عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 706

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در صده های اخیر با وجود پیشرفتهای الکترونیکی و بوجود آمدن دولتهای الکترونیک در جامعه ، ما شاهد آفزایش روز افزون تکنولو‍ژی در زندگی در زمینه های مختلف می باشیم. برای مثال در زمینه آموزش و یادگیری ،کامپیوتر به عنوان ابزاری برای آموزش از دهه 50 به بعد مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق ما خاطر نشان می کنیم که چگونه تکنولوژی در یادگیری زبان فرانسه به عنوان یک زبان خارجی می تواند استفاده گردد و به عنوان یک راه حل در جهت سهولت و بهبود بخشیدن این امر بسیار موثر واقع شود. برای ن ...

سالیان متمادی تحقیق در باب آموزش زبان منتج به راهکارها و نظریه های متفاوت در جهت بهبود روشهای موجود در این زمینه شده است. مهارت گفتاری زبان آموزان در میان سایر مهارتها همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. در میان روشهای نوظهور، خودمحوری و تفکر انتقادی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده اند. تحقیق حاضر تلاشی بود در جهت مطالعه تاثیر مقابله‌ای تدریس خودمحوری، تفکر انتقادی و ترکیب خودمحوری و تفکر انتقادی بر مهارت گفتاری زبان آموزان. جهت انجام تحقیق ?? زبان آموز مذکر و مونث د ...
نمایه ها:

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تا ثیر مقایسه ای راهبردهای"استفاده از دفترچه لغت با نوشتن معا نی واژگان" و "استفاده از دفترچه لغت با عکس"برروی به خاطرسپاری معانی لغات توسط زبان آموزان درون گرا و برون گرای زبان انگلیسی بوده است. به منظور دستیابی به این هدف،گروهی متشکل از120 نفر از زبان آموزان دخترموسسه زبان الوند در تهرانبا سطح مقدماتی زبان شرکت داشتند. این گروه بعد از برگزاری آزمون شخصیت ایزنک، و آزمون استاندارد انگلیسی KET به عنوان تست مهارت(که از قبل به طور آزمایشی اجرا شده ب ...

با توجه به اهمیت استعاره در برقراری ارتباط موثر در ترجمه و کاربرد گسترده آن به عنوان یکی از ارکان ارایه های ادبی، مطالعه ی کنونی با بررسی ترجمه استعاره در دیوان پروین اعتصامی توسط دکتر پازارگادی صورت گرفته است. فرایند جمع آوری اطلاعات بر اساس طبقه بندی نیومارک(1988)است که شامل هفت استراتژی میباشد:1.تولید دوباره تصویر زبان مبدأ در زبان مقصد 2.جایگزینی تصویر زبان مبدأ با تصویر متعارف و رایج در زبان مقصد 3.تشبیه با اضافه کردن معنی مفهومی 4تبدیل استعاره به تشبیه 5.حذف استعاره 6.ت ...
نمایه ها:

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل زبانی تعیین کننده سبک در اشعار اخوان ثالث و سپهری و بطور اخص نمایش تفاوت در میزان استفاده این دو شاعر از انواع هنجارگریزی های معنایی در اشعارشان است. در این پژوهش تلاش بر این است که نشان‌داده شود کدام یک از انواع هنجارگریزی های معنایی که شامل تجریدگرایی، جاندارپنداری، جسم پنداری، سیال پنداری، حیوان پنداری، گیاه پنداری، انسان پنداری، و جانورپنداری می باشد باعث ایجاد تفاوت در سبک این دو شاعر شده است. روش پژوهش حاضر به شکل توصیفی-تحلیلی است و داده ها ب ...
نمایه ها:
سبک | 

پژوهش حاضر، با عنوان «جنس در زبان: رویکردی شناختی با توجه به زبان ها و گویش های ایرانی»، و با هدف تعیین جایگاه جنس در زبان فارسی امروز و نیز گویشهای زنده ایرانی، در پنج فصل، تهیه و تنظیم شده است. فصل اول، اختصاص دارد به معرفی مقوله جنس و اهمیت آن، پرسش ها و فرضیه های مطرح شده پیرامون این مقوله، و همچنین روش کار در این پژوهش، که روش کتابخانه ای و شیوه پردازش آن، توصیفی _ تحلیلی می باشد. در فصل دوم، به مرور مطالعات سنتی و زبانشناختی (ایرانی و غیر ایرانی) پرداخته می شود. فصل سو ...

هدف این ‌پژوهش‌ شناخت ‌‌توصیفی‌‌ واج‌‌شناسی ‌تالشی ‌‌شمالی‌(‌گونه‌ی‌عنبرانی‌) ‌و بررسی تغییرات واجی ‌آن‌ از ایرانی باستان ‌‌و مقایسه ‌با ‌فارسی ‌نو است. ‌آشکار‌ترین ‌فرآیند‌ زبانی، ‌‌تغییر ‌واج‌ها‌ یا ‌واحد‌های ‌آوایی ‌زبان ‌است‌. برخی واج‌ها‌ در ‌طول‌ زمان ‌به‌ واج‌های ‌دیگر ‌بدل‌ می‌شوند‌ و ‌در نتیجه‌ صورت ‌لفظی ‌تکواژها ‌و ‌واژه‌ها ‌نیز ‌تغییر ‌می‌یابد. بنابراین ‌بررسی‌خصوصیات ‌آوایی ‌‌‌و‌ واجی‌ از‌جمله دشوار‌ترین ‌حوزه‌های ‌‌زبان‌‌شناسی ‌تاریخی ‌است. تالشی از خانواده‌ی زب ...

امروزه کتاب های کودک بیش از پیش چاپ می شوند. ترجمه آن ها به زبان های مختلف به داستان هاو شخصیت هایشان امکان میدهد در سراسر دنیا سفرکنند . اسامی خاص یکی از آن مقولاتی است که ترجمه شان برای مترجمان دردسرساز است.این تز بر روی ترجمه اسامی خاص متمرکز است. اصلی ترین هدف این تحقیق بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه اسامی خاص از انگلیسی به فارسی در ادبیات کودک و شیوه های ترجمه ی این لغات است. در عین حال شیوه هایی که برای ترجمه آنها کاربردی تر می باشندمطرح میشوند.برای نیل به این ...

کودکی که قدم به دبستان می گذارد تقریباً تمام قواعد دستوری زبان مادری اش را می داند آنچه کودک از این زمان از جهت گسترش زبان فرا می گیرد قواعد دستوری تازه نیست بلکه اقلام واژگانی تازه است. در حقیقت آنچه ما در دبستان به کودک می آموزیم در جهت گسترش واژگان اوست زیرا تنها از این راه است که ما می توانیم به وی توانایی آن را ببخشیم که اندیشه خود را بر زبان آورد. یکی از مهم ترین و رایج ترین منابع تحقق یادگیری موثر و پایدار در کشورمان کتاب‌های درسی هستند. هدف از این پژوهش نشان دادن حوزه ...