عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از کارکردهای اصلی ازدواج، تشکیل خانواده است و خانواده همواره به عنوان مهمترین سیستم انسانی مورد توجه قرار گرفته است. حفظ ثبات و آرامش پایدار و شادکامی موجود در روابط زناشویی همواره از مسائل عمده و مطرح در بین زوجین و زوج درمانگران بوده است. بدین خاطر هدف اساسی پژوهش حاضر تعیین تفاوت متغیرهای سبک دلبستگی، نوروزگرایی و نقشهای جنسیتی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی در دو گروه عادی و در آسه طلاق بوده است . به این منظور 302 نفر آزمودنی (182نفر به عنوان نمونه گروه در آستانه ...

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین و تمایزیافتگی خود بر میزان تعارض زناشویی می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف 100 زوج (200 نفر) از میان متاهلین دانشگاه‌های شهر تهران (ازجمله دانشگاه تهران، علوم و تحقیقات) انتخاب شدند و به کلیه گویه‌های پرسشنامه‌های دموگرافیک، روان‌بنه‌های ناسازگار نخستین، تمایزیافتگی و تعارض زناشویی پاسخ دادند. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل داده‌ها توسط نسخه شانزدهم نرم‌افزار آماری SPSS و نسخه هجده و نیم نرم‌افزار آماریLISREL و با استفاده ...

شناخت دقیق وجوه و ابعاد مختلف مسائل فرهنگی، به مسئولان فرهنگی کمک می‌کند تا در اتخاذ تصمیم و سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ به صورتی علمی‌تر و واقعی‌تر عمل کنند. این پژوهش، بنا به اهمیت موضوع فرهنگ در دانشگاهها و نیز نقش محوری دولت در سیاست‌گذاری در دانشگاه‌های کشور، موضوع تحقیق خود را «چگونگی تغییر سیاست‌های فرهنگی در دانشگاههای کشور در اثر تغییر دولت‌ها» قرار داد. این موضوع با توجه به چشم‌اندازها و برنامه‌های توسعه ورویکردهای مسئولان ذیربط فرهنگی در آموش عالی کشور طی دوره‌ چهار ...

موضوع اصلی پژوهش گفتمان انقلاب در رمان است. تحقیق بر بررسی گونه ای از رمان های اجتماعی که به انقلاب اسلامی مردم ایران پرداخته بنا نهاده شده است و هویت روابط و مواضع گفتمانی که در رمان خلق شده اند مورد توجه قرار گرفته اند. از میان رمان های موجود که شمار مهم ترین آنها به 10 رمان می رسد رمان رازهای سرزمین من اثر رضا براهنی برگزیده شده است. روش گرداوری داده ها مراجعه به متن است از انجایی که نظریه ی فرکلاف به شکل سحرآمیزی نظر و روش را بهم آمیخته است دیدگاه وی مورد استفاده قرار ...

زنجیره تأمین به منظور بقا در بازارهای پویا و متغیر امروزی، نیازمند ابزاری است تا بتواند به کمک آن بر چالشهای محیطی فائق آید. ابزاری که این توانمندی را در اختیار زنجیره تأمین قرار دهد، چیزی جز چابکی نمی تواند باشد. از این روی، با هدف تدوین مدل چابکی زنجیره تأمین بر اساس مدل اسکور، تحقیق حاضر صورت گرفت. در این راستا ابتدا زنجیره تأمین را به سه بخش مجزای تأمین، تولید و توزیع تقسیم نمودیم و در ادامه با توجه به مطالعه گسترده ادبیات موضوع، برای بخش تأمین نه شاخص اصلی و 21 شاخص فرعی ...

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر رضایت جنسی، بهبود عملکرد خانواده و بهبود الگوهای ارتباطی زوجین بود. روش: طرح پژوهش، از نوع شبه آزمایشی، با پیش آزمون، پس آزمون بود. به این منظور، تعداد 30 زوج (60 نفر) کارمند شهر مشهد بطور داوطلبانه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابتدا زوجین به پرسشنامه‌های رضایت جنسی، عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی پاسخ دادند سپس افراد گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش راهبردهای ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کاهش استرس فرزندپروری، افزایش بهزیستی روانشناختی و تغییر سبک های فرزندپروری مادران کودکان کم توان ذهنی اجرا شد. در این پژوهش با استفاده از روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مادران30 کودک کم توان ذهنی دختر که در پیش دبستانی، پایه اول و دوم ابتدایی دو مدرسه استثنایی شهر تهران مشغول به تحصیل بودند، به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گردیدند. گروه آزمایش ...

گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح‌های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، صندوق تامین خسارت های ...

همسرآزاری خشونتی است که بین اعضای خانواده و همسران اتفاق می افتد که ممکن است موجب صدمه جسمی ، جنسی یا روان شناختی شود. در کشور ما در مورد همسرآزاری هنوز اقدام اجرایی برای کاهش یا شناخت بیشتر این پدیده صورت نگرفته است. در بررسی علل طلاق و همسر آزاری بیشتر روی جنبه های اجتماعی و اقتصادی آن کار شده و کمتر به نقش عوامل روان شناختی توجه شده است. این پژوهش در صدد بررسی ویژگی های شخصیتی و میزان همسر آزاری جسمی و روانی در سه گروه زنان همسر آزار دیده ، متقاضی طلاق و عادی در شهر تهران ...