عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه موضع اصول حقوق قراردادهای اروپایی، اصول یونیدروا و برخی نظام های حقوقی همانند قانون آلمان و حقوق ایران را در خصوص مفهوم تقابل تعهدات مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین راه حل ها و شیوه های مورد پذیرش در این نظام های حقوقی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات، مورد بررسی قرار می دهد. در اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول یونیدروا نتایجی همچون حق حبس و آثاری همچون عدم اولویت و همزمانی در ایفاء تعهدات به عنوان یک قاعده ی عمومی در خصوص مفهوم تقابل تعهدات ، مورد شناسائی ...

در عصر حاضر ارتباطات وسیع و سریع صورت می پذیرد و نیز عرضه و تقاضا از مرزهای کشورها فراتر رفته و به تبع مراودات تجاری برای تامین بازار، بین المللی و جهانی گردیده است. تجار بین المللی برای شروع تجارت و انجام مبادلات مطمئن ناگزیر به توافق می باشند و در هر رابطه ی حقوقی، قرارداد بهترین راه رسیدن به توافق و کم و کیف یک رابطه بوده تا در اینده طرفین با مشکل مواجه نشوند و در صورت حدوث مشکل احتمالی بر مبنای قرارداد خود که مبنای توافق می باشد آن مشکل را مرتفع می سازند. قراردادهای تجار ...

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد ،ودر فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران وترکیه وکنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است ،می پردازد . روشن است ...

حقوق مالکیت فکری حامی خلاقیت‌های ذهن بشر در زمینه‌های مختلف صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد و این حمایت را از طریق برقراری مجازات برای نقض‌کنندگان حقوق، و الزام آنان به پرداخت خسارت‌های وارده به صاحبان حق انجام می دهد. آنچه که در همه قوانین و از جمله قوانین مربوط به مالکیت فکری باید مراعات گردد، به روز بودن این قوانین و همراه بودن آن‌ها با مقتضیات جامعه و پیشرفت‌های بشری در زمینه‌های مختلف می باشد. یکی از این زمینه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری در ارتباطات الکترونیکی است. ...

قسمت قابل توجهی از ملت ایران را ساکنین روستاها تشکیل می دهند که اکثریت ایشان به زراعت اشتغال داشته در حالی که بسیاری از آنها مالک اراضی تحت تصرف و زراعت خود نمی باشند چه آن که شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیسم بوده و گروهی بعنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنها با آن زمینها درست روشن نیست ، بیشترین اراضی را به نام خود اختصاص داده وبهره اصلی را در رابطه با زارعین می برده اند. اگر چه ممکن است تصور شود که وضعیت امروزی زارعین تغییر یافته و ...

توسعه روزافزون تجارت بین الملل ،لزوم انجام معاملات میان تجار در سطح بین المللی،اهمیت گردش اسناد تجاری و مسئولیت ناشی از دست به دست شدن آنها ایجاب می نماید که قوانین و مقررات فراگیر و منطبق با زمان در مورد این اسناد به تصویب برسد لذا لزوم اصلاحات و تحول در این خصوص امری اجتناب ناپذیر خواهد بود و فعال شدن تجارت بین الملل را در پی خواهد داشت.در همین راستا کنوانسیون ژنو جهت جلوگیری از تداخل قوانین داخلی کشورها وبه منظور یکسان سازی مقررات اسناد تجاری در سطح بین المللی تشکیل گردید. ...

یکی از موضوعات مهم در قراردادها به خصوص دربیع تجارتی، مسئله انحلال قرارداد وآثار آن میباشد، به این دلیل که سرعت و امنیت و صرفه اقتصادی که ازعوامل مهم در تجارت می باشد با فسخ قرارداددر تعارض است. به همین دلیل سعی کردیم بحث انحلال قراردادها را به معنی خاص آن (فسخ، اقاله ) بررسی کنیم. در بحث آثارانحلال، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثرانحلال در حقوق ما نسبت به آینده است؛ بنابراین منتقل الیه می تواند قبل ازانحلال ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالک ...

بر اساس شرع و قانون ،زوجین در زندگی زناشویی وظایف مشترکی در برابر هم دارند ،اما غالبا در جامعه ما زنان به ویژه زنان خانه دار تمام یا بخشی اعظم فعالیت های خود را در منزل شوهر صرف میکنند.تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد مشکلی به وجود نمی آید ،اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد ومساله طلاق مطرح گردید ،وضع به گونه ای دیگر خواهد شد .بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما،تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در مدت زندگی مشترک به خودشان اختصاص دارد و زنی که در مقابل ...

در روابط اجتماعی ، انسان ها، قرار داد ها معاملات و داد و ستد ها بخش ضروری و اجتناب ناپذیر است . نظام های حقوقی مختلف که بر مبنای آرمان های اخلاقی- اجتماعی و با هدف تامین عدالت اجتماعی و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقی ناشی از تعهّدات و روابط قرار دادی و انجام معاملات، قواعد و مقررات خاصی وضع نموده اند و افزون بر این، برخی از داد و ستد ها و معاملات را اگر چه متعارف و متداول هم باشد به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظام عمومی غیر معتبر و بد ...