عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 328

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه سازمان‌ها بیش از پیش نمایان گشته است. از این‌رو در عصر جدید در سازمان‌ها به «انسان» به‌عنوان «سرمایه‌ای بی‌پایان» و با ارزش نگریسته می‌شود. زیرا به خوبی روشن است که کاهش سرمایه بالنده انسانی منجر به کاهش بهره‌وری و تولید می‌شود. به عبارت دیگر منابع انسانی هر سازمان، منبع اصلی زاینده مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیت‌های اساسی هر سازمان است، پس یکی از عمده‌ترین برنامه‌ریزی‌های سازمانی، برنامه‌ریزی منابع‌ انسانی است. شرکت کارخانه چی ...

در پژوهش حاضر، با نگاه انتقادی مطالعات فرهنگی و با شیوه‌ای تحلیلی‌– توصیفی، "بازتولید تمایزات اجتماعی را در ادبیات کودک" مورد بررسی قرار دادیم و از رویکرد پی‌یر بوردیو به بازتولید تمایزات اجتماعی در نظام آموزشی به عنوان چارچوب نظری جامعه‌شناختی بهره جستیم. در پیشبرد تحقیق- با توجه به نگاه رابطه‌گرای بوردیو به عین و ذهن، اِصرار او در امتزاج روش‌های کمّی و کیفی- دو روش تحلیل محتوا و مصاحبه‌ی گروه متمرکز را پایه‌ی عمل قرار دادیم تا بتوانیم تمایزات اجتماعی موجود در ادبیات کودک را ...

جهان امروز، در حال ورود به اقتصاد دانش‌محور است، دانش و سرمایه فکری به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای مزیت‌رقابتی در اقتصاد دانش‌محور شناخته شده‌اند. سرمایه انسانی (اصلی‌ترین عنصر سرمایه فکری) از دارایی‌های ارزشمندی در توسعه سازمان به‌حساب می‌آید هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استقرار مدیریت دانش به عنوان متغیر مستقل، بر میزان وابستگی سازمان به سرمایه انسانی ماهر به عنوان متغیر وابسته است. در این پژوهش فرآیند مدیریت دانش ترکیبی از مدل‌های ارائه شده توسط صاحب‌نظران در نظر گرفته ...

سازمان‌ها، امروزه براین باورندکه مهمترین سرمایه ودارایی شان نیروی انسانی می‌باشد .با عنایت به این امر برنامه‌ریزی برای چنین منابع ارزشمند و گران‌بها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر برنامه‌ریزی منابع انسانی دانشگاه علم و فرهنگ انجام شده است .در این راستا چهار عامل استراتژی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و شرایط مالی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بوده و از پرسشنامه‌اى که روایى و ...

پایان نامه حاضر به موضوع احساسات افراد باقی مانده در سازمان پس از انجام سیاست کاهش نیرو می پردازد و تاثیر کمبودهای احساس شده را بر رفتارهای کاری کارکنان مد نظر قرار می دهد. بدین منظور جامعه مورد نظر شرکت های مشاور عمرانی شهر تهران انتخاب شد که برای نمونه گیری از روش گلوله برفی محقق بهره جست. نهایتاً 216 نفر از میان 9 سازمان خصوصی و دولتی انتخاب شد و در تحلیل ها مورد استفاده واقع شد. روش های تحلیلی مورد استفاده تحلیل عاملی برای تلخیص داده ها و رگرسیون چندگانه برای درک رابطه بی ...

در سخنرانی ها، مصوبه ها، بیانیه ها، مصاحبه ها، اسناد و حتی در متون دفاعیه های زندانیان سیاسی می توان به سخن درآمدن علوم انسانی را آشکارا مشاهده نمود. بخش عمده ای از این رواج گفتمانی حاصل نوعی نگرانی درمیان نخبگان حاکم است. تا جایی که می توان گفت علوم انسانی در جامعه ی ایران به نوعی هراس اخلاقی تبدیل شده است. در این پژوهش کوشیدیم، به سخن در آمدن علوم انسانی را در ایران از منظر هراس‌اخلاقی استنلی کوهن، گود و بن‌یهودا و استوارت هال بررسی کنیم. با تکیه بر تحلیل تماتیک و با استفا ...

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر تدوین پایان‌نامه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانش‌‌آموختگان کارشناسی‌ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه علم و فرهنگ بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر رویکرد یک پژوهش آمیخته ( کیفی- کمی) از نوع اکتشافی به‌ شمار می‌رود. در بخش کیفی ابزار گرد‌آوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش نمونه‌گیری هدفمند و نمونه‌گیری تا اشباع نظری داده‌ها ادامه پیدا کرده است. . در بخش کمی به منظور جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه ...

با توجه به تغییر فرمیک در ادبیات قرن چهاردم هجری شمسی در ایران، در این پژوهش با استفاده از نظریات فیلسوف-جامعه‌شناس آمریکایی فردریک جیمسون تلاش شده است که این گذار از شعر غنایی به رمان در دهه‌های اخیر را مبنای تحلیل قرار داده و مضامین جامعه‌شناختی نهفته در پس‌زمینه‌ی این تحول فرمیک را بررسی کنیم. در این رساله توجه ما معطوف به شرایط تاریخی‌ای بوده است که ظهور و شکوفایی ژانر شعر غنایی را ممکن کرده است و با نشان دادن گذار از شعر غنایی به عنوان ژانر غالب ادبیات فارسی به رمان در ...

موضوع پایان نامه حاضر بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان های زنان در دوره اصلاحات(1384تا1375)است. مهمترین شاخصه برخی از آثار تولید شده در این دوران؛ گفتگوی درونی راوی با خود است که پدیده ای نو در ادبیات ایران در آثار زنان به شمار می رود.از آنجایی که راوی این رمان ها زن هستند می خواهیم بدانیم زنان این دسته از رمان ها که طرحی نو در ادبیات در انداخته اند خود را چگونه بازنمایی می کنند؟ به همین منظور کوشیده ایم در چارچوب نظریه نورمن فرکلاف یکی از نظریه پردازان برجسته در تحلیل انت ...