عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 306

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی رانت در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور نفتی می پردازد. در این مطالعه ابتدا با بررسی مهمترین مطالعات صورت گرفته در خصوص رانت مفهوم رانت و شاخص های آن موردشناسایی قرار گرفته است.سپس چهار زمینه ایجاد رانت در اقتصاد ایران که عبارتند از:رانت بودجه ای رانت بهره ای رانت وارداتی و رانت انرژی شناسایی شده وبا توجه به آنها اندازه رانت در اقتصاد ایران در دوره 1369-1386 برآورد شده است.از طرفی رابطه میان رانت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی رابا تکنیک روابط بلند مدت و کوتاه ...

هدف اصلی بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه رهایی از فقر و عقب ماندگی است. برای رسیدن به این هدف با توجه به اینکه کشاورزی می‌تواند از طریق ایجاد مازاد اقتصادی، تامین ارز خارجی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و عرضه‌ی مواد اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع، جریان رشد و توسعه‌ی اقتصادی را تسهیل و تسریع کند، از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به پیشرفت‌های دهه‌های اخیر در فعالیت‌های اقتصادی جهان در بسیاری از کشورهای ام ...

هدف این تحقیق بررسی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین در شهر تهران طی سال‏های 1388-1386 به روش تحلیل پوششی داده (DEA) است.نمونه ی مورد بررسی شامل 66 شعبه در سال 86، 94 شعبه در سال87 و 97 شعبه در سال 88 می باشد. نتایج نشان می‏دهد طی سالهای مورد بررسی، متوسط کارایی فنی بانک اقتصادنو‏ین به ترتیب برابر83 درصد، 90 درصد و 92 درصد است. بنابراین، به طور متوسط کارایی فنی بانک اقتصادنو‏ین طی این سه سال برابر با 88 درصد است که عدد نسبتاً خوبی را نشان می‏دهد. همچنین، اکثر شعب بانک اقتصادنو‏ی ...

با توجه به اهمیت فزاینده فرایند جهانی شدن در اقتصاد از یک طرف، و از سوی دیگر توجه خاص کشورها به اشتغال، در این تحقیق سعی شده است که اثر جهانی‌شدن از طریق شاخص‌های جهانی‌شدن روی اشتغال کشورهای عضو همگرایی اقتصادی D8 دیده شود. بدین منظور، با استفاده از سری های زمانی مربوط به 1990-2007 و در یک سیستم با داده‌های تلفیقی، این اثر آماده شده است. در این تحقیق از نرم‌افزار eviews استفاده شده است. همانطور که انتظار می‌رفت، نتایج نشان می دهند که اثر جهانی‌شدن روی اشتغال مثبت و معنی‌دار ...

هدف این پایان نامه بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه است . نوسانات نرخ ارز ، نرخ تورم و نرخ رشد به عنوان شاخص های نااطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار و درنتیجه ایجاد تغییراتی در حجم واردات می شود . در این مقاله سعی شده است از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعیمیم یافته (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی ا ...

دهه‏های اخیر بستر تحولات عمیقی در اقتصاد جهانی بوده است و تحولاتی که نمود آن دراقتصادهای ملی و منطقه‏ای بیش از پیش به چشم می‏خورد. امروز در دورانی به سر می‏بریم که در آن اقتصاد ملی و منطقه‏ای نیز معنایی نمی‏یابد. حلقه رقابت در عرصه تجارت هر روز تنگ‏تر و پیچیده‏تر می‏شود و خلق مزیت‏ها و تولید و فروش کالا و خدمات محور فعالیت‏های اقتصادی قرار می‏گیرد. بدون تردید آینده از آن کسانی خواهد بود که با درایت و تدبیر و به کارگیری مناسب‏ترین روشها و ابزار، گوی سبقت را از رقیبان بی‏شم ...

درآمدهای نفتی بخش اعظم درآمدهای صادراتی کشورهای عضو اوپک 1 را تشکیل می دهند . بخش نفت در اکثر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و همچنین درآمد های حاصل از صادرات نفت ،معمولاً سهم عمدهای از بودجه این کشورها را به خود اختصاص میدهند به همین سبب شوکهای نفتی باعث میشوند که درآمدهای ارزی کشورهای صادرکننده نفت افزایش یابد.در چند دهه اخیر نوسانات قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد، محور مطالعات کارشناسان و محققان متعددی در سطح ملی و بینالمللی بودهاست. اکثر مطالعات انجامشده اثرات قیمت نفت بر ا ...

امروزه ضمن تحولاتی که در نظام برنامه ریزی اقتصادی جهان صورت گرفته جوامع به طور گسترده به سوی تمرکز زدایی و برنامه ریزی منطقه ای با توجه به استعدادها و توانمندیهای خاص هر منطقه گام نهاده اند. بدین ترتیب جهت انجام برنامه‌ریزی‌های منطقه ای، تحلیل‌ها و مطالعات منطقه‌ای به روش های مختلف ضروری به نظر می رسد. از جمله روش‌هایی که در برنامه‌ریزی منطقه‌ای به طور گسترده به کار گرفته می‌شود، تکنیک داده-ستانده می‌باشد. جداول داده-ستانده به عنوان یکی از پیشرفته ترین تکنیک های حسابداری ...

امروزه یکی از مباحث مهم برای سازمانها مخصوصا سازمانهای خدماتی نظیر بانک ها،شناخت هرچه بیشترمشتریان واطلاع یافتن از انتظارات آنان است.لذا طراحی سیستم اندازه گیری رضایت مشتریان موجب کسب اطلاع سازمان ها از میزان انتظارات مشتریان ومیزان کیفیت خدمات ارایه شده به آنان می شود و زمینه را برای بهبود عملکرد آنها مهیا می سازد. با توجه به مطالب ذکر شده اهداف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تعیین کننده های کیفیت خدمات بر رضایت مندی مشتری با استفاده از مدل پاراسورامان و مقایسه آن بین شعب بانک ملی ...