عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم‌های مدیریت یادگیری که در دانشگاه‌های مجازی بکار گرفته می‌شوند، تأثیراتی را بر روی جوانب متفاوت زندگی دانشجویان دارند. هدف از این پژوهش این است که تاثیرات استفاده دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه استفاده از سیستم مدیریت یادگیری با پیامدهای یادگیری و یادگیری اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مجازی مهرالبرز بررسی گردند. جامعه آمار تحقیق حاضر شامل 300 نفر دانشجویان ورودی‌های مختلف چهار رشته موجود در دانشگاه مهرالبرز بوده و ...

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

امروزه دانش به عنوان مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه هر سازمانی می‌باشد. تغییرات سریع و رشد افزون، هر سازمانی را بر آن می‌دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به‌کار گیرد. دانشگاه‌ها نیز به دلیل ماهیت عملکردی خود به عنوان مراکز اصلی خلق و اشاعه‌ی دانش می‌توانند بیشترین بهره را از مدیریت دانش ببرند. ایجاد نوآوریها و در نتیجه خلق دانش جدید از دیر باز از مهمترین کارکردهای موسسات دانشگاهی به شمار آمده است. تحقیق کنونی درصدد است تا با بکارگیری مدل گولد و تطبیق آن به سا ...

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی ساز و کارهای مدیریت دانش پروژه است. در این راستا، یک استراتژی سه مرحله‌ای به منظور پیشبرد پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در مرحله اول با بررسی و تحلیل ادبیات موضوع در زمینه مدیریت دانش، مدیریت پروژه و مدیریت دانش پروژه، چارچوب مفهومی پژوهش استخراج گردید. این چارچوب، ساز و کارهای مدیریت دانش پروژه را در قالب فرایندهای چهارگانه مدیریت دانش پروژه و به تفکیک ساز و کارهای فناورانه و انسان مدارانه ارائه داده است. در مرحله دوم، از طریق نظرسنجی ...

در سال های اخیر مدیریت دانش به یک موضوع مهم و حیاتی تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری بر این باورند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلندمدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ نمایند و دانشمندان در تحقیقات خود دریافته اند که مدیریت دانش بر خلاف مدیریت های دیگر زودگذر نیست بلکه اثرات ماندگاری دارد. شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده شده و به سرعت در حال تغییر است. در این میان تنها سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که بتوانند مزیت رقابتی خود را ح ...

در عصر دانش محور کنونی ،سازمانها به فرصت مناسبی دست پیدا کرده اند تا از طریق مدیریت دانش در درون خود ،به اهداف و استراتژی های دانش محور دست یابندو از مزایای آن برای کسب مزیت رقابتی سود جویند. متاسفانه بسیاری از پروژه هایی که با عنوان مدیریت دانش در سازمانهای مختلف اجرا شده اند،منجر به موفقیت نمی شوندو این ناکامی ،بدبینی نسبت به انجام این پروژه ها و همچنین سایر تغییرات را درسازمان تقویت می کند. در این راستا این پژوهش در صدد شناسایی زیرساختهای اجرای سیستم مدیریت دانش در شرکت ...

چکیده: مدیریت دانش شیوه جدیدی برای تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و خلاقانه سازمان است و بعبارتی شامل همه‌ روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش می باشد. بدون وجود یک ارتباط بین مدیریت دانش و استراتژی سطح سازمان و کسب و کار، حتی بهترین سیستم مدیریت دانش، ناکارا تلقی خواهد شد. هنگامیکه بین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی سازمان، همراستایی برقرار شد، سیستم مدیریت دانش ...

با توجه به این نکتهکه منابع انسانی از ابتدایشکلگیریسازمان‌ها به عنوان یکی از ارکاناصلیسازمان‌ها محسوب شده و وظیفه اصلی آن اداره کردن افراد به طور مؤثر و توجه به با ارزش‌ترین منبع سازمانی است و از آنجا که دانش افراد مهم‌ترین تأثیر را در توانایی‌ها و عملکردآن‌ها دارد و زمینهسازبروزاستعداد،خلاقیت،ابتکارونوآوریکارکناندرجهتتحولسازمانیاست. در این مطالعه، ارتباط بین مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعۀ حاضر با اتخاذ رویکرد تحقیق کیفی و روش نظریۀ برخاست ...

پروژه های فناوری اطلاعات دارای محیطی متغییر ، پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند ، که این محیط موجب تحمیل ریسک‌های مختلف به این پروژه‌ها می‌گردد. مدیـران پروژه با شناخت و بکارگیـری صحیح مدیریت ریسک می تواند رویکرد مناسبی در برابر این ریسک ها اتخاذ نماید. از جمله رویکردهای مطرح در مدیریت کنونی ، استفاده از مزایای مدیریت دانش برای کنترل ، تعدیل و کاهش اثرات ریسک های متنوع پروژه های فناوری اطلاعات می باشد. این پژوهش به بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر سه بعد از ابعاد ریسک های ...