عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی در گمرکات استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان گمرکات استان بوده که تعداد شان 800 نفر و نمونه آماری مورد بررسی 168 نفر می باشند. ابزار اندازه گیری این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 58 سوال بوده و پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ برابر 51/89% حاصل گردید. روش آماری نیز استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره و چند مت ...

منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثربخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روشهایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب عملکرد سازمانی بالا بسیج کند. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در تولیدکنندگان مواد غذایی استان اصفهان ...

طرح پژوهشی حاضر یک مطالعه موردی است، که با هدف تدوین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک صنعت و معدن انجام شده است. در این طرح، ابتدا در فصل اول کلیات تحقیق آورده شده است. در فصل دوم ادبیات ارتباط با مشتری و متد تدوین استراتژی و انواع استراتژی بحث گردیده و سپس در فصل سوم، روش و متدلوژی تحقیق بیان گردیده است.در فصل چهارم نیز، استراتژیهای ارتباط با مشتری برای بخش ارتباط با مشتریان بانک صنعت و معدن طراحی و تدوین گردیده و نهایتا" در فصل پنجم نتیجه پژوهش و پیشنهادها و راهک ...

دوران صفویه یکی از دوره‌های درخشان تاریخ ایران بعد از اسلام بوده‌است که در آن دولتی اسلامی در گستره دو قرن‌ونيم توانست ایران را تبدیل به یک قدرت جهانی با توانمندی‌های سیاسی اقتصادی و نظامی کند. شکوفایی اقتصاد این دوره در آثار غرب و شرق انعکاس داشته و مطالعه آن می‌تواند رهنمودهای فراوانی برای اقتصاد کنونی ما داشته باشد. با توجه به آنکه مطالعات علمی اقتصادی در این زمینه بسیار کم بوده است، بسیاری از مطالعات ما طبیعتا بسترشناسی اقتصاد آن دوره خواهد بود. بازار یا به عبارتی اقتصاد ...

یکی از نیازهای غیر قابل اجتناب انسانها، نیاز به موادغذایی می باشد که در این زمینه محصولات لبنی یه خاطر ویژگیهای منحصر بفرد در رشد و سلامت جامعه، جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوار دارد.در جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای متعددی در زمینه تولید و توزیع مواد لبنی فعالیت دارد که برابر مطالعات انجام شده صنایع شیر ایران "پگاه" در ردیف 100 شرکت برتر قرار دارد.با توجه به نقش و اهمیت تدوین استراتژی و میزان اثر آن بر موفقیت های شرکتهای تجاری در بازار رقابتی، در صورتی که هلدینگ پگاه بخواهد ...

تاکنون در خصوص پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌ها، محققین شرایط متفاوتی را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در این پایان‌نامه سعی شده است از بین مدل‌ها و ابزارهای متعدد مدیریت دانش، مدل و ابزاری تعیین گردد که همپوشانی مطلوبی را داشته باشند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تأثیر تمامی ابزارهای مدیریت دانش بر روي مدل‌های مختلف مدیریت دانش، کاري بس دشوار و زمان‌بر می‌باشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادي از ابزار مدیریت دانش، ابزار ویکی و از بین تعداد زیادي از ...

پژوهش حاضر در پی بررسی موانع سازمانی پیشرو در بهبود عملکرد مدیریت ارشد و میانی شرکت کیسون می باشد و این بررسی بدان علت است که امروزه اکثر سازمان ها به دنبال ارتقای سطح کارایی کارکنان می باشند . در این تحقیق سعی شده است ضمن شناسایی ابعاد ، مولفه ها و شاخص های شناسایی موانع سازمانی بهبود عملکرد منابع انسانی کیسون ، نسبت به شناسایی و طبقه بندی آسیب های مزبور در سه زمینه ی ساختاری ، رفتاری و زمینه ای اقدام و تأثیر هر کدام از آنها بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق ...

با توجه به پیشرفت سازمانهای جهانی به سوی استاندارد های سیستم مدیریت کیفیت و نیاز سازمان های داخلی کشور به سیستم مدیریت کیفیت و تطابق با استاندارد های جهانی در جهت بهینه سازی و استاندارد سازی فرایندهای درون و برون سازمانی این جانب در صدد آمده ام تا در شرکت برازش صنعت که یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو می باشد به بررسی و ارزیابی اثر بخشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بر اساس استاندارد ISO/TS-16949:2002 پرداخته به گونه ای که بر اساس معیار های ذیل قبل و بعد از اخذ گواهینامه س ...

گسترش بنگاه ها و پیشرفت فناوری، موجب افزایش تعداد مشتریان و درنتیجه رقابت تجاری بیشتر بین بنگاه ها خواهد شد.برای بهبود سودآوری سازمان و ایجاد مزیت رقابتی همراه با انتخاب نوآوری های آی تی مناسب، لازم است از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان استفاده شود و عوامل موثر زیادی در پذیرش این مقوله نقش بسزایی دارند.لذا، پژوهش حاضر ضمن مروری بر ادبیات موضوع ،با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس تأثیر چهار عامل فردی، سازمانی، تکنولوژیکی و محیطی را در پذیرش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مش ...