عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1061

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات جایگزینی کامل منابع چربی جیره با روغن‌های گیاهی بر رشد، میزان هماوری و درصد تخم‌گشایی در ماهی سیکلید رنگین‌کمانی (Archocentrus multispinosus) ...

ایران یکی از بزرگ‌ترین تولید کنندگان بادام در جهان است و برداشت بادام مانند اکثر میوه‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شود. با توجه به شکل شاخه‌ها و هم‌چنین سختی شاخه‌ها، به‌نظر می‌رسد که برداشت ارتعاشی روش مناسبی برای برداشت میوه بادام باشد. لذا کار تحقیقاتی حاضر به‌منظور بدست آوردن خصوصیات ارتعاشی شاخه‌های ساقه بادام شاهرودی و ارزیابی شیکرکابلی انجام شد. از آنجا که شاخه‌ها خصوصیات مختلفی را در جهت‌های مختلف از خود نشان می‌دهند، آزمایشات در 3 جهت مختلف انجام شد و خصوصیاتی نظیر مدول ...

فرسایش خاک یک مشکل جهانی است که به طور جدی منابع آب و خاک را تهدید می کند. امروزه حفاظت آب و خاک یکی از مهمترین شیوه های مدیریت منابع طبیعی می باشد. برای این منظور روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از آنها استفاده از مالچ آلی می باشد. مالچ پاشی سطح خاک با بقایای گیاهی یک روش موثر در حفاظت خاک است که مالچ های آلی نسبت به مالچ شیمیایی که محیط زیست را آلوده می کنند، سازگار با طبیعت می باشند. در این تحقیق اثر بقایای گیاهان مرتعی آگروپایرون و درمنه در سه درصد پوشش (0، 30 و 70 درصد) ب ...

خاک جایگاه موجودات خاکزی بویژه گیاهان به شمار می‌آید. زندگی موجودات در خاک بستگی به وجود مواد آلی به عنوان منبع انرژی و عناصر غذایی دارد. هزاران سال است که بشر به اهمیت مواد آلی از نظر تأمین عناصر غذایی گیاهان پی برده است. در اقلیم های خشک و نیمه خشک که قسمت عمده کشور ایران را نیز شامل می‌شود، عدم پوشش گیاهی کافی و مناسب موجب کاهش بازگشت بقایای گیاهی به خاک و در نتیجه کمبود مواد آلی شده است. مواد آلی به علت اثرات سازنده ای که بر خواص فیزیکی، شیمیایی و بویژه خواص بیولوژیکی خاک ...

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود منیزیم، گوگرد و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانز بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام کلزا آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی 87-1386 به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. سه رقم کلزا شامل آر جی اس 003 (متوسط رس)، پی اف یا ساریگل (دیررس) و هایولا 401 (زودرس) به عنوان عامل اصلی و پنج سطح کود گوگرد با و بدون باکتری (0، 150 کیلوگرم، 150 با باکتری، 300 و ...
نمایه ها:
گوگرد | 
کلزا | 

به منظور بررسی اثر انواع و مقادیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (رقم سینگل کراس 704) آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1387 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی 14 تیمار کودی شامل شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کمپوست)، کود شیمیایی، کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست و لجن فاضلاب 20 و 40 تن در هکتار به صورت جداگانه و یا همراه با 50 درصد کود شیمیایی بود و عام ...
نمایه ها:
تیمار | 

جاده‌های جنگلی نقش مهمی در برنامه‌ریزی، توسعه و مدیریت جنگل دارند. راه در جنگل با توجه به استانداردهای فنی موجود باید به نحوی طراحی گردد که کاهش هزینه‌های ساخت از جمله هزینه عملیات خاکی و تعریض راه را بدنبال داشته باشد. در این پژوهش به مقایسه اجرای عملیات احداث مقطع عرضی جاده‌های جنگلی با رعایت استاندارد موجود بین دو طرح جنگلداری سری یک دارابکلا و سری ارزفون، پرداخته شد. مشخصات مقطع عرضی شامل عرض عبور، عرض شانه، عرض بستر، عرض عملیات خاکی، شیب عرضی، طول و زاویه شیروانی‌‌های خ ...
نمایه ها:

برخی از باکتری های بیماری زای قسمت های هوایی گیاهان، قابلیت عمل کردن به عنوان هسته یخ در دماهای 5/1 تا 9 درجه زیر صفر (5/1- تا 9-) را داشته و هر ساله خسارت های زیادی را در اثر یخ زدگی، به مزارع و باغات اکثر کشورهای دنیا وارد می سازند. تحقیق اخیر به منظور شناسایی ژن مسئول بیوسنتز پروتئین عامل یخ زدگی (ژن ice) در جدایه هایی از باکتری غالب در مرکبات و تعداد دیگری از میزبان ها در فصول خنک سال در مازندران و غیر فعال کردن ژن با روش های جهش زایی صورت گرفته است. از جدایه های باکتری ب ...

در چند دهه اخیر مصرف نهاده‌های شیمیایی در اراضی کشاورزی موجب معضلات زیست‌محیطی عدیده‌ای از جمله آلودگی منابع آب، افت کیفیت محصولات کشاورزی و کاهش میزان حاصلخیزی خاک‌ها شده است.کشاورزی پایدار بر پایه مصرف کودهای زیستی با هدف حذف یا تقلیل چشمگیر در مصرف نهاده‌های شیمیایی، یک راه‌حل مطلوب برای غلبه بر این مشکلات به‌شمار می‌آید. در همین راستا، به‌منظور بررسی اثر قارچ تریکودرما هاماتوم (Trichoderma hamatum) به‌همراه باکتری حل‌کننده‌ی فسفات اینتروباکتر (Enterobacter sp.) بر عملکرد ...