عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1760

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش پس از طرح اهمیت و ضرورت تربیت به بررسی ابعاد و مقوله‌های مختلف تربیت و تربیت عرفانی از دیدگاه حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه پرداخته که در هر عصر و زمانی قابل استفاده است. نویسنده در این پایان نامه تلاش نموده است با ارائه نمونه‌هایی از این روشهای تربیتی، بیان دارد که در نیل ارتقای سطح تربیتی و فرهنگی انسان‌ها لازم است از آموزه‌های علوی به عنوان سرچشمه زلال اسلام ناب و الگوی تمام عیار استفاده شود. این تحقیق به بیان روش‌ها و راهکارهای علمی و عملی تربیت ، بر اساس دیدگاه‌ه ...

هدف اصلی انجام پژوهش ساخت پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش میزان اعتیاد دانش آموزان 15 تا 18 ساله به فضای سایبری است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر تهران بود که از این تعداد 111 نفر پسر و 183 دختر با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش 62 پرسش5 گزینه ای در مقیاس لیکرت برای سنجش اعتیاد به فضای سایبری است که توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 62 تا 310 است. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان می دهد که ضریب اعتبار آزمون با ا ...

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط راهبردهای انگیزشی و هوش هیجانی در یادگیری درس ریاضی دانش آموزان دیر آموز انجام گردید. با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق در این پژوهش از روش تحقیق علی ـ مقایسه ای استفاده گردید. جامعۀ آماری را کلیه دانش آموزان دارای هوش مرزی شهرستان قم در سال 1389 تشکیل می دهند که تعداد 70 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (ام.اس.ال.کیو) پینتریچ و دیگروت (1990 ) و پرسشنا ...

این پژوهش با هدف مطالعه ویژگی های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه شخصیتی ارزشها در عمل (VIA) و رابطه آن با پرسشنامه پنج عاملی نئو FFI. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان به تعداد 1024 نفر می باشد. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول میچل و جولی(2007) تعداد 330 نفر به عنوان نمونه تعیین و برای کنترل نرخ پاسخدهی، پرسشنامه ها بین 350 نفر از دانشجویان که به شیوه تصادفی دردسترس انتخاب شده بودند توزیع و پس از جمع آوری تعداد 50 پرسشنام ...

پژوهش حاضر ؛جایگاه تربیتی اعتقاد به امامت از دیدگاه اسلام است وبه روش توصیفی تحلیلی در آیات و روایات مستند انجام گرفته است.نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که نقش تربیتی امامت در نظام تشریع و تکوین قابل بررسی است. در نظام تشریع؛ ولایت تشریعی، تشریع امامان درطول تشریع نبوی و مکمل آن، تشریع امامان در طول تشریع الهی و مکمل دین و در نظام تکوین؛ ولایت معنوی، واسطه خیر و روزی، جلوگیری از هرج و مرج، مقام رکنیت و امنیت برای زمین، قابل ذکر است.دیدگاه اسلام درباره امامت به ...

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی میزان اعتماد به رسانه‌های خبری تصویری فارسی زبان خارج از کشور از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و به ویژه حجم و سطح طرح تحقیق، مناسب‌ترین روش انجام این پژوهش، روش پیمایشی (زمینه‌یابی) است.جامعة آماری این تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شهر تهران است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري تصادفی استفاده شده ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مدیریت دانش بر خلاقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی انجام شده و از روش همبستگی سود جسته است.جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی در دانشکده های ادبیات و علوم انسانی و روانشناسی و علوم تربیتی می باشد وحجم آن 151 نفر است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 108 نفر تعیین و بر اساس نمونه گیری طبقه ای نسبتی به صورت تصادفی منظم انتخاب شده است. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانش (اجتماعی شدن ،برونی شدن، ترکیب و درونی شدن (SECI ...

پیامبر گرامی اسلام هدف از بعثت خود را در کلامی تکمیل مکارم اخلاق بیان فرموده اند:"انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق":«جز این نیست که من برای تکمیل کرامت های والای انسانی بر انگیخته شدم»واین بدان معنی است که مکتب انبیاء مکتبِ انسان سازی و تعلیم وتربیت الهیِ انسان است. در آیاتی از قرآن نیز با الفاظ دیگری مانند:"یزکیهم ویعلمهم" بر آن تاکید شده است. برای تداوم این هدف‌، پیامبر اکرم (ص) « در خطابه غدیر» مسئله امامتِ پیشوایان معصوم(ع) را به فرمان خداوند مطرح کرده اند ؛ تا برای هرز ...

هدف از انجام این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا مفاهیم تربیتی و اجتماعی در آثار شاعران کودک معاصر در دهه 70 تا 80 گنجانده شده است ؟ با مطالعه و بررسی شعر کودک معاصر (به طور ویژه دهه ی 70 تا دهه ی 80) در آثار چهره های شاخص شعر کودک مانند : جعفر ابراهیمی (شاهد) ، مصطفی رحماندوست ، شکوه قاسم نیا ، ناصر کشاورز ، ‌افسانه شعبان نژاد روشن شد تا حدودی این شعرا به این مقوله ها پرداخته اند . در نتیجه ، اشعار آنها مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار داده شده و نکات مربوط به این مقوله (مفا ...