عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 215

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درعصرحاضر،دغدغه((سودوزیان))مدیران،به دغدغه((بودو نبود)) تبدیل شده است. در سده گذشته از زمان پیدایش مدیریت علمی تا حدود دهه شصت،نگاه مدیریت ، درون سازمانی بود.صاحب نظران مدیریت با نگاهی درون نگر،غرق نظریه پردازی ها و ارائه تکنیک های پیچیده و گوناگون برای بهبود مدیریت منابع مالی،انسانی و تکنولوژیک سازمان بودند.در این میان آنچه به فراموشی سپرده شده بود،مشتری و نیازهایش بود.نگرش درون نگر،سایر عوامل محیطی نظیر رقبا، تحولات تکنولوژیک میان صنعتی و فراگیر، تحولات اجتماعی و اقتصادی ...

نحوه استقرار بهینه مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و غیردولتی به عنوان مزیت رقابتی ، یکی از جدید ترین چالش های سازمانهای ایرانی تلقی می گرددو همواره دانش بنیان شدن سازمانها ، تخریب اولویت بندی قدرت های مدیریتی و پیچیده شدن علم ودانش ، موجب گردیده است که کارها به صورت تیمی و با استفاده از تجارب وسوابق کارکنان درجهت رسیدن به اهدافشان صورت گیردو تبدیل علوم تک رشته ای به چندرشته ای و ایجاد تغییر در زیرساخت و ساختار متناسب با استقرار بهینه مدیریت دانش ، ضرورت توجه به زیرساختها را چ ...

بهینه سازی زنجیره تامین نیاز به چشم اندازی جامع از تعاملات اعضاء زنجیره، بخصوص از منظر زیست محیطی دارد. چهارچوب "سبز" یا محیطی که امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی در آن فعالیت دارند، محیطی پویا، نافذ، با قدرت و در حال رشد و توسعه است که امروزه به مسئله ای حیاتی برای ذینفعان سازمان، بخصوص سازمان هایی که دارای ارتباطات بین المللی هستند، تبدیل شده است. لازمه محیط "سبز" تمرکز دو سویه سازمان هاست یعنی علاوه بر توجه به فعالیت های عملیات اجرایی، فعالیت های زیست محیطی را نیز به درس ...

امروزه صنعت گردشگری در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده ترین صنعت خدماتی جهان، حائز جایگاه ویژه ای است؛ از اینرو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عواید خود از این فعالیت بین المللی اند. کشور ما نیز با قدمت تاریخی چندین هزار ساله و منافع فراوان و غنی جذب گردشگر، می تواند در این رقابت جهانی فعالانه شرکت کند و از این منبع سرشار، سهمی شایسته داشته باشد. ا لبته پر واضح ا ...

الزامات همراه با عصر دانایی، موجب ظهور و توسعه سازمان های دانش محوری شده است که برخی ویژگی های آنها تفاوت هایی اساسی با عوامل سازمانی همچون ساختارهای سنتی سلسله مراتبی دارد. شاید مهمترین این تفاوت ها نقش مهم و تعیین کننده ساختار غیررسمی در این سازمانها باشد که در سازمان های سنتی کمتر به آن توجه شده است. در حالی که توجه به آن برای موفقیت این سازمانها در مدیریت موثر دانش بسیار ضروری است . در طی دهه های اخیر طرحهای سازمانی بسیار زیادی به وجود آمده اند. در این گذار، تغییر و تکامل ...

هدف تحقیق حاضر تعیین " اثر مدیریت مشارکتی از طریق اجرای نظام پیشنهادها بر عملکرد کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران" می باشد. بدین منظور 4 فرضیه طراحی گردید و براساس آن میزان تاثیر 4 عامل عملکرد، رضایت شغلی،کیفیت خدمات به ارباب رجوع و بهبود حل مسائل بر نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت. روش این تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران تشکیل می دهند. ابزار تحقیق پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. اعتبار پرسش ...

براساس نظریه های اقتصادی و اجتماعی اثرات کنترل سرپرستی و حمایت سازمانی روی تکرار تلاش افراد در مشارکت شخصی آنها دانش با ارزشی را در خود جا می دهد که در یک "مخزن از بهترین درسهای عملا آموخته شده " سیستم مدیریت دانش قابل مقایسه هستند.چون در یک سیستم مدیریت دانش، انسانها مزیت اساسی هستند، لذا بحث انگیزه های آنها اهمیت پیدا می کند لذا افراد با توجه به منفعتی که برایشان در ازای هزینه هایی که صرف می کنند ایجاد می شود(هزینه تبادل)، تصمیم می گیرند که دانش خود را که تا کنون منبع قدر ...

توجه به فروش بر پایه سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در سالهای اخیر رشد قابل ملاحظه ای در سازمان ها داشته است. در واقع سازمان ها میزان قابل توجهی از بودجه خود را صرف پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری بالاخص در بخش فروش خود می کنند. علی رغم این سرمایه گذاریها، شواهد حاکی از آن است که شکست در پیاده سازی این سیستم کم نیست. تحقیق حاضر برگرفته از دو مدل مفهومی از جمله مدل دیویس که بر متغیرهای سودمندی ادراک شده و کاربرد آسان ادراک شده و پذیرش تکنولوژی اطلاعات از سوی کارکنان ت ...

تجربة سازمان‌هاي پيشرو، بيانگر اين مطلب است که یکی از گامهای مهم در مسير رسيدن به کلاس جهاني سازمانها، استقرار سيستم مديريت الکترونیکی به شکل اثر بخش و کارا است. با استفاده از سيستم مستقرشده و سپس به‌کارگيري فلسفه‌ها و متدلوژي‌هاي مطرح مديريتي، سازمان‌ها مي‌توانند به سازماني چابک، دانايي‌محور و درخور کلاس جهاني تبديل شوند. هدف از این تحقیق یافتن و بررسی شاخصه های موثر در رسیدن به کلاس جهانی سازمانها از طریق استرتژیهای مدیریت الکترونیک میباشد.و از آنجایی که سازمان آموزش فنی ...