عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سالیان درازی است که محققین مدیریت به دنبال تکنیک‏هایی هستند که به وسیله آن‏ها موفقیت شرکت‏ها را افزایش داده و باعث بهبود عملکرد شرکت‏ها گردند. مدیریت شفاف و اعتماد درون سازمانی دو نوع از تکنیک‏های مدرن حسابداری مدیریت می‏باشد که در چند سال اخیر مورد توجه محققان حسابداری مدیریت و مالکان شرکت‏های کوچک قرار گرفته است و مدعی ایجاد بهبود عملکرد شرکت‏های کوچک می‏باشد. در تحقیق حاضر رابطه‏ی میان فلسفه‏ی مدیریت شفاف و اعتماد درون سازمانی با عمکرد مالی شرکت‏های کوچکِ پذیرفته شده در ب ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل موثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود)در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیرهای وابسته در تحقیق حاضر قیمت بازار هر سهم می باشد و متغیر‌های مستقل عبارتنداز : ارزش دفتری هر سهم ، معیار‌های سود هرسهم ، انحراف معیارهای سود هر سهم ، تفاوت بین سودخالص و معیارهای سود هر سهم.این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی وسه فرضیه فرعی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از شرکت‌های پذیرفت ...
   
دنیای امروز، دنیای اطلاعات است. یکی از وظایف اساسی حسابداران، تأمین اطلاعات صحیح و به‌موقع است تا مدیران تصمیم‌های خود را بر اساس این اطلاعات اتخاذ نمایند. در راه نیل به‌ این اهداف، استفاده از رایانه جهت تحلیل‌های مالی و رایانه‌ای کردن سیستم‌های حسابداری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با به خدمت گرفتن رایانه می‌توان صحت و دقت اطلاعات را افزایش داد و مدت‌زمان به‌دست‌آوردن اطلاعات را به-طور قابل‌توجهی کاهش داد. این تحقیق به مطالعۀ دلایل عدم توسعۀ سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری رای ...

محاسبه سود خالص گزارش شده توسط بنگاه‌های اقتصادی متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است که می‌تواند مورد دست‌کاری توسط مدیران قرار گیرد‌. و با توجه به اینکه، انگیزه مدیران از دست-کاری سود، در رسیدن به هدفی می‌باشد‌. این هدف می‌تواند در راستا با تاثیر بر میانگین موزون هزینه سرمایه قرار گیرد‌. این تحقیق به طور تجربی و پژوهشی به تاثیر مدیریت سود بر روی میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1382 الی 1388 اشاره دارد. معیار س ...

این پژوهش، به بررسی بکارگیری روش حسابداری مازاد خالص در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این پژوهش سعی بر این است که سرمایه‌گذاران با توجه به تأثیر این روش و ارتباط متغیرهای پژوهش با بازده سهام بتوانند به انتخاب سهامی مبادرت ورزند که بالاترین عایدات و بازدهی را نصیب آن‌ها کند. هدف از بررسی این پژوهش، تحلیل کیفیت بازده پرتفوی سهام در روش حسابداری مازاد خالص در مقایسه با بازده بازار است. بدین‌منظور، یک سوال و چهار فرضیه مطر ...