عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

‌امروزه با وجود اینکه‌ تعداد زنان تحصیلکرده و حضور آنان در نیروی‌ کار روبه‌ افزایش‌ است‌ اما پیشرفت‌شان در مشاغل‌ مدیریتی‌ محسوس‌ نبوده‌ و صاحب نظرانِ مختلفی در بررسی این مسأله، موانع متنوعی از جمله موانعِ خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی را وارسی نموده اند. سوال اصلی ما در این تحقیق این است که چرا با وجود موانع مشابه که همه زنان ایرانی کم و بیش در معرض آن قرار دارند، برخی از آنان توانسته اند با در هم شکستن موانعِ پیش رو به پست های مدیریتی ارتقا یابند؟ آنچه که از برخی ...

مساله کانونی این پژوهش چگونگی و نحوه آموزش و تربیت شهروندی در مدارس مقطع متوسطه است. «تربیت شهروندی به آن بخش از فعالیت های تعلیم و تربیت اطلاق می شود که در اشکال رسمی و غیر رسمی افراد یک جامعه را برای عضویت در جامعه سیاسی آماده و جامعه پذیر می کند.» پرسش اساسی این است که دانش آموزان در طی زندگی روزمره خود در مدارس از طریق برنامه های درسی پنهان چگونه با ارزش ها، مهارت ها و توانایی های شهروندی آشنا می شوند؟روش تحقیق ما در این پژوهش، شیوه موردپژوهی یا پژوهش ‌موردی است. جامعه آم ...

امروزه سوء‌مصرف ماده محرک شیشه به علت اینکه الگوی جدیدی از سوء مصرف به شمار می‌رود و نیز به علت افزایش نرخ رشد مصرف آن در جامعه ایران، به مسئله مهمی تبدیل شده است. مواد مخدر موضوع بررسی تحقیقات بسیاری است اما در این تحقیق سعی شده از منظر مطالعات فرهنگی به آن نگریسته شود. در این تحقیق برای تبیین علل سوء‌مصرف ماده شیشه از نظریه هویت فرهنگی سوء‌مصرف مواد مخدر تمی اندرسون استفاده شده است. چهار مفهوم مهم این نظریه شامل حاشیه‌سازی فردی، حاشیه‌سازی اجتماعی، ناراحتی از هویت خود و هوی ...

زندگی فردی واجتماعی وکلیه قواعد حاکم بر زندگی اجتماعی و فرهنگی ما،در بسترارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار دارند ومداخلات،تعاملات وحتی معارضات جامعه بر امور فردی واجتماعی ما تاثیر دارد، افزایش طلاق سبب شده که رویارویی مردان وزنان ونحوه ارتباط آنها یکی از مسائل مهم در عصر مدرن شود،اینکه روابط زن ومرددر عصر مدرن تنها در روابط جنسی،تربیت کودکان،نان آوری وخانه داری خلاصه نمی شودبلکه مناسباتی چون کار، سیاست،اقتصاد،حرفه،نابرابری، وخواسته های فردی ورسیدن به آن حتی بعد از ازدواج ن ...

این پژوهش به بررسی نظامِ نمادینِ مرگ در قبرستانِ بهشتِ زهرای تهران (با تمرکز بر سنگِ‌قبر نوشته‌ها) می‌پردازد. به این منظور 30 سنگِ قبر از دو قطعه‌ی مربوط به دهه‌ی 60 و 80 به دو روشِ نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری احتمالی (تصادفی) انتخاب شده و با رویکردِ بارتی، نشانه‌شناسی شدند. با اتکاء بر مفهومِ "تمایز" بوردیو و نظریه‌ی مصرف هالت و با تکیه بر رویکردِ «بونسو و اسپنس» و «اَبی کولیر» بر آنیم که در این نمونه 30 تایی از قبرستانِ بهشت‌زهرای تهران، ببینیم که با اتکاء بر چه مضامین، ...

حرکت سریع جامعه ایران به سوی تمدن، تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، رشد شهر نشینی، نیاز به اشتغال زنان و ... موجب شد تا فرصت اشتغال برای زنان توسعه یابد. از سوی دیگر شغل و فرهنگ شغلی نیز بر عرصه های سبک زندگی زنان تاثیر دارد و موجب تفاوت سبک زندگی زنان شاغل و خانه دار گردیده است. لذا با افزایش مشارکت زنان در مشاغل بیرون از خانه بررسی چنین موضوعی بسیار ضروری است. در این پژوهش سبک زندگی به وسیله شاخص هایی چون ترجیحات مصرف، نوع روابط اجتماعی، نحوه گذارن اوقات فراغت و مدیریت بد ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش که به صورت مطالعات بین رشته‌ای (جامعه شناسی، علوم ارتباطات و وب سنجی) انجام پذیرفته این است که از طریق تدوین الگو و چار‌چوبی به ارزیابی وبلاگ‌های دینی روحانیون و افزایش کیفیتشان بپردازد. رشد وبلاگ‌نویسی در ایران منجر به ایجاد فضای فعال و پر-نشاط وبلاگستان فارسی شده‌است. درسال‌های اخیر روحانیون با درک این موضوع، فرصت را جهت حضور فعال و تبلیغ دین در این فضا فراهم دیده‌اند. اما رشد کمّی وبلاگ‌های روحانیون لزوما به معنای دست‌یابی به اهداف آن‌ها و تبلیغ موثر دین نخوا ...
نمایه ها:
وبلاگ | 

در این پایان‌نامه سعی کردیم خوانش زنان ایرانی را از سریال پربیننده شبکه فارسی‌وان؛ ویکتوریا، بررسی کنیم. براساس نظریه‌های مخاطب فعال، به ویژه مصرف بین‌فرهنگی؛ مخاطبان، متون رسانه‌ای را به شیوه‌های مختلفی مصرف می‌‌کنند. در واقع، مصرف رسانه‌ای با تکیه بر زمینه فرهنگی و اجتماعی مخاطب مانند فرصت‌های مصرفی، سبک زندگی و تعیین‌کننده‌های تاریخی ـ ساختاری محلی، به نحوی چند جانبه تعیین می‌شود. این تحقیق با روش کیفی و تکنیک مصاحبه عمیق، در میان30 نفر از زنان تحصیلکرده صورت گرفته است. نت ...

هویت مذهبی به عنوان یکی از ابعاد هویت اجتماعی، نشان دهنده احساس تعلق به جامعه دینی و احساس تعهد به دین است و نقش مهمی در شکل‌دهی به هویت جوانان دارد. شبکه‌های اجتماعی مجازی همچون فیس‌بوک، ارزش‌های اجتماعی را متحول ساخته و دگرگونی گسترده‌ای را در شیوه‌های شکل‌گیری هویت دینی افراد و گروه‌ها به‌‌وجود آورده‌اند. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تعارضات زندگی مذهبی دختران و حیات فیس بوکی می باشد. پژوهش حاضر به‌صورت پیمایشی صورت گرفت که نمونه آماری تحقیق شامل ۲۶۵ نفر از دختران مذهبی ...
نمایه ها: