عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با عنوان نقش حمایتی دولت در اقتصاد از منظر حقوق بین الملل عمومی با توجه به بحران اقتصادی 2007 در پی ارزیابی نقش مقررات حمایتی دولتها در عرصه حقوق اقتصاد ملی و به تبع آن آثار بین المللی وضع این قواعد در نظام بین المللی است. با توجه به آنکه دولته هم جنان به عنوان یک بازیگر مهم در محیط داخلی محسوب می شوند چه بسا لزوم دخالت آنها در وضع بین المللی حقوق اقتصاد ملی با هدف تقویت نقش حمایتی آنها در پاسخ به تحولات و بحرانهای اقتصادی در داخل بیشتر ضرورت می یابد.اما نکته در ...

اصل فکر احتراز از ضرر تحقق نیافته و انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از ورود ضرر، در چند دهه اخیر در مباحث حقوقی و به‌ویژه حقوق مسوولیت مدنی مطرح گردیده است. این فکر ابتدا در حقوق داخلی کشورها و در قالب مفاهیم بسیار کلی و به شکل قوانین و مقررات زیست‌محیطی و آرای دادگاه‌ها نمایان گردید و سپس در بیانیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی تکامل یافت. تکاملی که رفته رفته، مفاهیم مرسوم حقوق مسوولیت مدنی و من‌جمله ارکان تحقق مسوولیت و آثار آن را نیز متحول نموده است. این تحول که به‌دنب ...

در روند بررسی مجازاتها ، مجازات زندان مربوط به زمان آغاز مدنیت و فاصله گرفتن از توحش و انتقام های شخصی است . حال اینکه در ابتدا نیز زندان محیطی بسیار خشن و زندانیان فاقد هر گونه حقوقی بودند اما با گذر از مراحل مختلف تاریخی و گسترش نظریات مصلحان ، علمای مذهبی و اندیشمندان علوم کیفری ، حقوقی برای زندانی در نظر گرفته شد و بعدها ، پس از بررسی نتیجه مجازات زندان و ابعاد منفی آن برای زندانی و اجتماع ، رویکرد حذف و جایگزینی زندان در دستور کار دولتها قرار گرفت . سازمانهای بین المللی ...

گسترش روابط انسان ها، دامنه مسئولیت را وسعت می بخشد و مسئولیت ها جز در عالم حقوق معنای مادی پیدا نمی کند. بدیهی است پیچیدگی و ظرافت هایی که در هر زمان دامنگیر دانش حقوق می گردد در قلمرو مسئولیت ها نیز وارد می شود. یکی از این نوع مسئولیت ها، مسئولیت مدنی است که در یک تعریف کلی لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را گویند؛ خواه ورود ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل باشد. موارد بسیاری وجود دارد که زیان دیده با اقدام خویش سبب ورود خسارت شده و مانند هر مسئولی باید پاسخگوی عمل خود ب ...

نظام حقوقی اسلام و فقه شیعه در مواردی مجازات های سالب حیات را به رسمیت شناخته و بزهکار را کیفر مرگ می دهد. در مقابل مبانی حقوق بشری قائل بدان است که مجازات سالب حیات مغایر حیثیت و کرامت انسان بوده و رفع و حذف آن را از نظام های حقوقی داخلی مطالبه می نماید. مقاله حاضر بر آن است تا این مبانی دوگانه را با این رویکرد مورد تفسیر قرار دهد که در مواردی وجود مجازات های سالب حیات موجبات ارتقاء و تضمین حیثیت بشری و کرامت انسانی را فراهم می آورند. ...

شروطی در عقد بیع رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی مورد توجه مستقل نبوده است درحالیکه این دسته از شروط چنان با عقد آمیخته شده اند که تفسیر قرارداد بدون توجه به آنها امکان پذیر نیست. این شروط شروط ضمنی نامیده می شوند که به شرط بنایی و عرفی تقسیم می شوند. با گسترش معاملات و روابط افراد با شروطی مواجه هستیم که افراد در حین مذاکرات قبل از عقد به آنها اشاره داشته اند. این شروط که شروط ضمنی نامیده می شوند در عقد بیع از اهمیت ویژه ای برخوردارند که در فقه و قانون مدنی کم ...

بررسی نقش عوامل موثر بر تضمین و اجرای عملی آزادی‌های عمومی با نگرشی بر قانون اساسی جمهوری ایران علاوه بر مبحث کلیات در ابتدای پژوهش حاضر و نتیجه‌گیری در انتهای آن، پایان نامه در سه بخش و چهار فصل تهیه گردیده است. دموکراسی و نهادهای آن، عوامل موثر بر پاسداری از حقوق مردم می‌باشد. در یک جامعه‌ی دموکراتیک، با وجود احزاب و گروه‌های گوناگون که هر کدام، داعیه‌ی حفظ حقوق ملت را دارند و با وجود تنوع اندیشه‌ها، می‌توان امید داشت که حقوق ملت به بهترین وجه ممکن اجرا گردد. ...

یکی از جرائم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارائه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر این جرائم مشابه، نظیر اختلاس و خیانت در امانت و نیز سایر جرائمی که در قوانین بودجه ...

حضرت امام خمینی تفسیری منحصر به فردازسلام داشته وتمام سخنان ونظریات وعقاید ایشان برگرفته ازدین مبین اسلام بوده است وقتی به دیدگاه های ایشان درموضوع حقوق بین الملل توجه شوددرتمامی مواردحقوقی دراداره جامعه اسلامی ونحوه تشکیل حکومت ُ ارتباط جامعه اسلامی باسایر ممالک اعم از اسلامی وغیر اسلامی ونیز دوراندیشی وآگاهی ایشان به اوضاع واحوال ملتها ودشمن ستیزی ُ اتحادبین مسلمین ومستضعفان وازادکردن ملتهاازقیدبندگی واستعمارزدگی واسارت دیکتاتوری وهمه این مساپل باالگوگرفتن ازمکتب اهل بیت ود ...