عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2317

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انعطاف پذیری حقوق بین الملل امکان خودبازسازی آن را طبق تغییرات اجتماعی مداوم و مستمر در جامعه بین المللی فراهم کرده است.خودبازسازی به معنای اصلاح و بهبود قواعد و اصول حقوق بین الملل است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی نقش مهمی در خودبازسازی حقوق بین الملل ایفاء می کند و به توسعه و تحول حقوق بین الملل دست پیدا می کند. دیوان، در اختلافات مختلفی که مطرح می شود به دقت به بررسی رویه دولت ها می پردازد و قواعد حقوق بین الملل عرفی را احراز و آنها را ملزم به پیروی از ...

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است. مطابق با این اصل دولت ها حق بهره برداری، اکتشاف، واگذاری دریافت غرامت ناشی از لطمه به منابع طبیعی و دیگر حقوق مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی داخلی خود را دارا هستند. علی رغم این به واسطه پیشرفت موازین حقوق بین الملل محیط زیست و شناسایی تعهدات زیست محیطی دولتها و همچنین مسئولیت دولت ها ناشی از نقض این موارد اصل حاکمیت بر منابع طبیعی مشمول محدودیت هایی ناشی ...

یکی از حقوق زن و مردی که پیوند زناشویی می‌بندند، حقوق غیرمالی آن‌ها نسبت به یکدیگر است. طبیعتاً در ازای ایجاد هر حق غیرمالی برای هریک از زوجین، طرف دیگر مکلف به رعایت آن حق می‌شود. در این میان نکته ظریف و حایز اهمیتی که وجود دارد، این است که در حقوق غیرمالی که برای زوجین در نظر گرفته شده، باید رعایت تساوی و عدالت مورد عنایت ویژه قرار گیرد. درحقوق مدنی ایران در بعضی موارد، حقوق غیرمالی تعیین شده برای زوج، بیشتر از حقوق غیرمالی تعیین شده برای زوجه می‌باشد. بدیهی است اولین نتیج ...

حقوق ماهیگیری یکی از انواع حقوق شناخته شده در کنوانسیون های حقوق دریاها، همواره در طول تاریخ چالش های متعددی را تجربه کرده است. در قرن حاضر با توجه به توسعه چشمگیر فعالیت های صنعتی، این حوزه نیز همگام با تحولات علمی و فنی شتاب بیشتری به خود گرفته و این شتاب سبب بروز تنوع اختلافات گردیده است. این تنوع اختلافات بین المللی سبب ظهور محاکم بین المللی متعدد در نظام ملل متحد می شود. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1945 با صلاحیت جهانی در چارچوب مناسبات سازمان ملل متحد ایجاد گردید ت ...

جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل در میان مکاتب گوناگون مورد بحث بوده است. واقعگرایی حقوق بشر را به عنوان ابزاری در جهت پیش‌برد سیاست خارجی می‌نگرد و در مقابل لیبرالیسم بر اهمیت نقش حقوق بشر و احترام به ارزش‌های بشری فارغ از منافع ملی تاکید می‌نماید. ایده حقوق بشر از حقوق طبیعی برآمده است اما بین‌المللی شدن آن و تنگ شدن حوزه حاکمیت ملی در جهت افزایش احترام به حقوق بشر به شکل وسیعی به تحولات جنگ جهانی دوم و دوره پس از آن مرتبط بوده است که در نهایت به صدور اعلامیه جهانی حقوق ب ...

دهه بیست شمسی یکی از پرالتهاب ترین و سرنوشت ساز ترین دوره های تاریخی ایران می باشد.ابتدای آن با سقوط رضاشاه و پایان آن با ملی شدن صنعت نفت پایان می یابد.در این فاصله نیز حوادث گوناگونی روی میدهد که تشکیل احزاب مختلف و با مرامهای گوناگون سیاسی از جمله آنهاست.از بین این گروههای سیاسی؛ جمعیت فداییان اسلام را می توان مهمترین گروه مذهبی دانست که سعی داشت احکام اسلام را نه فقط در کتابهای دینی بلکه در وسعت ایران و سپس کل جهان اسلام پیاده نماید.در راه انجام این مهم موانع گسترده ای بر ...

دسته ای از آبراه های بین‌المللی، تنگه‌های بین‌المللی است. تنگه‌های بین‌المللی برخلاف کانال ها یا رودخانه های بین‌المللی، راه های آبی است که از حیث جغرافیایی به دست بشر حفر نشده‌اند، بلکه به طور طبیعی به وجود آمده، دو دریا را به یکدیگر متصل کرده‌اند. این گونه آبراه ها چنانچه قابلیت کشتی رانی داشته و طبق حقوق بین‌الملل، وصف «بین‌المللی» پیدا کرده باشند، تنگه بین‌المللی» محسوب می‌شوند، هرچند تمامی طول تنگه در داخل قلمرو یک کشور قرار گرفته باشد. اهمیت فوق العاده تنگه هرمز بر کسی ...

١) ھدف پژوھش( حداكثر دوخط): دستیابي بھ مفھوم و مصادیق واقعي امور محلي در راستاي كارآمدتر نمودن نھادھاي ملي و محلي و استقرار ھر چھ بھتر عدم تمركز اداري اصولي در كشورمان. ٢) روش نمونھ گیري افراد نمونھ از نظر تعداد، جنس و غیره(حداكثر دوخط): ٣) روش پژوھش(حداكثر دوخط): بھ صورت كتابخانھ اي و با استفاده از منابع علمي ( كتب، مقالات، پایان نامھ ھا، قوانین و مقررات و ...) بوده و در موارد لزوم مصاحبھ با برخي از اعضاي شوراھاي اسلامي صورت گرفتھ است. ٤) ابزار اندازه گیري (حداكثر دوخ ...

چکیده: اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در این سرزمین، نتیجه نظام سلطه و استعمار جهانی است که واقعیت تاریخی فلسطین، حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین را نادیده انگاشته و زمینه برپایی دولتی بیگانه استعمارگر، اشغالگر و نژادپرست را در فلسطین فراهم نمود. مخاصمات مسلحانه سالهای 1948م، 1967 م، 1973 و 2008 م مطابق با مقررات، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی بویژه پروتکل اول الحاقی 1977، در راستای اشغالگری و نقض حق است ...