عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 137

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به این‌که آموزش و پرورش به عنوان یک حق طبیعی و جهانشمول متعلق به همه انسان‌ها بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله به لحاظ جنسیتی است و با توجه به اهمیتی که این حق بنیادین در زمینه بهره‌مندی همه انسان‌ها از سایر حقوق بشری دارد، در اسناد بین‌الملل حقوق بشر به تساوی جنسیتی در بهره‌مندی از حق آموزش و پرورش کراراً پرداخته‌شده و تعهدات مختلفی در این زمینه برعهده دولت‌ها و سایر کنشگران بین‌المللی گذاشته شده‌است. در حقوق ایران نیز همانند اسناد بین‌المللی حقوق بشر به موضوع تساوی جنس ...

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر، مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، بر قوانین و مقررات بین المللی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه های کیفری بین المللی است. فهرست اجمالی حقوق مورد بحث، بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، پیش فرض برائت، تفهیم فوری ...

گفتمان یا به قولی پارادایم حاکم بر حقوق کیفری نوین را می توان به نوعی در اندیشه تحدید دامنه حقوق کیفری جستجو کرد. این آموزه، درصدد محدود ساختن مداخله حقوق کیفری در مناسبات و روابط اجتماعی و حقوقی افراد جامعه است، بنابراین توأماً از مباحث امروزین حقوق بشر و حقوق جزا محسوب می شود. تراکم دعاوی و کثرت مراجعات به مراجع قضایی، به مشکلی در خور توجه مبدل گشته و نیاز به بازمهندسی دوباره در قوانین کیفری احساس می شود. مبانی نظری آموزه تحدید حقوق کیفری، سخن از مکاتب مختلف حقوق جزا از جم ...

حقوق مالكيت فكری، مفهوم حقوقی نوينی است كه از فعاليت ها و محصولات فكری در زمينه های تجاری علمی و ادبی و هنری حمايت می كند و شامل دو بخش مالكيت صنعتی و مالكيت ادبی و هنری است. در بخش مالكيت صنعتی عمدتاً حق اختراع، علائم صنعتی و تجاری، طرحهای صنعتی و نشانه های جغرافيايی مطرح می شود؛ و در بخش مالكيت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه و حقوق جانبی مربوط به كپی رايت كه شامل آثار ديداری و شنيداری می باشد مورد بررسی قرار می گيرد. در اعلاميه ...

اعتقادوباور به حقوق طبیعی وفطری وبه طور کلی حقوقی که لازمه انسانیت انسان هستند ولایزال وتغییر ناپذیر،دردرون خود این ایده را بارور کرده است که هرگاه دولتها ویا صاحب منصبان حکومتی، قوانینی راوضع نمایند که برخلاف این حقوق باشد ،علیرغم وجود وظیفه اخلاقی اطاعت از قانون در تمام جوامع ،آن قانون که بدون هسته عدالت است لازم الاتباع نبوده وقابل اعتراض ومقاومت ونقض خواهدبود. باعنایت به رشدتعمیق باوربه حقوق طبیعی ازطریق انعکاس آن در اسنادبین المللی و رویه های قضایی،شکی باقی نمی ما ...

هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد . عدم امكان ممكن است فيزيكي يا حقوقي باشد كه ملاك آن عرف ...

مصونیت دولت خارجی در دادگاه های داخلی سایر دول به عنوان یک اصل در حقوق بین المللی و در رویه دولت ها و هم چنین در قوانین داخلی برخی از دولت ها پذیرفته شده است. قاعده مصونیت دولت با توجه به تحولات بین المللی دچار قبض و بسط شده است. قاعده مصونیت دولت در عرف و معاهدات تثبیت شده است. لیکن این قاعده فارغ از استثنا نبوده و نکته مهم آنکه، در مورد استثناهایی وارده بر آن اتفاق نظر در رویه و دکترین وجود ندارد. تحولات مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل، جهانی شدن حقوق بشر و محوریت قرار گرفتن ...

پلیس، سازمانی دولتی است که حدود اختیارات و وظایف آن را قانون تعیین می کند. از جمله وظایف خطیر پلیس در هر جامعه، کشف و تعقیب جرم و ... است. از طرفی، اجرای هر ماموریت و وظیفه ای، مستلزم اعطای اختیاراتی به مسئول و مجری آن است. لذا دولت ها به پلیس که مسئول اجرای قانون در جامعه است، به منظور حسن اجرای امور، اختیارات منحصر به فردی اعطا می کنند. بدیهی است که این نوع اختیارات، گاهی با حقوق شهروندی و آزادی های مشروع شهروندان در تعارض قرار می گیرد.بنابراین عملکرد پلیس به منظ ...

یکی از موضوعات چالشی در میان دولت ها همواره اختلافات مرزی بوده که بعضاً منجر به جنگ های خونین بین کشورها شده است. با انعقاد معاهدات مرزی از شدت جنگ ها و منازعات کاسته شد. معاهدات مرزی مانند معاهده 1975 میان ایران و الجزایر در حفظ صلح و ثبات بین دولت ها نقش موثری داشته اما کشورهای نیز هستند که وجود این معاهدات را به ضرر خود دانسته و همواره بدنیال بی اعتبار کردن این معاهدات می باشند. کمیسیون حقوق بین الملل تا کنون در راستای تقویت معاهدات مرزی حرکت کرده است. در این رساله که با ...