عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایداری سود به معنای استمرار سود جاری است. در جهت رسیدن به سودهای پایدار، مدیریت سعی می کند نوسانات دوره ای سود را حذف نماید و سود گزارش شده سالانه را با یک نرخ رشد ثابت مدیریت نماید تا دورنمای آتی شرکت مطلوب بنظر برسد. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتراست. بنابراین انتظار می رود مدیریت سود باعث تداوم بیشتر این رقم در گزارشهای مالی گردد. این اثرات، ممکن است در سودهای گذشته و آینده نمایان شود که در و ...

تحقیق حاضر، تحقیقی تجربی در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که بر مبنای اطلاعات واقعی بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. در این پژوهش، « بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه انعطاف پذیری مالی شرکتها، تابعی از تصمیمات مالی آنها می باشد در این راستا، سه مورد از تصمیمات مالی شرکتهای سهامی و تاثیر محافظه کاری حسابداری بر آنها در قالب 3 فرضیه به شرح زیر تحت آزمون ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با عملکرد شرکت و جریان نقدی عملیاتی می باشد. معیار رایج ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش،چرخه تبدیل وجه نقد می باشد،از این رو چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن که عبارتند از دوره دریافت حساب های دریافتنی و دوره گردش موجودی کالا و دوره پرداخت حساب های پرداختنی بعنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت که با معیار سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی سنجیده شده است که بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. معمولاً سرمایه در گردش بخش ...

با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در سیاست‌های آشکارسازی داوطلبانه خود اعلام کردند. در تحقیقات ثابت شده است که سرمایه‌گذاران نسبت به پیش‌بینی اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بیشتر حساس هستند. بعبارتی واکنش سرمایه گذاران به اخبار بد بالا می باشد و این واکنش به اخبار خوب در زمان وجود شرایط عدم اطمینان در بازار نزدیک به صفر است.در این تحقیق ارتباط بین شرایط عدم اطمینان موجود در بازار بورس اوراق بهادار تهران با پیش بینی سود هر سه ...

هدف این پژوهش ، بررسی رابطه ی بین مدیریت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و افشای اطلاعات مالی می باشد . در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده ی جونز ، برای اندازه گیری میزان افشای اطلاعات از مدل ینگ تا کیم و همکاران (2012) و برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی ابتدا با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد سیگناپکدی و همکاران (1996) میزان رعایت شدن مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های عضو نمونه مشخص شده و سپس مقدار آن ...

همواره هدف مديريت اين است كه شركت را در نظر سرمايه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پويا نشان دهد. كسب جايگاهي مناسب در ميان رقبا و بازار سرمايه باعث مي شود سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتري داشته باشند و شركت از صرف هزينه هاي بيشتر در رقابت با ساير شركت هاي مشابه بي نياز شود و با هزينه ي كمتر اعتبار و وام دريافت كند. هدف كلي و اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه بين بدهی و پراكندگي مالکیت با مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می ...

در این تحقیق به بررسی نامتقارن بودن اطلاعات و رابطه ارزش جریان نقدی عملیاتی و ارقام حسابداری در یک تجزیه و تحلیل برای حسابداری مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بررسی رابطه متغیرهای حسابداری و بازده و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققین حوزه مالی بوده است. در این تحقیق با بررسی رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری به عنوان دو متغیر مستقل با بازده سهام شرکتها به عنوان متغیر وابسته سعی دارد، در صورت احراز وجود روابط فوق ...

در یک واحد اقتصادی دو گروه شرکت دارند مدیران و مالکان. براساس تئوری نمایندگی هر یک از این دو گروه بدنبال منافع خود می باشند. می توان اظهار داشت یکی از دلایل وجودی محافظه کاری در گزارشگری مالی کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیریت است و این امر ناشی از تضاد منافع موجود بین دو گروه مذکور می باشد. یکی از حالاتی که ممکن است شکاف بین این دو گروه کمتر شود؛ وجود مالکیت مدیریتی در ساختار مالکیتی شرکت می باشد. بنظر می رسد در این حالت با حل شدن برخی از مسایل نمایندگی نیاز به اعمال رویه ...

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است که توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به خود جلب می کند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین پیش بینی سود مدیریت با ارزش و ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد انتظار می رود شرکتهای که دارای سایت افشای پیش بینی سود می باشند در مقایسه با سایر شرکتها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این به دلیل اطمینان بیشتر بازار سرمایه به این شرکتهاست . روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است. نمونه آماری بررسی شامل ...