عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 649

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به دليل مشكلات خاصي كه امروزه بر سر راه استفاده از سوخت ديزل در موتورهاي اشتعال تراكمي به وجود آمده است، توجه محققين به سمت سوختهاي جايگزين جلب شده است. سوختهاي پاك، و از جمله بيوديزل، امروزه جايگاه مناسبي در ميان سبد سوختي كشورها به خود اختصاص داده اند. استفاده از اين سوخت علاوه بر كمك به كاهش آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از احتراق، ميتواند به عنوان يك مولفهي تاثير گذار در اقتصاد جوامع روستايي و كشاورز نيز عمل كند. از آنجايی که انواع بازهای قوی مانند هيدروکسيدهای سديم و پتاسي ...

در این تحقیق کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیستی در حذف آمونیاک از یک پساب ساختگی، با استفاده از فتوکاتالیست شناخته شده ذرات Na2WO4 به صورت تثبیت شده بر روی یک پایه مناسب (لیکا) در یک فتوراکتور جدید با کارایی بالا مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تلاش شده است با بکارگیری روش تثبیت و فتوراکتور مناسب جهت استفاده ذرات Na2WO4 به عنوان فتوکاتالیست؛ مشخصات کاتالیست ساخته شده و میزان کارایی و فعالیت فتوکاتالیستی آن در حذف آمونیاک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. معرف ...

در این پروژه، آمیزه لاستیکی مقاوم به ترکیبات نفتی بر پایه NBR، با اضافه نمودن PVC و نانو خاک رس به منظور استفاده به عنوان اورینگ و پکینگ در صنعت نفت تهیه شد. در تهیه این آمیزه نانوکامپوزیت، از دو نوع خاک رس اصلاح شده تجاری کلوزیت B30 - اصلاح سطح شده با نمکهای آمونیوم چهار تایی- و بنتونیت طبیعی آبدوست که با یک روش نوین اصلاح سطح گردید استفاده شد. در این روش جدید، اصلاح سطح بنتونیت با استفاده از پرتوهای الکترونی و TMPTMA در شرایط خاص انجام گرفت. از PVC بدلیل امتزاج پذیری خوب ب ...

در این تحقیق ‌،‌ کنفورماسیون ‌های مختلف دی پپتید HCO-Gly-L-Leu-NH2 در اثر چرخش زنجیر های جانبی و زوایای پیچشی اسکلت ،‌ در فاز گازی مورد بررسی قرار گرفته است‌. محاسبات با استفاده از برنامه گوسین 2003 در سطح HFبا سری پایه 6-31G*و6-311++G** و در سطح B3LYP ‌با سری پایه 6-31G* انجام شده است. در ابتدا از چرخش زاویه زنجیره جانبی (x1) ، به فواصل°30 ‌از صفر تا °360 درجه ساختار های بهینه ‌و انرژی محاسبه شدند که سه مینیمم در180 x1=‌‌،‌ 60x1=‌ و 270‌x1= به دست آمد. سپس زاویه (?1) ‌‌ ...

در این پرژه سعی شده است قدرت پیوند هیدروژنی را در ترکیبات β-دی کربونیل به روشهای مختلف محاسبه کنیم. اولین روش،روش شوستر است.که برای بدست اوردن قدرت پیوند هیدروژنی اختلاف انرژی بین کنفورمر داری پیوند هیدروژنی درون مولکولی وکنفورمر مرجع که فاقد پیوند هیدروژنی است بدست می اید.یا به عبارتی اختلاف انرژی بین فرم بسته وباز ترکیب ( CloseوOpen). دومین روش،روش میانگین است. این روش برای حالتی است که مطالعات کنفورمری انجام می شود .در این روش سعی کردیم تمامی کنفورمرهای سیستم را به صورت ...

از آنجا که انواع ترکیبات هتروسیکل پیریمیدین، دارای فرمهای توتومری مختلفی می باشند، یافتن پایدارترین فرم توتومری به لحاظ خواص بیولوژیک زیاد آنها بسیار با اهمیت است.در این تحقیق، ساختار بهینه و انرژی آزاد و ثابت سرعت برای ترکیب در حالت منومر، دیمر، در حلال و در گاز به وسیله محاسبات مکانیک کوانتومی به روش DFT با استفاده از سری پایه 6-311++G** محاسبه شدند در بخش دوم این تحقیق انرژی ها و ثابت سرعت برای ترکیب هنگامی که با یک مولکول آب و بعد با دو مولکول آب پیوند هیدروژنی تشکیل می د ...

برج های تقطیر سینی دار، از نوع مخروطی چرخان (SCC)، یکی از انواع برج های تقطیر می باشند که کاربرد آنها در فرایندهای جداسازی به خصوص در صنایع غذایی رو به افزایش است. تغلیظ و بوگیری از شیر و مایعاتی که دارای ذرات جامد هستند، ساخت پودرهای غذایی مانند کاکائو و قهوه از جمله کاربردهای این دستگاه های جداکننده گاز - مایع می باشند. ساختار هندسی پیچیده، رژیم های جریانی متفاوت و مکانیزم های مختلف انتقال جرم در آنها باعث شده اند که شبیه سازی این برج ها دشوار باشد. از طرف دیگر، شبکه های عص ...

طراحی و شناسایی رفتار رئولوژی نانوکامپوزیت های هیبریدی بر پایه ی پلی پرو پیلن/ مونت موریلونیت اصلاح شده/ کربنات کلسیم ...
نمایه ها:

در این پروژه اثر استخلافهای مختلف بر روی واکنش بایر-ویلیگر بنزالدهید با اتان پراکسیداسید در فاز گاز و حلالهای آب، تولوئن، اتر، دی کلرومتان، ایزوکینولین، اتانول، دی متیل سولفوکسید، استونیتریل با استفاده از تئوری تابع چگال ((DFT در سطحB3LYP و سری پایه 6-311++G** مورد بررسی قرار گرفت.برای این منظور از ده استخلاف CH3، Cl، CN، F، H، NO2، NH2، NHCH3، OH، OCH3 و هر کدام در موقعیتهای پارا بر روی مواد اولیه (آلدهید) استفاده شده است. این واکنش اکسیداسیون، در طول دو مرحله مکانیسم، من ...