عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 207

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تا همین اواخر بعید به نظر می‌رسید که مطالعه تحولات هنر نقاشی در ایران بتواند خود را به عنوان یک حوزه در حال رشد و مهم در مجموعه پژوهش‌های مربوط به هنر ایران در عصر مدرن مطرح سازد. به هر حال، اکنون این اتفاق به وقوع پیوسته است. هم روش‌ها و رویکردهای به کار گرفته شده در مطالعات مربوط به تحول هنر نقاشی در ایران و هم پژوهش‌‌های بنیادینی که در خصوص این موضوع صورت پذیرفته‌اند، توانسته‌اند توجه زیادی را به خود جلب نمایند. دیگر نمی‌توان به شکلی ساده‌انگارانه با مجموعه ادبیات مربوط به ...

تأکید اصلی پژوهش حاضر معرفی آثار نقاشی خیالی‌نگاری موجود در موزۀ آستان قدس رضوی مشهد مقدس می باشد. این پایان نامه بر آن است تا به بررسی جایگاه و اهمیت این آثار در میان نمونه‌های برتر نقاشی خیالی‌نگاری بپردازد. از آنجا که تاکنون بر روی این آثار -که اغلب در گنجینه و خزانۀ موزه نگهداری می‌شوند- پژوهش‌های صورت نگرفته است ، معرفی و ارائۀ شناسنامۀ صحیح از این میراث هنری و بررسی مسایل ساختاری و محتوایی مربوط جهت تبیین جایگاه و اهمیت این آثار را باید از انگیزه‌های اصلی پژوهش حاضر دان ...

عصر تیموریان یکی از دوران‌های به بار نشستن درخت تنومند نگارگری ایرانی- اسلامی است و گل خوش رایحه‌ی این عصر، کمال‌الدین بهزاد است. هنر وی چه در دوران حیاتش و چه بعد از آن، تاکنون، مورد توجه هنرشناسان بوده است. انسان و فضای معماری با دست توانای بهزاد در آثارش نمودی دیگر گونه دارند. این رساله از نظر هدف بنیادی و روش توصیفی، تحلیلی است، که اطلاعات لازم برای پژوهش به صورت کتابخانه‌ای گردآوری شده است. در مراحل توصیفی موضوعات مورد بحث از دو جنبه‌ی فرم و محتوا مورد ارزیابی قرار گرف ...

هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسان ساخت، از مباحث مهمی است که در برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی مطرح می‌گردد. هویت شهری وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر بوده و موجب حس تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آن‌ها در توسعه شهر می‌شود. بررسی سیر تکاملی این مفهوم در معماری ایران، به عنوان یکی از کلیدهای اصلی راه گشای معماری امروز ما می‌باشد؛ چرا که هویت بشری مستلزم هویت مکان است و مکان بدون در اختیار نهادن امکانات غنی در تعیین هویت انسان‌ها، نمی‌تواند کارکردی هویت‌پرداز ایفا ...

برداشت انتزاعی از طبیعت در هنر مدرن، مرزهای نگاه انسان به جهان را به شکلی انقلابی به پیش برد. هنر مدرن، نه واقعیت مشهود طبیعت، بلکه منطق بنیادین نهفته در پس چهره ظاهری طبیعت را آشکار کرد و به این ترتیب به برداشت آزاد خود از جهان محسوس، اعتباری جهانشمول بخشید. جهان دیگر آن چیزی نیست که با چشمان خود می بینیم. بلکه تنها نمودی از بی شمار جلوه جهان طبیعی است که نحوه آشکارگی آن، وابستگی حیاتی به ناظر دارد. این برداشت از طبیعت، به انگاره کلاسیک هنر مدرن تبدیل شد که آنقدر کامل و خود- ...

هنرسنگ تراشی یکی از نا شناخته ترین هنر های سنتی در ایران است که علیرغم تلاش وکوشش بی شائبه بعضی از اساتید این هنر و استقبال مردم از این آثار، هنوز هنری گمنام است. این هنر یکی از هنرهای کهن ایران می باشد که امروزه رو به انقراض است، به همین دلیل ثبت و ضبط فرایند آن و نیز زندگی برخی از صاحب نظران این حرفه به منظور آشنایی و بهره مندی سایر هنرمندان و دانشجویان و پژوهشگران ضروری می نماید. این پژوهش قصد دارد تا با استفاده از یک تحقیق میدانی و مصاحبه با اساتید و صاحب نظران این رشته، ...

این پژوهش با نگاهی به نشانه‌شناسی و شناخت‌شناسی آغاز می‌شود و سپس به طرح مسئله‌ی نشانه‌شناسی در هنر می‌پردازد و در این راستا از روش‌شناسی ‌ویگوتسکی در خصوص نشانه‌های واسطه‌مند به عنوان منشأ شکل‌گیری اندیشه و شناخت انسان از جهان بهره گرفته و دیدگاه وی در مورد تحلیل روان‌شناختی هنر بررسی می‌شود، به این لحاظ هنر به مثابه‌ی یک نظام پیچیده‌ی نشانه-ای مورد توجه قرار گرفته که از ساختارهای فرهنگی ـ اجتماعی منشعب می‌شود که در هر دوره‌ی تاریخی از دلالت‌های متفاوتی برخوردار است، سپس ن ...

در این پژوهش، هدف، علاوه بر بررسی ویژگیهای بنیادی که منجر به شکل‌گیری سبک سوئیس شده است، بررسی وجود تأثیر آن بر پوسترسازی معاصر ایران است. بدین منظور، به بررسی کشور سوئیس، ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی آن و نحوه شکل‌گیری سبک سوئیس پرداخته شده است و در ادامه آن هنر پوسترسازی در ایران مد نظر قرار گرفته است و با انجام مطالعات موردی و کسب آمار از طریق آن به روش توصیفی – تحلیلی، سعی بر آن شده است تا به ارتباط میان پوسترهای طراحی شده در کشور سوئیس و پوسترهای ایرانی، پی برده شود. طراحی ...

پایان‌نامه‌ی پیشِ رو، «مطالعه‌ی ساختارِ پرسپکتیو خطی در هنر و نسبتِ آن با مسئله‌ی شناخت» با هدفِ مطالعه‌ی پرسپکتیو خطی به منزله‌ی پارادایم یا ساختار مسلطِ بازنماییِ فضا در نقاشی غرب پس از رنسانس صورت گرفته است تا بتواند با قرائتِ ساختاریِ پرسپکتیو، تحولاتِ آن در تاریخ هنر و پی‌جوییِ زمینه‌های علمی و هنریِ آن ، نسبت پرسپکتیو را با تلقیِ فلسفی از مسئله‌ی شناخت و آگاهی نزدِ سوژه‌ی انسانی تببین کند. راهگشای نظریِ پژوهش در قامت شناخت‌شناسی ایمانوئل کانت خاصه کتاب «سنجش خرد ناب»، و ...