رو حل چنین مسائل پیچیده ای به طور روز?افزون بهروشهایعددی وابسته میشوند، درمیان متداولترین روش ها، روش اجزا محدود را می توان نام برد. به دلیل زمانبر بودن مدل?کردن این سازه های پیچیده با استفاده از روش اجزا محدود ک?سیک، می توان این مشکل را ...
نمایه ها:
کتاب | 

در این تحقیق به بررسی عملکرد اندرکنش سطح مشترک Fiber reinforced polymers (FRP) معنای بافت‌های پلیمری تقویت‌شده، نوعی ماده کامپوزیت متشکل از دو بخش فیبر یا الیاف تقویتی که به‌وسیله رزین از جنس پلیمر احاطه‌شده است در خاک SM می‌پردازیم.به نظر می‌رسد همان‌گونه که کامپوزیت‌های FRP استفاده موفقی در صنایع هوافضا و صنعت ساختمان داشته‌اند، از مزایای آن‌ها در مهندسی ژئوتکنیک نیز می‌توان بهره جست ...
نمایه ها:
خاک | 
frp | 

بررسی پایداری شیب‌ها همواره یکی از مهمترین مسائل مهندسی ژئوتکنیک بوده و امروزه نیز بحث و بررسی در مورد روش ‌های آن، مورد تحقیق بسیاری ازپژوهشگران می‌باشدیکی از پرکاربردترین روش هایی که در بحث پایداری شیروانی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، روش تعادل حدی می‌باشد. در این زمینه محققین متعددی روابط و روش‎های گوناگونی ارائه کرده‎اند که در بسیاری از آنها تاثیر تنش اصلی متوسط در نظر گرفته نشده است و اغلب مقدار آن با مقدار تنش اصلی حداقل برابر فرض شده است. هدف از تحقیق پیش رو بررسی میز ...

با توجه به این که خاک نوعی مصالح با رفتار بسیار پیچیده می باشد و در نتیجه آزمایشاتی که بر روی آن انجام می شود آزمایشات پیچیده و زمانبر است، امروزه در علم مهندسی ژئوتکنیک روش های محاسبات نرم در پیش بینی رفتار خاک ها مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است ...