عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2981

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات پرآوازه‌ی پایداری در طول تاریخ، همواره نمود دردها و رنج‌هایی است که در برهه‌ای از تاریخ بر ملتی وارد آمده است و چهره‌ای انسانی و بازتابی جهانی دارد. این ادبیات بیانگر تلاش نسل مبارزی است که برای رهایی سرزمین، دین، فرهنگ و هویت خود از چنگال تجاوزگران به پا خاسته‌اند. در دوران معاصر اشغال فلسطین و حمله عراق به ایران، زندگی مردم این دو سرزمین را که دارای تقارب فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند، تحت الشعاع خود قرار داده است. دو کشور، تجاوز بیگانگان را تجربه کردند و شاعران هر ...

ادبیات اقلیمی ، نوعی از ادبیات است که ریشه در زبان، آداب و آیین ، مذهب ، تاریخ ، جغرافیا ، اقتصاد و فرهنگ یک منطقه ی خاص دارد و شاخصه های آن ها را نشان می دهد ، بنابراین در نقد و تحلیل آثاری که رنگ و بوی اقلیمی به خود گرفته اند ، ضروری است که این شاخصه ها مورد بررسی قرار گیرند ، از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است که از این زاویه و نقطه نظر به آثار احمد محمود و منیرو روانی پور ( از نویسندگان بومی نویس ایران ) پرداخته شود . هدف اصلی این پژوهش ، بررسی اصلی ترین شاخصه ها ...

ادبیات از زمان آفرینش انسان همراه وی بوده و انسان همواره از این ابزار برای بیان عواطف درون، اصلاح جامعه و یا لذت صرف استفاده کرده است. ادبیات بر اساس شرایط و محیط پیرامون نویسنده و ویژگی‌های درونی افرادی که به آنان پرداخته می‌شود در قالب‌ها، چارچوب‌ها و ژانرهای گوناگونی همچون شعر، داستان کوتاه، رمان و نمایشنامه،... پدیدار شده است. در ادبیات قدیم عموما نوع ادبی شعر، نوع غالب و مورد توجه ادیبان بوده اما از نیم قرن اخیر، نوع ادبی داستان رواج بیشتری یافته است. در ایران و ترکیه نی ...

ادبیات روستایی، شاخه ای از ادبیات اقلیمی است که ریشه در زبان، آداب و آیین، مذهب، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و فرهنگ یک منطقه‌ی خاص دارد و شاخصه های آن ها را نشان می دهد، بنابراین در نقد و تحلیل آثاری که رنگ و بوی روستایی به خود گرفته اند، ضروری است که این شاخصه ها مورد بررسی قرار گیرند ، از این رو در پژوهش حاضر سعی شده است که از این زاویه به رمان جای خالی سلوچ(محمود دولت آبادی)، سووشون (سیمین دانشور) و داستان یک شهر(احمد محمود) پرداخته شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اصلی ...
نمایه ها:

صوفیه در نیمه قرن پنجم تمامی قرن ششم و اوایل قرن هفتم مهمترین فعالیت خود را در ایران سپری کردند. و از مهمترین دوره های تاریخ تصوف است . پس از تعریف تصوف و عرفان به اختصار عنوان شده پس به بررسی و سیر تحولات هرقرن و مشایخ بزرگ صوفیه و نقش و عقاید آن ها پرداخته می شود.و از خصوصیات بارز قرن پنجم افکار صوفیه در شعر فارسی با ابوسعید ابوالخیر که در خراسان پایگاه عرفان اسلامی رواج یافت. و به وسیله چند کتاب معتبر که تألیف شد از جمله رساله ی قشیریه، کشف المحجوب هجویری مبانی کلیات ...

نظر به اهمیت جایگاه «شمس‌الدین محمد تبریزی» از جهت رابطه‌ی تنگاتنگ وی با «مولانا جلال‌الدین محمد بلخی» که خود به عنوان یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ ادبیات فارسی شناخته می‌شود و نیز به دلیل نبود پژوهشی مستقل که به مقالات شمس و وجوه فردی شخصیت شمس از منظر روان‌شناسی بپردازد، شناخت هرچه بیشتر شخصیت و کارنامه‌ی شمس، خاصه از حیث تأثیر بر شخصیت عرفانی مولانا، مفید فایده خواهد بود. یکی از شیوه‌های رایج در نقد و بررسی آثار ادبی، تحلیل بر مبنای نظام‌های علوم انسانی است که در این میا ...
نمایه ها:

در این پایان‌نامه به بررسی ادبیات تعلیمی کودک و نوجوان در اشعار محمدتقی بهار، پروین اعتصامی، جبار باغچه‌بان، عباس یمینی‌شریف و محمود کیانوش پرداخته شده است.در بحث مطالعات نظری این رساله، ابتدا ادب و ادبیات، سپس ادبیات تعلیمی و پس از آن ادبیات کودک و نوجوان از حیث کاربردی و معناشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرند.پس از آن تاریخچه ادبیات کودکان و نوجوانان از ابتدا تاکنون و خصوصاً از زمان مشروطه مورد بررسی قرار گرفته و به بیان شرح حال مختصری از هر شاعر پرداخته شده است.بدلیل اینکه ادب ...

ضرورت انجام این پژوهش در واقع بررسی یک دهه از ادبیات نوجوان است که بازه ی زمانی هشتاد تا نود را در بر می گیرد که به جرات می توان گفت در این دوره ادبیات خاصه شعر وداستان برای این گزوه سنی جدی گرفته شد یا به عبارتی گروه سنی نوجوان درجامعه ی ادبیات دیده شد و دغدغه های او در شعر و داستان راه پیدا کرد . در ابتدای دهه ی هشتاد جشنواره های شعر و داستان نوجوان برگزار شد و حتی در جچشنواره های معتبر مانند شعر فجر نیز شاخه ی شعر نوجوان باز شد. در حالیکه ژانر شعر نوجوان در گذشته در دل شعر ...

ادبیات مقاومت فلسطین که به دنبال اشغال این سرزمین شکل گرفت، به عرصه‌ای برای ظهور و فعالیت بسیاری از شاعران تبدیل شد. هر کس که در خود اندک مایه‌ای شاعرانه دید برای نشان دادن احساس خود نسبت به اشغال فلسطین به سرودن شعر در این باره پرداخت. میزان موفّقیت هر شاعری به اقبال شعرش از سوی مردم و تأثیرگذاری او بر مخاطبان بستگی دارد و این موفّقیت در میان شاعران مشهور مقاومت متفاوت است. توفیق زیّاد از جمله ادیبانی است که شعرش با آرمان فلسطین گره خورده است و به جرأت می‌توان گفت سراسر دیوا ...