عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وارد شدن در حوزه‌ی مفهوم‌شناسی واژگان قرآن و تعیین قلمرو معنا‌شناختی هر یک از آنها بر اساس کاربرد قرآنیشان، ـ و نه بر اساس تلّقی‌های بیرونی ماـ از مهم‌ترین مسائلی است که برای رسیدن به فهم صحیح معارف قرآن، باید در رأس مطالعات قرآنی قرار گیرد.مسأله‌ی معرفت و شناخت که اساس آموزه‌های دینی به شمار می‌رود، با تعابیر مختلفی هم‌چون: تدبّر، تفقّه، تعقّل و تفکّر که از واژگان مترادف‌نمای این حوزه می‌باشند، بیان شده است. در این میان تعیین قلمرو معنایی هر یک از این واژگان و تمایز قائل شدن ...

این تحقیق با جستجو در آیات قرآن کریم و کتاب مقدس (عهد قدیم)، به معرفی فرعون(طاغوت زمان حضرت موسی(ع)) پرداخته است. هدف از آن، بیان شاخصی است برای شناخت فرعون صفتان و عبرتی است برای انسانهای حق جو و حق طلب. این تحقیق در چهار فصل و با روش توصیفی – تحلیلی تدوین شده است: فصل اول، تحت عنوان کلیات تحقیق به مباحثی از قبیل طرح موضوع، تعریف اصطلاحات، کارکرد قصص و ویژگی قصه‌های قرآنی و عهد قدیم می‌پردازد. در فصل دوم و سوم به مباحث محتوایی پرداخته شده است. فصل دوم با عنوان: فرعون در ق ...

اهمیت قصه از گذشته تاکنون برکسی پوشیده نیست . زن نیز عنصر مهم و برجسته‌ای در قصص قرآن به شمار می رود . با توجه به این اهمیت نیاز به بررسی و تحلیل شخصیت زن در قصص قرآنی احساس می شود . سینما نیز به عنوان پدیده‌ای نوین و فراگیر تأثیرات غیرقابل‌ انکاری در جامعه دارد، و به عنوان نماد قصه‌های امروزی مورد مقایسه با قصص قرآن در زمینه نقش زن قرار گرفته است . قرآن نگاه ویژه و خاصی نسبت به زن دارد . مهم‌ترین ویژگی این نگرش، نگاه انسانی به وجود زن است و تا پیام‌رسانی قصه ضرورت نکند در قص ...
نمایه ها:
قرآن | 
تصویر | 
زن | 
قصه | 
سینما | 

دانش مفردات، دانش معنی شناسی کلمات قرآنی است و نخستین گام برای تحصیل معارف و آموزه های قرآن کریم، شناسایی تک واژه ها و الفاظ آن است. شناخت منابع لغوی اولین گام برای دستیابی به معناشناسی واژگان قرآنی است. بخش عمده ای از مطالب موجود در این منابع، تنها به نقل فرهنگ و ادبِ عربی و بخش دیگر آن به اظهار نظر لغویان و به اصطلاح، اجتهاد آنان در معنای لغت اختصاص دارد. عده ای از لغت شناسان با دقّت در معنایِ لغویِ واژه در عصر نزول و ریشه یابی تاریخی آنها و با تکیه بر سیاقِ آیات، به اجتهاد ...

در سال‌های اخیر با گسترش و نفوذ جریان فمینیسم با ویژگی تلاش برای کسب حقوق مساوی زن و مرد یا برتری ارزش‌های زنانه با صرف نظر از تفاوت‌های جنسیتی، که ادعا می‌کرد به دنبال برابری منزلت و نقش زن در مقابل مرد است، در جوامع مختلف، خانواده سنتی و نقش‌ همسری و مادری زنان به چالش کشیده شد و زنان در موقعیتی نابرابر با مردان قرار گرفتند. نقش همسری زن با ادعای ایجاد زندگی بهتر و اعطای انواع آزادی‌ها به زنان، سرکوب شد و مادری نیز با تشویق زنان به کار خارج از خانه و مشابه‌سازی زندگی با مرد ...

علوم قرآنى اصطلاحى است درباره مسائلى مرتبط با شناخت قرآن و شئون مختلف آن که مفسر با رعایت آن در ورطه تفسیر به رای گرفتار نشده و در نهایت بتواند تفسیری ضابطه‌مند و صحیح ارائه دهد. یکی از تفاسیری که به مباحث علوم قرآنی پرداخته است، تفسیر التحریر و التنویر است. محمد طاهر بن عاشور در این تفسیر به مهم ترین مباحث علوم قرآنی توجه داشته است. ابن عاشور ابتدای نزول قرآن را در شب هفدهم رمضان با نزول پنج آیه نخست سوره علق، و آخرین آیه نازل شده را آیه 281 بقره می‌داند. در جای جای تفسیر ب ...

این تحقیق در پی تبیین چیستی و چرایی موضوع واسطه فیض با استفاده از آیات قرآن، روایات و ادله عقلی است. واسطه فیض بدین معناست که تمام کمالات هنگامی که از خداوند به عالم هستی افاضه می شود، لزوما از طریق واسطه هایی صورت می گیرد که دارای مرتبه وجودی برتری نسبت به سایرین هستند. در قرآن کریم از سلسله اسباب و واسطه هایی نام برده شده که تعبیر قرآنی آن «جنود» است. جنود خداوند دارای مراتب گوناگونی است که از جمادات تا فرشتگان را به طور تکوینی شامل می شود. اما بالاترین واسطه ها، پیامبران ...

ترادف در لغت به معنای به دنبال هم آمدن و قرار گرفتن پشت سر یکدیگر و در اصطلاح، اتحاد چند لفظ در یک معنا را گویند. البته میان این الفاظ تطابق کامل معنایی وجود ندارد. به عبارت دیگر الفاظ مترادف کلماتی هستند که در برخی از وجوه معنایی با هم اشتراک اما در برخی دیگر از وجوه تفاوت دارند. لغویان متقدم برای بیان اندیشه ی ترادف از اصطلاحاتی مانند متقارب المعنی ، اختلاف الفاظ اتفاق معانی و ... استفاده می کردند. ترمذی و همدانی از جمله اولین کسانی هستند که برای بیان این اندیشه ، اصطلاح ت ...

امامت بر پایه باور شیعه از اصول دین و چگونگی آن به وحی الهی و نصّ است و مردمان در نصب آن اختیاری ندارند و بنا بر اعتقادات شیعه، آیات قرانی و احادیث بسیاری از سنت نبوی، بر این حقیقت دلالت دارد. مفسران نحله های اسلامی از دیرباز دراین‌باره به بحث و فحص پرداخته‌اند، عالمان شیعه آیاتی را برای اثبات مدعای خود با یاری روایات تفسیر کرده‌اند و عالمان اهل سنت کوشیده‌اند با نقدها و ایرادهای مختلف چگونگی استدلال عالمان شیعه را در دلالت آیات قرآنی بر امامت و ولایت علوی و اهل-بیت? ردّ کنند ...