عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 309

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی در ارتباط بین رفتار توانمندسازی رهبری و قصد ترک شغل کارکنان انجام پذیرفته است. این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی بوده که 145 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان جهرم به روش نمونه گیری تصادفی آسان یا در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با پرسشنامه قصد ترک شغل TIQ کامن و همکاران (1983)، اندازه گیری توانمندسازی روانشناختی MEQ اسپریتزر (1995) و پرسشنامه رفتار توانمندسازی رهبری LEBQ کانزاک و همکاران( ...

زمینه: درعصرحاضر،به دلیل وجود رقابت، سرمایه فکری از مهمترین مسائلی است که در نظام بهره وری نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانی مطرح بوده است. سرمایه فکری، مبحث جدیدی است که تلاش می کند تا با حفظ کارکنان نخبه سازمان، زمینه ای را فراهم سازد تا ایشان با شادابی و نشاط بهتر و بیشتر و عمیق تر به وظایف خود بپردازند. آگاهی، مدیریت، برنامه ریزی و توجه به نقش تعیین کننده سرمایه فکری به خصوص در دانشگاه ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه مدیران دان ...

مقدمه: اکثر مشکلات نهادهای ارائه ‏کننده خدمات درمانی در نظام‏ های سلامت (بیمارستان ها)، ناشی از کمبود نیروی انسانی یا توزیع نامناسب آن می‏باشد. از مهمترین راه‏های افزایش بهره‏گیری از پرستاران به عنوان ‏بخش‏ عمده ‏نیروی‏ انسانی ‏بیمارستان‏ها، استاندارد سازی کمیت وتوزیع این منبع ارزشمند می‏باشد. این پژوهش به ‏منظوربررسی ‏تعداد وترکیب پرسنل‏ گروه ‏پرستاری وابسته‏ به ‏دانشگاه‏ علوم ‏پزشکی‏ یاسوج‏ و مقایسه‏ آن‏ با استانداردها انجام شد. مواد و روش ها: این‏مطالعه توصیفی کاربردی ازن ...

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های اثربخشی مدیریت دانش در نظام بهداشتی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز صورت پذیرفته است. با توجه به اهمیت دانش در سازمان های امروزی، لزوم توجه و مدیریت دانش در سازمان ها امری لازم و ضروری است. شناسایی مولفه‌های موثر در مدیریت دانش نیز می تواند به عنوان راهکاری جهت برنامه ریزی صحیح در راستای مدیریت دانش در سازمان، مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش جهت شناسایی مولفه های اثربخش مدیریت دانش از روش کتابخانه ای استفاد ...
نمایه ها:
دانش | 

این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه پیام نور بهبهان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع نظرسنجی بوده است. جامعه آماری شامل 200 نفر اساتید و دانشجویان رشته علوم تربیتی(25 نفر استاد و 175 نفر دانشجو) بود. بدلیل محدود بودن حجم جامعه، با استفاده از روش سرشماری کل جامعه بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری تحقیق شامل پرسشنامه ی کیفیت برنامه درسی (قادری، 1392) بود. تحلیل داده ها با آزمون تی تک نمون ...

مقدمه: کسورات بیمارستانی یکی از عمده مشکلات نظام های سلامت به ویژه در نظام سلامت ایران به شمار می رود. حجم بالای کسورات باعث می گردد تا از یک سو بیمارستان ها با کمبود منابع مالی روبرو شده و در ارائه خدمات دچار مشکل شوند و از سوی دیگر بیمه ها را نیز دچار تنش و چالش با مراکز بهداشتی و درمانی می کند. با تصویب و بکارگیری طرح تحول سلامت در ابتدای سال 1393، پایه های معرفی تعرفه های جدید برای خدمات سلامت شکل گرفت که در نیمه سال 1393 با معرفی کتاب ارزش های نسبی خدمات، تعرفه های جدید ...

چکیده توجه به محیط زیست و از آن جمله مواد زاید جامد شهری و پسماندهای بیمارستانی مساله ای است که در سالهای اخیر مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. تداخل زباله های خانگی با بسیاری از مواد زاید شمیایی و خطرناک که اکنون به صورت های گوناگون مورد استفاده قرار گیرند موجب شده است تا مشکلات جمع آوری و دفع صحیح زباله دوچندان شود. به همین سبب مدیریت صحیح و کارآمد پسماندهای بیمارستانی امری اجتناب ناپذیر است و رسیدن به این هدف تنها با شناخت کمی و کیفی پسمانهای بیمارستانی و آگاهی از نحوه ت ...

هدف اول :تعیین مولفه های حمایت مدیریت ارشد موثربرموفقیت مدیریت دانش در شبکه های بهداشت منتخب استان بوشهر درسال1392 یافته های پژوهش نشان میدهد------------------- براساس نتایج پژوهش. - هدف سوم : - براساس نتایج پژوهش. - هدف چهارم: - براساس نتایج پژوهش - هدف پنجم : 2- آقاجانی نشان داد که سیستم اطلاعات بیمارستان قادر است که 26 درصد از خطاهای ایجاد شده در مراحل مختلف تجویز و تحویل دارو را بر طرف نماید. همچنین از بستری شدن 1226 بیمار و صرف بیش از 4/1 میلیون دلار هزینه در ...

هوش هیجانی شکل تکامل یافته‌ای از توجه انسان در سازمان‌ها و ابزاری نوین در جهت بهبود کیفیت عملکرد مدیران در سازمان‌ها به شمار می‌آید. مدیران اثربخش به قابلیت‌های عاطفی توجه فراوانی دارند و در ارتباطات خود به خوبی می‌توانند عواطف و احساسات دیگران را درک کرده و به آن پاسخ دهند که به آن هوش عاطفی می‌گوییم. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و عملکرد مدیران فنی واحدهای ستادی مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در سال 94 است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-پیمایشی از شاخه ...