عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 287

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش تاثیر خوشه‌های کسب‌‌وکار، به عنوان یکی از مدل‌های توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط،‌‌ بر توسعه کارفرینی اجتماعی بررسی شده است. روش تحقیق به صورت تلفیقی از روش کیفی و کمی است؛ ابتدا با مطالعه کتابخانه‌ای و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با خبرگان و صاحب نظران, عوامل و شاخص‌های مهم شناسایی شده‌اند, سپس شاخص‌ها و زیر‌شاخص‌های به دست آمده به نظرسنجی خبرگان و کارشناسان در قالب ماتریس‌های مقایسات زوجی گذاشته شده و با انجام محاسبات مطابق تکنیک فرایند تحلیل سلسه مراتبی ...

اجتماعی شدن یک فرآیند دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. از جمله این ابعاد کسب مهارت های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی است. محیط خانواده و مدرسه در فراهم ساختن امکان یادگیری سازگاری با محیط نقش مهمی برعهده دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 انجام گرفت. به این منظور تعداد30 نفر دانش آ ...

وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا، نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. در سال های اخیر عبارت "آب به عنوان کالایی اقتصادی" نظیر یک "ترجیح بند" در دستور کارها و توصیه های عمومی نشست های بین المللی تکرار شده و هم چنان می شود. در واقع موضوع اصلی، استقرار و یا به تعبیر بهتر، توسعه و اعتلای نظام سنجش و ارزیابی طرحها، اقدامات ...

رخداد انقلاب اسلامی ایران به عنوان رویدادی کم نظیر در سالهای پایانی قرن بیستم توجه بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی و سیاسی را به خود جلب نمود، از این رو برای مطالعه این پدیده از نظریات و رویکردهای گوناگون بهره گرفته شد. اکثر این نظریات به چرایی رخداد انقلاب معطوف گردید و چرایی هژمونیک شدن گفتمان اسلامگرا به طور نظامند، کمتر مورد توجه قرار گرفت و شاید علت آن در نارسا بودن این نظریات در بیان این نکته است. تحلیل گفتمان بویژه خوانش لاکلا و موف، به دلیل دارا بود ...

در اقتصاد دانش محور تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکۀ اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری و مشارکت افراد در سطوح مختلف فردی و سازمانی دارد، نقشی اساسی در تولید علم ایفا می‌کند. زیرا در عصر حاضر علم و فناوری بیش از هر دورۀ دیگری از خصلت‌های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده‌هایی جمعی تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که هنجارها، اعتماد و شبکه‌های اجتماعی که از ارکان سرمایه اج ...

طی دو دهۀ اخیر جهان شاهد ظهور یک الگوی جدید اقتصادی بوده است که اقتصاد دانایی محور نامیده می‌شود. این الگوی اقتصادی موجب بروز تحولات بنیادین در جوامع گوناگون شده است. نهادۀ اصلی آن، دانش و کاربردهای آن می‌باشد. دانش محصول اندیشه‌ورزی و تفکر انسان است. به همین دلیل، در این الگوی جدید تولید، انسان به بالاترین جایگاه تا تاریخ کنونی بشر دست یافته است. خلق و کاربرد دانش، فناوری و نوآوری، مبتنی بر دانش، مهارت‌ها و توانائی‌های ویژه است. بنابراین در این عصر توسعۀ انسانی که مهم‌ترین ع ...

جمهوری اسلامی ایران از دهه ی دوم پس از انقلاب تاکنون، همواره کوشیده است که در قالب قوانینی همچون برنامه های پنج ساله ی توسعه و یا سند چشم انداز 20 ساله به اهداف توسعه ای مورد نظرش دست یابد. با این همه در اکثر اوقات این تلاش ها با ناکامی هایی مواجه شده است که منشاء بسیاری از آن ها چالش های ساختاری جمهوری اسلامی ایران در تعامل با اقتصاد سیاسی جهانی بوده است. رویکرد نوگرامشینیستی اقتصاد سیاسی، با روش «ماتریالیسم تاریخی» و «تبیین و تفهم»، امکانات قابل ملاحضه ای برای شناسایی موانع ...

اقتصاددانان در خصوص ارتباط بین تورم و جهانی شدن عقیده دارند که جهانی شدن نقش عوامل خارجی را در فرآیند تورم افزایش و نقش عوامل داخلی را کاهش می‌دهد. طی سال‌های اخیر به رغم افزایش قیمت جهانی نفت و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی در بیشتر کشورها، سطح قیمت‌های جهانی رشد اندک و باثباتی داشته است اما در ایران نیز با وجود اتخاذ سیاست‌های به شدت انبساطی و کم سابقه، رشد قیمت‌ها روند نسبتا با‌ثباتی را تجربه کرده است و سطح قیمت‌ها مداوم در حال افزایش بوده است. اقتصاددانان برای تبیین این پد ...

شادی احساس و هیجانی است که هنگام ارضای نیازهای انسان در او پدید می آید و فرد را خشنود می سازد. شادی برای افراد مختلف معانی متفاوت دارد. با توجه به تأثیر مسائل روانی بر عملکرد فردی و سازمانی کارکنان، بحث شادی در سازمانها و ادارات و کارگاه های صنعتی و تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس مطالعات صورت گرفته رابطه مستقیمی میان شادی و بهره وری در سازمان ها برقرار است و با افزایش شادی کارکنان بهره وری آنها نیز افزایش می یابد. لذا آموزش شادی در سازمانها مفید و سازنده بوده و ...