عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در صدد بررسی رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران است و به دنبال پاسخ به سئوالات زیر است: - رضایت شغلی کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران به چه میزان است؟ - عوامل اجتماعی موثر بر رضایت شغلی کارکنان این مرکز کدامند؟ ابزار سنجش اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه و روش مورد استفاده پیمایشی می باشد که دارای رویکرد توصیفی و نگرش سنجی است. پرسشنامه در بین 226 نفر از کارکنان صدا و سیمای مرکز مازندران اجرا شده است. نتایج مطالعه نشان داد میزان رضایت شغلی کارکنان صدا و ...

یکی از ویژگی‌های مهم فرایند شهرنشینی در ایران، گسترش سریع فیزیکی و بدون برنامهء شهرهای آن است. در50 سال گذشته جمعیت شهری در کشورهای رو به رشد 7 برابر شده و انتظار می‌رود در 20 سال آینده به حدود دو برابر افزایش یابد. در ایران در طی 40 سال گذشته جمعیت شهری کشور 6/2 برابر شده است. با بروز تحولات جدید، شهرها به سرعت تغییرات و دگرگونیهای را پذیرفتند. این دگرگونیها به شکل افزایش سریع جمعیت و رشد فیزیکی شهرها به صورتی نا متعادل و ناهماهنگ بوده است. در حال حاضر یکی از مشکلات تمامی شه ...

یکی از تفکرهای نوین در کسب و کار، تفکر هوش هیجانی می باشد که به سازمان ها کمک می کند تا کارکنان انطباق پذیر داشته باشند. از آنجا که موقعیت سازمان تا اندازه زیادی وابسته به شغل، انگیزه و روحیه کارکنان است، لذا می توان پی برد که هوش هیجانی به عنوان یک عامل مهم در سازگاری کارکنان با شغل و شرایط اشتغال و استفاده صحیح از هیجانات در محیط کار بوده و می تواند در کاهش استرس شغلی کارکنان موثر باشد. به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق به بررسی رابطه بین هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنا ...

هر نظامي براي آگاهي از ميزان مطلوبيّت و مرغوبيت فعاليّت‌ها ونتايج عملكردش در محيط‌هاي پيچيده و پويا، نيازمند برقراري سيستم هاي متناسب نظارت و ارزيابي خاص خود مي باشد. ارزیابی عملکرد سازمانی همواره اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیتهای سازمان دارد.بدین منظور تا کنون چارچوبها و مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد از قبیل اندازه گیری کارایی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها توسعه داده شده است. در تحقیق حاضر، اندازه گیری عملکرد، بر اساس تلفیق روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان موفقیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک انجام شده است. در این پژوهش ابتدا برنامه استراتژیک سازمان بررسی و میزان موفقیت آن در دستیابی به اهداف استراتژیک بر مبنای کارت امتیازی متوازن اندازه گیری شده، سپس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و به صورت پیمایشی بررسی گردیده که عدم موفقیت سازمان ها در دستیابی به اهداف استراتژیک، مربوط به کدام مرحله مدیریت استراتژیک است. جامعه مورد پژوهش، مدیران و کارشناسان معاو ...

پژوهش‌های جدید در دهه اخیر، درصدد تبیین رابطه‌ بازارهای سهام و سایر بازارهای اوراق بهادار با توسعه اقتصادی برآمده اند. تئوری‌های جدید نشان می‌دهد که چگونه رشد بازار سهام می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت منجرشود. داشتن بازارهای سهام و سایر اوراق بهادار توسعه یافته به معنای بهره‌مندی از رشد اقتصادی و انباشت سرمایه مورد نیاز برای رشد بلند مدت اقتصادی خواهد بود. در این بین کارکرد بازارهای سرمایه که توسعه بازارهای مالی را تضمین می‌کنند، بسیار حایز اهمیت است. اجرای برنامه‌های اقتصاد ...

جذب انواع سپرده ها وتجهیز منابع وبه کارگرفتن اصولی آنها درفعالیتهای مولد اقتصادی از مهمترین اهداف سیستم بانکی به شمار می آید.با توجه به اینکه بانک نقش اصلی را در تامین منابع مالی جامعه ایفا می نماید، بررسی عواملی که بر جذب سپرده های بانکی اثر مي گذارند،شناخت دقیقی از عملکرد بانک در مقاطع زمانی ووضعیتهای خاص اقتصادی به دست خواهد داد تا با درنظر گرفتن این عوامل بانک بتواند سیاستهای لازم را به موقع اجرا نماید. بدین منظور در تحقیق حاضرکه در پنج فصل تدوین شده است ،از اطلاعات سر ...

پژوهش حاضر به بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر فرسودگي شغلي معلمان شهر قروه مي پردازد. هدف تعيين نقش عوامل اجتماعي در فرسودگي شغلي است. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش انجام گرفته و ابزارگردآوري اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه ي آماري تحقيق شامل كليه معلمان(۱۴۹۱) مقاطع سه گانه شهرستان قروه در سال ۱۳۸۹ اعم از زن و مرد مي باشد، كه تعداد ۳۱۷ نفر از آنان به شيوه ي نمونه گيري طبفه اي به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين مطالعه فرسودگي داراي سه بعد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش ك ...

فقر جنسیتی از موضوعات مهمی است که از اواخر دهه 1970 تا کنون، توجه زیادی را به خود اختصاص داده است. گزارش توسعه انسانی صندوق جمعیت ملل متحد حاکی از آن است که بیش از 70 درصد فقرای جهان را زنان تشکیل می‌دهند. شکاف میان زن و مرد در چرخه فقر در دهه گذشته افزایش یافته است و منجر به ایجاد پدیده ای شده که اغلب به عنوان « زنانه شدن فقر» یاد می شود. هدف اصلی پژوهش، بررسی عوامل موثر بر فقر درآمدی با تاکید بر جنسیت سرپرست خانوار می باشد. در این پژوهش از روش تحلیل ثانوی استفاده شده است. ت ...