عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هر یک از شهرها و سکونتگاهها، گنجینه فرهنگی با ارزشی به شمار می آیند که نمایانگر روند تاریخ حیات اجتماعی جاری در آن است و هر یک از عناصر و فضاهای آن گویای بخشی از ویژگی های اجتماعی– فرهنگی جامعه است که با بررسی و شناخت آن می توان به زوایا و ابعاد غیرمدون و ناشناخته ای از تاریخ اجتماعی سرزمینها پی برد. امروزه یکی از مهم ترین مباحث شهرنشینی مبحث عدالت اجتماعی و جدایی گزینی اکولوژیک در شهر ها می باشد که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن بر مبلمان و چیدمان شهری و در ابعاد وسیعتر، بر فض ...

کارت هاى هوشمند، یکى از جدیدترین پدیده هاى تکنولوژیکى هستند که در آینده اى نزدیک، تأثیرى محسوس بر زندگى انسان مدرن خواهند نهاد. کارت هوشمند سلامت، در راستای دسترسی آسان تر به اطلاعات افراد صادر می شود. این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با مدیران و متخصصان خبره، تنظیم و استفاده از پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله است. روش تحقیق پژوهش حاضر، از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. از نظر نوع، پیمایشی (میدانی) و به دنبال بررسی تأثیر کارت هوشمند سلامت در ارتقاء کیفیت ...

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه عامل بسیار مهمی در پاسخگویی و تصمیم‌گیری اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است. استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی بالاخص سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در زمینه خرید و فروش سهام، نگهداری سهام، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی نیاز دارند. سرمایه‌گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند که درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و مهم‌ترین عا ...

برای هر بنگاه تجاری سود خالص یا سود ویژه پس از کسر مالیات برای یک دوره زمانی خاص نتیجه نهایی فعالیتهای سرمایه گذاری،تامین مالی و عملیاتی آن می باشد.این فعالیت ها را می توان متاثر از تصمیمات مدیریت و گروهی از عوامل محیطی خارجی و داخلی تصور نمود.این مقاله بررسی می کند که چگونه سودآوری شرکتها در بخش تولیدی سیمان ایران تحت تاثیر شاخص های اقتصادی و مالی منتخب قرار می گیرند یا چگونه سودآوری با این شاخص ها ارتباط دارد.هدف مقاله عبارت است از بررسی اینکه آیا ارتباط سودآوری با شاخص های ...

توسعه پایدار از جمله مفاهیمی است که از دهه 1980 به دنبال گزارش برانت لند وارد ادبیات توسعه شده است. این رویکرد با تاکید اصلی بر ارزش های معنوی، محیط زیست، اولویت دادن به انسان به جار سود، منفعت و پیشرفت اقتصادی، امر توسعه را از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... مورد توجه قرار داده است. بعد اقتصادی توسعه پایدار تاکمید بر جلوگیری از فقر همگانی شدن رفاه و اعتلای کرامت انسان ها، ایجاد اشتغال و عدالت اجتماعی، بهبود زندگی و معاش افزایش روز افزونی تجارت و توجه به خان ...

گروههای انسانی، نسبت به سطح تکنیک و میزان برخورداری از مواهب طبیعی، محیط را به نسبت های مختلف تغییر داده و آن را به کاربریهای مختلفی اختصاص می دهند. در میان عوامل موثر در کاربری اراضی در جهت توسعه پایدار شهری می توان به شناخت دقیق پایداری اقتصادی حوزه های شهری اشاره کرد. در این پژوهش به بررسی نقش کاربری اراضی بر پایداری اقتصادی حوزه های شهری آمل در سال 1389 پرداخته شده است. شهر آمل دارای نه محله شهری و 202369 نفر جمعیت و 55183 خانوار شهرنشین می باشد. برای تست فرضیات و پرسشگری ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدید است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته مطرح شده و عمدتا مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است. در ادبیات این تحقیق سعی شده است نظریات مربوط به مشارکت مورد بررسی قرار گیرد و موضوع سرمایه اجتماعی به عنوان شاخصی که باعث افزایش مشارکت شهروندان می باشد مورد تبیین و بررسی همه جانبه قرار گیرد. روش انجام این تحقیق توصیفی – تحلیلی است. میزان مشارکت شهروندان با چهار شاخص سرمایه اجتماعی نظیر حس تعلق به محله مسکونی،‌سطح کیفیت خدمات رسان ...

امروزه به دليل پیچیدگی‌های فزاينده محيطي، وجود متغيرهاي بي شمار مؤثر در فرآيند تصميم گيري، فشار براي پاسخگويي و شفافيت عملكرد، نياز به كاهش هزينه هاي جاري و افزایش اثربخشی، موضوع تغییر سیستم حسابداری و استفاده از روش‌های نوین هزینه یابی و بودجه ریزی، كانون توجه دولت‌ها را تشكيل داده است. در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به سبب رسالت دانشگاه در بخش سلامت و نیازهای مالی برای ارتقاء شاخص‌های سلامت، دسترسی به اطلاعات مالی شفاف، از اهمیت خاصی برخوردار است. با درک درست این مهم ...

فضاهای عمومی مهمترین بخش شهر محسوب می شوند و مکانهایی برای برخوردها و کنشهای متقابل میان افراد است. یکی از این فضاها پیاده روها هستند. پیاده رو یکی از مهمترین شبکه های ارتباطی است. این شبکه از آن جهت دارای اهمیت است که در مقیاس حرکت انسانی قرار دارد. از این رو باید از نظر سهولت در حرکت، نقاط مکث و نقاط دید، کاملا بی مانع باشد. لذا تأکید و توجه به مفهوم کیفیت محیط شهری و فضاهای جمعی بویژه پیاده روی ضروری است. هدف از این تحقیق دستیابی به چارچوب نظری در رابطه با بررسی کیفیت فض ...