عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 265

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در قلمرو جامعه شناسی دین در مورد رابطه دین با پدیده‌های اجتماعی از جمله قشربندی، جنسیت جامعه بذیری، رفتار‌ها و نگرش‌های دینی و پایگاه‌های اقتصادی– اجتماعی افراد..تئوریهای مختلف تدوین یافته است. در این مطالعه برای بررسی رفتارهای دینی جامعه مورد مطالعه از تئوریهای اعتماد اجتماعی، جامعه پذیری، جنسیت و طبقه اجتماعی استفاده شده است. تحقیق حاضر در برابر دین به عنوان متغیر مستقل رویکردی کارکرد گرایانه دارد که نقش دین را در رابطه با کمیت و کیفیت روابط اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. ...

هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان گرایش های فمینیستی در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار بود.درمبانی نظری ازتلفیق دیدگاههای نظری گوناگون دربحث فمینیسم وگرایش های فمینیستی مانند کاستلز، گیدنز، پارسونز، اوکلی، کالینز، وبلن و غیره، چارچوب نظری تدوین و با بهره گیری از آن، مدل تحلیلی و فرضیات این مطالعه طراحی شدند. روش از نوع زمینه یابی یا پیمایش بود و برای ابزار پژوهش، پرسشنامۀ حضوری محقق ساخته ای طراحی شد که طی یک پیش آزمون، مورد اعتباریابی و پایایی سنجی قرار گرفت ...

مشارکت سیاسی یکی از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است و منظور از آن درگیر شدن فرد در نظام سیاسی از پایین ترین سطح تا داشتن مقام رسمی سیاسی است. اما یکی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت سیاسی, شرکت افراد یک جامعه در انتخابات است. انتخابات یکى از مهمترین جلوه هاى زندگى سیاسى انسان معاصر را تشکیل مى دهد و در میان انواع مشارکت سیاسى جایگاه ارزشمندى دارد و پژوهشگران در آثار خود اهمیت زیادى براى این نوع مشارکت قائل شده اند. اصولاً شرکت افراد در انتخابات تحت تأثیر متغیرهاى متعد ...

این رساله با عنوان « شعر مقاومت در لبنان » به بیان دیدگاه ها و نظرات شاعران معاصر لبنان در مورد مقاومت مردم بویژه نیروهای مقاومت حزب الله دربرابر حملات وتهاجمات نابرابر وناجوانمردانه رژیم جعلی اسرائیل درسال2006 درطول 33روز وعلاوه برآن بیان عمق فجایع وجنایات این جنگ درلبنان پرداخته است. دراین پژوهش پس از بررسی اوضاع سیاسی ، فرهنگی، ادبی، اقتصادی، علمی وآموزشی درلبنان به معرفی وبررسی ادبیات مقاومت درجهان مخصوصاً در کشورهای اسلامی وبیان نمونه هایی از متون ادبیات مق ...

انسان‌گرایی (اومانیسم)، به عنوان مکتبی که سرنوشت انسان را همواره مد نظر دارد، به طور رسمی از دل قرون وسطی به وسیله هنرمندان انسان‌دوست فلورانسی به وجود آمد. این اندیشه بود که راه را برای رنسانس و تجدید حیات علمی و فرهنگی در اروپا هموار کرد. انسان‌گرایی، اکنون یکی از مهم‌تریندرون‌مایه‌هایهنر معاصر به ویژه شعر جهان است. شاعران متعهدِ جهان، انسان و کرامت او را به عنوان مهم‌تریندرون‌مایه آثار خود برگزیده‌اند. این نوشتار تحقیقی، تطبیقی است میان شعر فریدون مشیری، شاعر معاصر ایران، ...

معروف نودهی در سال 1166هـ.ق در روستای «نوده» واقع در سلیمانیه عراق چشم به جهان گشود وهشتاد سال از عمرش را به تحصیل،وتدریس و تصنیف پرداخت و با بررسی آثارش متوجه می شویم که ایشان فردی بسیار توانا،علاقمند به مسائل دینی بوده و در به نظم کشیدن علوم مختلفه تبحر زیادی داشته و حرص می ورزیده است وی به سه زبان عربی،کردی و فارسی آشنایی داشته و اکثر قریب به اتفاق آثارش به زبان عربی است و در سال 1254هـ. ق چشم از جهان فرو بست. یکی از آثار علامه«معروف نودهی»که در این رساله به ترجمه و شرح و ...

شعر زهد به معنای خاص، بسی پیش تر از آن که در ادبیات فارسی پدید آید ،در ادب عربی ظهور یافته است. بدون تردید بر جسته ترین شاعر عرب در زمینه ی زهد ابوالعتاهیه است. شعرهایی که او درباره ی زهد و مناسبات متنوع آن سروده منحصر به فرد است.با توجه به پیوندهای شعر فارسی با ادب عربی و نمونه های ابتکاری در سروده های ابوالعتاهیه،باید او را در تکوین زهدیات فارسی سهیم دانست. در ادبیات فارسی نیز عطار نیشابوری از شاخص ترین چهره های زهد و عرفان است که حتی یک بیت از دیوان و مثنوی های او را در م ...
نمایه ها:
عطار | 
زهد | 
عرفان | 

بی تردید قرآن کریم درآفرینش وپردازش تصویرهای هنری واسلوب بلاغی یکی ازآثار بی بدیل درحوزه ادبیات تصویری ومفاهیم وبیان می باشد قرآن بابهره گیری ازصناعات ادبی از جمله علم معانی وآرایه های زبانی در هنر تصویر پردازی وآهنگ وپویایی ووجود حیات درتاروپود موضوعات تنها کتاب آسمانی کامل وفصیح به شمار می آید. قرآن کریم به عنوان معجزه پیامبر اکرم در ادوار مختلف تشریح داده شده و علمای بزرگوار اسلام در مورد موضوعات مختلف قلم فرسایی نموده اند و پیرامون افعال امر و نهی کتابهای مفصل و جامع تدو ...

تفسیر بحرالمحیط در سال 710 قمری توسط ابوحیان اندلسی نوشته شده است. مولف در تفسیر آیات نخست معانی مخنلف هر واژه را با ذکر شواهد مختلف ذکر کرده است. سپس باتوجه به آرای نحویان کهن به ویژه سیبویه احکام نحوی هر آیه را به تفصیل بیان داشته است. پس از آن مولف به شأن نزول هر آیه و مناسبت و ارتباط آن با آیات قبل و بعد و نیز قرائت های مختلف پرداخته است. این پایان نامه به شرح و تحلیل شواهد شعری تفسیر بحرالمحیط از بیت1500 تا1800 پرداخته است. نگارنده ابتدا پس از ذکر ابیات شماره ی آیه و ...