عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2317

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انعطاف پذیری حقوق بین الملل امکان خودبازسازی آن را طبق تغییرات اجتماعی مداوم و مستمر در جامعه بین المللی فراهم کرده است.خودبازسازی به معنای اصلاح و بهبود قواعد و اصول حقوق بین الملل است. دیوان بین المللی دادگستری به عنوان دادگاه جهانی نقش مهمی در خودبازسازی حقوق بین الملل ایفاء می کند و به توسعه و تحول حقوق بین الملل دست پیدا می کند. دیوان، در اختلافات مختلفی که مطرح می شود به دقت به بررسی رویه دولت ها می پردازد و قواعد حقوق بین الملل عرفی را احراز و آنها را ملزم به پیروی از ...

اصل حاکمیت بر منابع طبیعی از اصول شناخته شده حقوق بین المللی عرفی است که در اسناد بین المللی نیز به آن اشاره شده است. مطابق با این اصل دولت ها حق بهره برداری، اکتشاف، واگذاری دریافت غرامت ناشی از لطمه به منابع طبیعی و دیگر حقوق مرتبط با بهره برداری از منابع طبیعی داخلی خود را دارا هستند. علی رغم این به واسطه پیشرفت موازین حقوق بین الملل محیط زیست و شناسایی تعهدات زیست محیطی دولتها و همچنین مسئولیت دولت ها ناشی از نقض این موارد اصل حاکمیت بر منابع طبیعی مشمول محدودیت هایی ناشی ...

جایگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل در میان مکاتب گوناگون مورد بحث بوده است. واقعگرایی حقوق بشر را به عنوان ابزاری در جهت پیش‌برد سیاست خارجی می‌نگرد و در مقابل لیبرالیسم بر اهمیت نقش حقوق بشر و احترام به ارزش‌های بشری فارغ از منافع ملی تاکید می‌نماید. ایده حقوق بشر از حقوق طبیعی برآمده است اما بین‌المللی شدن آن و تنگ شدن حوزه حاکمیت ملی در جهت افزایش احترام به حقوق بشر به شکل وسیعی به تحولات جنگ جهانی دوم و دوره پس از آن مرتبط بوده است که در نهایت به صدور اعلامیه جهانی حقوق ب ...

رویکرد اصلی این رساله بررسی نقش فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران و ترکیه در تعامل این دو کشور با چهار سازمان های بین المللی منتخب است. برای این منظور ابتدا تلاش شده تا با بررسی جوامع ایران و ترکیه در یک بازه زمانی واحد، یک شناخت جامعه شناسانه مختصر و مفید از جامعه سیاسی نخبگان سیاسی این دو کشور حاصل شده و سپس با اعمال روش تحقیق تحلیل محتوا بر روی یک نمونه مفید و معنادار از جامعه نخبگان سیاسی شناسایی شده در قالب دو جریان اصلی سیاسی در هر کشور (اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران ...

با توجه به اینکه موضوع پژوهش، بررسی نقش دیوان عدالت اداری در تحقق حقوق شهروندی استدر ابتدا به تعریفی از مفهوم حقوق شهروندی اشاره شده است و در ادامه به بررسی جایگاه حقوق شهروندی در منابع رایج داخلی و خارجی و نیز قابلیت تطابق این منابع با یکدیگر پرداخته شده است. سپس به سه مورد از مؤلفه های مهم حقوق شهروندی اشاره شده و به دنبال هر یک از این مؤلفه ها، نمونه ای از آراء هیأت عمومی دیوان راجع به آن مؤلفه که منجر به احقاق حقوق یک شهروند شده است ارائه گردیده است. در ادامه ی پژوهش نیز ...

تابعیت عبارت است از تعلّق سیاسی، حقوقی و معنوی شخص به یک دولت معین. داشتن تابعیت منشأ برخورداری از حقوق و تکالیف می‌باشد، برخورداری کامل از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... شامل اشخاص تابع یک دولت می‌باشد و چنان‌چه اشخاصی‌، آپاترید یا بدون تابعیت باشند، یعنی تابع هیچ دولتی نبوده و قانون ملّی نداشته باشند تا بر احوال شخصیه آنان حکومت کند، از حقوقی که برای اتباع یک دولت وجود دارد محروم خواهند بود، البته نداشتن تابعیت مجوزی برای زیر پا گذاشتن‌حقوق انسانی تبعه توسط دولت‌ها نخواه ...

دسته ای از آبراه های بین‌المللی، تنگه‌های بین‌المللی است. تنگه‌های بین‌المللی برخلاف کانال ها یا رودخانه های بین‌المللی، راه های آبی است که از حیث جغرافیایی به دست بشر حفر نشده‌اند، بلکه به طور طبیعی به وجود آمده، دو دریا را به یکدیگر متصل کرده‌اند. این گونه آبراه ها چنانچه قابلیت کشتی رانی داشته و طبق حقوق بین‌الملل، وصف «بین‌المللی» پیدا کرده باشند، تنگه بین‌المللی» محسوب می‌شوند، هرچند تمامی طول تنگه در داخل قلمرو یک کشور قرار گرفته باشد. اهمیت فوق العاده تنگه هرمز بر کسی ...

چکیده: اشغال سرزمین فلسطین و تشکیل رژیم صهیونیستی در این سرزمین، نتیجه نظام سلطه و استعمار جهانی است که واقعیت تاریخی فلسطین، حق تعیین سرنوشت ساکنان اصلی این سرزمین را نادیده انگاشته و زمینه برپایی دولتی بیگانه استعمارگر، اشغالگر و نژادپرست را در فلسطین فراهم نمود. مخاصمات مسلحانه سالهای 1948م، 1967 م، 1973 و 2008 م مطابق با مقررات، اصول و قواعد حقوق بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی بویژه پروتکل اول الحاقی 1977، در راستای اشغالگری و نقض حق است ...

ایثارگران به عنوان نماد کامل از خودگذشتگی، فداکاری‌های بسیاری انجام داده‌اند و با توجه به عملکرد ویژه آنها حقوق و مزایایی برای آنهادر نظرگرفته شده است. این حقوق در قالب‌ مادی و غیرمادی قابل طرح و بررسی است. هر چند کم و کاستی‌هایی در این زمینه به چشم می‌خورد، اما به هیچ‌وجه مانع دیده شدن مزایای آنها دربرخی از این قوانین نمی شود. البته پراکنده کاری ‌های بسیار و عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات فعلی برکسی پوشیده نیست ولی این امر از ارزش کلی آنها می‌کاهد. از دیگر سو، نهادهای ...