عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 820

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قبلا فریم ها در فضای باناخ به صورت دنباله ای در فضای دوگان آن تعریف شده اند در این پایان نامه با تعریف یک نیم ضرب داخلی روی هر فضای باناخ آن را به یک فضای نیم ضرب داخلی تبدیل کرده و سپس فریم ها را به صورت دنباله ای در خود فضای باناخ نسبت به این ضرب داخلی تعریف می کنیم و همچنین قضایای کلاسیک در فریم ها و پایه های ریس را به فضای باناخ منتقل می کنیم و خواص آنها را بررسی می کنیم و عملگر های تجزیه و ترکیب و عملگر فریم را در این فضا معرفی کرده و به علاوه همانند تئوری موجک نظریه ...

در این پایان نامه ابتدا‏، پایه های عملگری یا به عبارت دیگر پایه های تعمیم یافته که ازاین ببعد g-پایه نامیده می شوند برای فضاهای هیلبرت معرفی شده است. سپس تمام مشخص سازی ها که در مورد پایه های برداری در فضاهای هیلبرت وجود دارند برای این نوع پایه با کمی تغییرات ارائه شده است. ...

بر اساس نظریه ساختن گرایی، دانش آموزان با ورود به هر مرحله یا موقعیت جدید آموزشی، بر اساس تجارب و دانش قبلی شان دارای مجموعه ای از تصورات هستند. آن دسته از تصورات که با اصول علمی پذیرفته شده متفاوت بوده یا در تناقض باشند و فراگیران به وسیله آن ها قادر به توضیح درست پدیده های علمی نباشند ، کج فهمی نامیده شده اند. چندتن از محققان در کشورهای مختلف کج فهمی های فراگیران در مباحث کوانتوم و آنتروپی را ثبت کرده اند. هدف این تحقیق تشخیص کج فهمی های دانش آموزان شهرهای تهران،گرگان در یا ...

پیل های سوختی پلیمری یکی از پیل های سوختی دما پایین محسوب می شود که امروزه در صنایع پورتابل و خودروسازی به شدت مورد توجه قرار گرفته است اما تجاری شدن پیل های سوختی پلیمری دارای مشکلاتی است که یکی از آنها تخریب لایه GDL یا همان لایه نفوذ گاز است.به دلیل اینکه مدلسازی ریاضی هزینه بسیار کمتری نسبت به کار تجربی دارد در این تحقیق از مدلسازی ریاضی استفاده کرده ایم. در واقع لایه نفوذ گاز یکی از اجزای بسیار حساس توده پیل سوختی پلیمری می باشد.لایه نفوذ گاز از جنس پایه کربن است که با ت ...

هدف اصلی این پایان نامه،بررسی روش های کنترل کیفی و کالیبراسیون دستگاههای کالیبراتور RAMS-88 است که این دستگاهها میزان اکتیویته رادیوداروها و رادیونوکلئید های گسیلنده ی پرتو گاما و بتا را می سنجد.در این پایان نامه آزمایش هایی جهت تبیین عملکرد صحیح این دستگاهها با روش های استاندارد موجود صورت پذیرفت.این آزمایش ها شامل آزمایش دقت و صحت،خطی بودن پاسخ وحساسیت مکانی می باشند.نتایج انجام دقت وصحت و خطی بودن پاسخ با استفاده از روش استاندارد IAEA-Tecdoc-602 با دقت خوبی انجام گرفت.آزما ...

کامپوزیت ها از زمره مواد پیشرفته ای به حساب می آیند که در آنها از ترکیب مواد به منظور ایجاد ماده ای جدید با خواص فیزیکی و مکانیکی برتر استفاده میشود. بدین گونه که هر یک از اجزاء با خصوصیات منحصر بفرد خود، مرز مشخصی را با یکدیگر تشکیل داده و در مجموع خواص بهتری را از خود نشان می دهند. کامپوزیت ها عموماً از دو ماده، تحت عناوینِ ماتریس و تقویت کننده ساخته می شوند. بسته به نوع کامپوزیت در آن از پایه سرامیکی، فلزی، و پلیمری به عنوان فاز ماتریس استفاده می گردد. در نانوکامپوزیت ...

اخیرا g-فریم ها به عنوان یک تعمیم از فریم ها در فضاهای هیلبرت معرفی شده اند. g- فریم ها دارای تعداد زیادی خواص مشابه با فریم ها هستند ولی تمام خواص آن با فریم ها مشابهت ندارد. مثلا فریم های دقیق در فضاهای هیلبرت هم ارز پایه های ریس هستند ولی g-فریم های دقیق در این فضاها با پایه های g-ریس هم ارز نیستند. دراین پایان نامه ما ابتدا یک مشخص سازی از یک g-فریم دقیق را ارائه می دهیم و سپس تحت چندین شرایط یک رابطه هم ارزی بین یک g-فریم دقیق را تحت آشفتگی های کوچک مورد بررسی قرار می ده ...

یکی از هدفهای تحقیق که مهمترین هدف این پروژه است ساخت سلول بر پایه گرافن و پلیمر می باشد و این که با اضافه نمودن گرافن به پلیمر در ساخت این سلول، میزان جذب نور تا چه اندازه تغییر می کند؟ خواص الکتریکی به چه صورت تغییر خواهد کرد ؟میزان بازده پلیمر با اضافه کردن گرافن به چه صورت خواهد بود ؟ و اما مهم تر از همه میزان کاهش هزینه چگونه خواهد بود؟ سلول خورشیدی یا سلول فتولتاییک در واقع وسیله ای است الکترونی، که انرژی خورشید را به الکتریسته تبدیل میکند و کاربرد های مختلفی از جم ...
نمایه ها:

در این رساله، برخی از انواع مسائل معکوس در معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی، مانند مسائل هدایت گرمایی معکوس یک بعدی، بررسی میشوند. به طور مشخص در این رساله، روش بدون-شبکه (شبکه آزاد) جدیدی به منظور حل دو مسأله ی هدایت گرمایی معکوس، مسأله ی هدایت گرمایی پسرو و مسأله‌ی منبع حرارتی معکوس وابسته به زمان، ارائه می شود. در این راستا، از روشی عددی بر مبنای جوابهای بنیادی معادله ی گرمای یک بعدی و توابع پایه ای شعاعی به منظور به دست آوردن جواب تقریبی استفاده می شود. ...