عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه‌ گذشته سيستم قدرت به سمت تجديدساختار حرکت کرده و به يک سيستم مدرن بر مبناي بازار آزاد اقتصادي تبديل شده است. در اين محيط جديد توليد، انتقال و توزيع به صورت جداگانه درآمده و مشترکين اجازه پيدا کرده‌اند تا تامين‌کننده برق خود را انتخاب کنند. در این محیط جدید، تولیدکنندگان انرژی با چالش‌های زیادی برای افزایش درآمد خود مواجه هستند. در بسیاری از بازارهای برق موجود در دنیا، تولیدکنندگان مستقیماً قیمت و میزان مشارکت خود را در هر ساعت پیشنهاد می‌دهند، از این‌رو تولیدکنندگان، خ ...

انرژی باد از جمله مهمترین و اقتصادی ترین نوع از انرژی های تجدید پذیر می باشد. از این رواتصال انرژی بادی به شبکه های برق در سرتاسر دنیا به طور گسترده ای رو به افزایش می باشد. با توجه به اینکه عدم قطعیت این نوع از انرژی از انواع دیگر انرژی های تجدید پذیر بیشتر می باشد، لذا اتصال میزان زیادی از این نوع انرژی به شبکه چالش های فنی و اقتصادی را به شبکه تحمیل می کند که از جمله آن تاثیر بر روی دینامیک بازار و قیمت ها می باشد. به منظور در نظر گرفتن تاثیر تراکم خط انتقال در بازار برق ...

در سالهای اخیر بر اثر فرایند جهانی تجدید ساختار و خصوصی‌سازی، صنعت برق با تحولات اساسی مواجه گشته که مدیریت سیستم‌های قدرت و بازارهای انرژی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در سیستم تجدید ساختار شده هدف بهره‌بردار مستقل شبکه (ISO ) حفظ تعادل تولید و مصرف با در نظر گرفتن بازده اقتصادی سیستم و محدودیتهای فنی شبکه می‌باشد.]1[ هدف عمومی بازیگران در چنین فضایی صرفاً افزایش سود می‌باشد.]2[ لذا مسئولیت ISO از نقطه نظر اقتصادی نیز می‌بایست بیشینه نمودن سود ژنراتورها و بارها به طور ...

در این پایان‌نامه چارچوب جدیدی برای برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال در سیستم‌های تجدید ساختار شده ارائه می‌گردد که گزینه‌های توسعه، ترکیبی از خطوط انتقال انرژی و ترانسفورماتورهای جابه‌جاگر فاز می‌باشد و در آن با کنترل زوایای جابه‌جاگرهای فاز در زمان بهره‌برداری، تراکم کاهش داده می-شود. بر این اساس، مدل جدیدی مبتنی بر تصمیم‌گیری چندمعیاری ارائه شده که عناصر اساسی آن قابلیت اطمینان و بازار می‌باشد. در این مدل با این دیدگاه که توسعه شبکه انتقال می‌بایست در خدمت کاربران آن باشد، ...

از بخش های مهم برنامه ریزی سیستم های قدرت، برنامه ریزی توسعه سیستم فوق توزیع، به عنوان رابطی بین شبکه های توزیع و انتقال می باشد. در این پروژه روشی برای برنامه ریزی توسعه سیستم فوق توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با لحاظ نمودن قیود امنیتی شبکه گاز ارائه شده است. در مدل ریاضی تابع هدف انواع هزینه های ثابت و متغیر طرح فرمولبندی شده است. از مدل و روش پیشنهادی می توان در تعیین نوع، مکان و ظرفیت واحدهای تولید پراکنده به همراه توسعه بهینه خطوط و تجهیزات پست ها استفاده نمود. به من ...

امروزه مشارکت منابع پراکنده انرژی (DER) در سیستم‌های قدرت در حال افزایش است . از آنجا که DERها می‌توانند نقش مهمی در بازارهای برق و ارائه خدمات جانبی برای بهره‌برداران سیستم ایفا کنند، تجمیع این منابع درون سیستم‌های قدرت موجود مورد توجه قرار گرفته‌اند. تجمیع DERها درون سیستم قدرت با استفاده از مفهوم نیروگاه مجازی (VPP) امکان پذیر می‌باشد. نیروگاه مجازی با تجمیع ظرفیت تعداد زیادی DER - شامل تولیدات پراکنده، پاسخ تقاضا و ذخیرسازهای انرژی- یک پروفیل بهره‌برداری منفرد را ایجاد ...

قابلیت اطمینان یک عامل ضروری در ارتباط با کیفیت برقرسانی می باشد. از عوامل اصلی مورد استفاده جهت قضاوت در مورد قابلیت اطمینان برقرسانی به مشترکین، تناوب قطعی ها و دوره زمانی هر قطعی، می باشند. این عوامل به متغیرهایی همانند قابلیت اطمینان هر یک از تجهیزات، طول مدار و بارگذاری آن، پیکربندی شبکه، اتوماسیون توزیع، پروفیل بار و ظرفیت انتقال قابل دسترس، وابسته می‌باشند. اطلاعات آماری ضروری جهت تعیین نرخ خرابی های متوسط هر جزء و زمان تعمیر آن، معمولاَ بر پایه داده های جمع آوری شده و ...

در فضای تجدید ساختار، هدف اصلی ماکزیمم شدن رفاه اجتماعی است و تمامی شرکت کنندگان در بازار بدنبال افزایش سود خود هستند. گاهی اوقات ممکن است بدلیل افزایش ناگهانی تقاضا یا وقوع حوادث در سیستم، قیمت ها با نوسانات زیادی روبرو شوند. در این صورت برخی از شرکت کنندگان بخصوص خریداران مثل شرکتهای توزیع بدلیل فروش توان با نرخ های ثابت ضرر خواهند کرد. لذا جهت پیشگیری از وقوع چنین شرایطی، پاسخ تقاضا به عنوان یک گزینه مطرح است. پاسخ تقاضا خود نیز از انواع متنوعی برخوردار است که یکی از آنها ...

در این پایان نامه یک روش هوشمند جهت تعیین سایز بهینه سیستم های قدرت ترکیبی مستقل از شبکه مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا شیوه ی عملکرد اجزای سیستم های ترکیبی مورد مطالعه در این پایان نامه بررسی می شود و از الگوریتم اجتماع ذرات به منظور بهینه سازی این سیستم ها استفاده می گردد. در مجموع سه سیستم ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. سیستم های ترکیبی مورد مطالعه شامل توربین بادی،سلولهای خورشیدی ، پیل سوختی، راکتوربیهوازی، رفورمر، الکترولایزر، تانک هیدروژن ،کمپرسور و باطری می ...