عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 242

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به بررسی و مطالعه میزان تحرک اجتماعی و رابطه سرمایه اجتماعی با آن در بین سرپرستان خانوار شهرستان همدان در سال 1388 می‌پردازد. تحرک اجتماعی با ابعاد ‌، تحرک شغلی و تحرک طبقاتی سنجیده شده است. برای تحلیل تحرک اجتماعی از نظرات کارل مارکس و ماکس وبرکمک گرفته شده است(ولی به آن بسنده نشده) و برای نشان دادن رابطه سرمایه اجتماعی وتحرک اجتماعی از تئوری‌های نابرابری ، پیوندهای ضعیف، منابع اجتماعی و شکاف ساختاری استفاده شده است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی وتکنیک جمع ...

این پژوهش به بررسی و مطالعه نگرش‌ها و رفتارهای زنان در زمینه نابرابری‌های جنسیتی در شهر همدان و رابطه‌ی آن با سرمایه اجتماعی، در سال 1390 می‌‌پردازد. نگرش‌جنسیتی زنان در سه بعد احساسی، شناختی و رفتاری سنجیده شده است. هم‌چنین به منظور تبیین پدیده‌ی مورد بررسی از نظریه‌های مختلفی از جمله نظریه‌های منابع و ستیز و تئوری‌های فمینیستی استفاده شده است. از سوی دیگر ابعاد شناختی و رفتاری نگرش و در نهایت تاثیر‌گذاری آن بربعد احساسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای نشان دادن رابطه سرمای ...

مسئله تحقیق حاضر، بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و بحران هویت زنان شاغل است. در جوامع سنتی، اغلب نقش‌های مربوط به شبکه خویشاوندی تعیین کننده هویت فردی بودند اما در جوامع معاصر، نقش‌های اکتسابی به خصوص نقش شغلی جزء هویت فردی را تشکیل می‌دهند. لذا بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و بحران هویت زنان شاغل در جامعه نوین به عنوان یک مساله اجتماعی اهمیت دارد. در تبیین مسئله تحقیق از تئوری کنش متقابل نمادین و تئوری فرایند کنترل هویت پیتر بورک، تئوری نقش و دیدگاه کمیابی در این تئوری و به ...

پیدایی هر روایتی در جامعه در مسائل اجتماعی آن ریشه دارد، محیط اجتماعی و رویدادهای مختلف آن در آثار ادبی تاثیر می گذارند، چنانکه در همه آثار مکتوب باقی مانده از گذشتگان، به نوعی مسائل اجتماعی منعکس شده است، تردیدی نیست تمام داستان هایی که در شاهنامه با قلم فرزانه توس به رشته تحریر درآمده در پیوند با مسائل اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و اخلاقی شاعر بوده و در پیدایش این اثر بزرگ نقش اساسی داشته است. فردریک جیمسون روایت را پلی میان ادبیات و جامعه می داند که به واسطه ی آن واقعیت های ...

بازارهاي سهام بخش مهمي از اقتصاد هر کشور محسوب مي شوند که در ارتباط با سرمايه گذاري و تأمين مالي ساير بخش هاي اقتصاد، نقش مهمي را در رشد و توسعه کشورها ايفا مي کنند. بر اساس نظريه هاي مالي، سرمايه گذاران در بورس به دنبال حداکثر کردن مطلوبيت خود از طريق افزايش بازده و کاهش ريسک هستند. يکي از منابع ريسک در اقتصاد و بازار سهام، ريسک سياسي است. از اين رو، بررسي ريسک سياسي در بازار سهام از اهميت خاصي برخوردار است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي روزانه بازده شاخص کل بورس اورا ...

سرمایه اجتماعی موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت روابط و تعاملات بین افراد و گروهها، احساس تعهد، اعتماد دوجانبه و هویت جمعی را در برگرفته و بعنوان یک حس تعلق و همبستگی، پایه بهم پیوستگی اجتماعی قرار میگیرد. در باب رابطه بین سرمایه اجتماعی و سطح سلامت روانی افراد، نه در بعد تئوریکی و نه در بُعد تجربی پیشرفت های چندانی حاصل نشده و یکی از دلایل این امر آن است که سرمایه اجتماعی بعنوان یک "مفهوم" هنوز دوران طفولیت خود را سپری می کند و ابعاد مختلف آن بطور دقیق مفهوم پردازی نشده است و نیا ...

حوزه عمومی از مهمترین کانون‌هایی است که نظریه‌های دموکراتیک در دوران ما پیرامون آن شکل گرفته است و زمینه شکل‌گیری افکار عمومی، اراده جمعی و نظارت آگاهانه و منطقی بر تصمیمات سیاسی را فراهم آورده است. این مفهوم به فضاها و فرایندهای ارتباطات اجتماعی آزاد و در عین حال مستقل دلالت می‌کند. در آن افراد فارغ از مقام رسمی خود مشارکت می‌کنند. حوزه عمومی زمینه ایجاد گفتگوی آزادانه، نقادانه، عقلانی و منطقی را فراهم می‌کند. ابزارهای حوزه عمومی با توسعه تکنولوژی تحول می‌یابند. اینترنت ب ...

اپیدمی دیابت، ارمغان صنعتی شدن و سبک زندگی خاص آن شامل توسعه زندگی ماشینی و رواج سبک‌های زندگی بدون تحرک می‌باشد. امروزه در بحث پیشگیری و درمان دیابت، از ضرورت تغییر سبک زندگی سخن گفته می‌شود. بیماران دیابتی، علاوه بر مصرف دارو، بایستی در الگوهای پیشین رفتارهای بهداشتی خود تجدید نظر کرده و سبک زندگی پیشگیرانه‌ای را در پیش گیرند. این سبک زندگی شامل رعایت اصولی از قبیل کنترل روزانه قند خون، معاینات دوره‌ای و آزمایشگاهی، تغذیه صحیح، فعالیت جسمانی و مصرف منظم داروها می‌باشد. رعای ...

تغییرات صورت گرفته در حوزه‌ی ازدواج و خانواده، همانند بسیاری دیگر از جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان، یکی از واقعیّت‌های انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه‌ی اقتصادی ـ اجتماعی از نیروهای اصلی نهفته در پسِ این تغییرات است. با این وجود، با توجّه به ماهیّت متفاوت اجتماعات انسانی نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات در همه‌ی جوامع به طرز یکسانی ظاهر شده باشد. بی‌تردید، در اجتماعات چند قومی و چند فرهنگی مانند ایران، تأثیر نیروهای نوسازی و عوامل تغییر بطور ناهمزمان و در طو ...