عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2506

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تمام مشکلات هنری و سردرگمی هنز جویان ما در گرو همین مسئله یعنی شیوه های آموزش هنرهای تجسمی بخصوص نقاشی می باشد. بطور کلی این سوال مطرح است که آیا نقاشی یاد دادنی است! به مانند شعر سرودن، که یاددادنی نیست. پایه و اصول نقاشی و طراحی را می توان به صورت فرمولی به هنرجو آموخت ولی آفرینش یک پدیده هنری مسئله ای است که از روح هنرمند تراوش می کند. مدارس هنری و کارگاهها و گفته های اساتید فقط می تواند فضایی را ایجاد کند که استعداد هنرجویان در آن شکوفا گردد. بطور کلی برنامه آموزش آکا ...
نمایه ها:

فلسفه هنر وزیبایی شناسی که امروزه شاخه مهمی از فلسفه های مضاف به حساب می آید، در بردارنده مسائل فراوانی است که می توان بسیاری از آنها را با مدد گرفتن از مبانی اساسی(وجود شناسی(ابن عربی و ملاصدرا)، ماهیت شناسی (سهروردی)، نفس شناسی و معرفت شناسی)، بازشناسی و بازخوانی کرد، دیدگاه این سه حکیم درباره قوه خیال نیز یکی از مسائل نفس شناسی است که نقش آن در آفرینش آثار هنری بررسی خواهد شد. بنابر مبانی نفس شناسی ملاصدرا، نفس از قوا و مراتب گوناگونی که بخشی از آنها ناظر به ادراکات انسان ...

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده ): موسیقی و معماری هر دو از گرایشهای اصیل هنرهای ایران زمین بوده اند که تا به امروز نیز آوازه شاهکارهای معماری ایرانی در جهان و تاثیر موسیقی ایرانی بر موسیقی دنیا انکار ناپذیر می باشد . چه بسا بعضی عوامل در کمرنگ نشان دادن این دو گرایش هنری بخصوص موسیقی ایران اعم از سنتی و مردمی نقش بازی کرده اند . ولیکن اصالت همیشه اصالت است و حفظ اصالت ایرانی و طبقه ما ایرانیان از اساسی ترین عوامل در حفظ و رشد موسیقی ای ...

محتوای اصلی این پژوهش به فنون روش تدریس هنر به کودکان اختصاص دارد. هنر به عنوان علمی مدون با اصطلاحات حرفهای و مهارت های منحصر به فردش، و با اساس آموزش و ثمرات بی نظیرش، موضوع اصلی این تحقیق است. بسیاری از معلمان و دانشجویان رشته های هنری، در طی تحصیل یا پس از آن، برای همیشـه یـا مـدتی بـه تـدریس هنـر در مقاطع گونـاگون مـی پردازنـد. ایـن در حـالی اسـت کـه تقریبـاً تمـامی واحـدهای درسـی مـورد مطالعـه در طـی تحصیل شان، در جهت ارتقای توانایی های علمی و عملی خود آنان بوده اسـت، و ...

"هرگاه به زندگی انسانها نگاهی می اندازیم میبینیم گاه انسانها برای بدست آوردن آرامش درونی خود به سراق زیبایی میروند گاهی به سراق آهنگی زیبا ، گاهی تابلویی زیبا ، گاهی شعری زیبا و گاهی خانه ای زیبا .. گاهی در راه رسیدن به این زیبایی ها انساها سراغ آثار و شیوه هایی میروند که مناسب حال آن هنرمند و جامعه آنها نیست وشاید هم این آثار فاقد زیباییهای اصیل هستند که گاه به جای آرامش تشویش و تاثیرات منفی دیگری به وجود می آورند که انسان را از آرامش وتعالی دور میکند ...متاسفانه تحل ...

درحالی که جریان سریع مدرنیزاسیون کشورهای غربی در قرون نوزده و بیست میلادی فاصله روزافزونی میان غرب و شرق ایجاد می‌کرد ، شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و ترکیه به عنوان نخستین کشورهایی در منطقه که متوجه عقب ماندگی خود شده و روند مدرنیزاسیون خود را در آغاز قرن بیستم آغاز کرده بودند، در سال‌های میانی قرن بیستم بیش از هر دو کشور دیگری به یکدیگر نزدیک بود . از سوی دیگر دستیابی به درک صحیحی از جایگاه معماری معاصر هر سرزمینی در عرصه جهانی بدون شناخت از تحولات معاصر در معماری سرزمین ها ...

دوران صفویه دوران با شکوه و عظمت تاریخ ایران به حساب می رود. در این دوران بناها و قالیهای بسیار زیادی خلق گردیدکه باتوجه به نقوش و رنگ آنها در کل جهان حائز اهمیت و ارزش است . اکثر قالیهای این دوره در موزه های معروف جهان نگهداری شده اند. در این راستا با رویکردی بینامتنی به بررسی اجزای نقوش و رنگها در این دوحیطه ی هنری می پردازیم.تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از طریق موردی و کتابخانه ای بوده تا با بررسی چند نمونه از آثار نتیجه گیری کلی انجام گیرد. از آن جائی که نقوش و رن ...

در سال هاي اخير گرايشها و رويه هاي هنري بسياري در كشورمان در حال شكل گيري و توسعه است. چنين جرياناتي كه با نام هنر جديد شناخته شده اند، اغلب توسط نسل جوان دنبال ميشود. گونه هاي مختلف هنر رسانه در ايران از منظر رويه شامل چيدمان، ويدئو ارت ، چيدمان ويدئوئي، چيدمان عكس، هنر اجرا ، هنر محيطي، هنر چند رسانه اي ميباشند.با مطالعه هنر مفهومي وآغاز آن در غرب ونيز تاثيرات آن در دهه هاي اخير در جهان كه هنر ايران از آن تاثير پذيرفته ،چگونگي شكل گيري رسانه در هنر معاصر ايران ونيز بررسي ...

آرتور دانتو فیلسوف و نظریه‌پرداز آمریکایی، پژوهش‌های فلسفی گسترده‌ای در حوزه‌ی درک شرایط ظهور هنرِ معاصر و ابعاد آن انجام داده است. هنر معاصر موضوعی است که دانتو در بسیاری از کتاب‌های خود به آن پرداخته و آن‌را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. اهمیت هنر معاصر برای دانتو از آن جهت است که این دوران به‌واسطه‌ی خلق آثاری کاملاً متفاوت، در قالب تعاریف گذشته‌ی تاریخ هنر نمی‌گنجد. او معتقد است که هنر پایان یافته و ما وارد دورانی به‌نام پساتاریخ شده‌ایم که به‌سبب کثرت‌گرایی ح ...