عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 336

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشات ژئوتکنیکی از محل ساخت ابنیه نشان می دهد که در اغلب موارد، نیاز به بهسازی خاک و یا در مواردی احتیاج به جابجایی حجم زیادی از خاک به منظور تامین ویژگی های مورد نظر اجتناب ناپذیر است. یکی از روش‌های بهسازی خاک، استفاده از مواد افزودنی از جمله نانو ذرات می‌باشد. در این پژوهش، به بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن نانو رس بر ضریب نفوذپذیری خاک ماسه لای دار پرداخته شده است. ضریب نفوذپذیری خاک‌ها به عنوان یک عامل مهم در مطالعات خاک و ژئوتکنیک مطرح می‌باشد. ازجمله پارامترهای تأثی ...

پیشرفت تکنولوژی و پیدایش مصالح وفناوری های جدید در علم مواد در سالهای اخیر منجر به تولید مصالح در ابعاد نانومتردر همه زمینه ها گشته است. در خصوص بتن که از پرکاربردترین مصالح در صنعت ساختمان می باشد، کاربرد نانوتکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار است. از آنجایی که سیلیس و فراورده‌های آن از تاثیرگذارترین مصالح در بهبود خواص بتن می باشند، در این تحقیق نانوسیلیس به عنوان افزودنی با درصدهای مختلف در نظر گرفته شده است. تا کنون تحقیقات در زمینه تاثیر نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن از ...
نمایه ها:
بتن | 

در سالهای اخیر با افزایش فعالیت های تروریستی در ساختمانهای مهم محافظت کردن از جان ساکنین و ایجاد ایمنی در هنگام وقوع این قبیل پدیده ها اهمیت خاصی پیدا کرده است. خرابی پیشرونده می تواند در اثر عوامل طبیعی و یا انسانی رخ دهد. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که خرابی یک عضو سازه ای منجر به خرابی بخش قابل توجهی از سازه و یا حتی کل سازه گردد. در خرابی پیشرونده اتصالات بسیار مهم هستند وبهترین ایده برای مقاوم سازی سازه در برابر این پدیده مقاوم کردن اتصالات می باشد. از طرفی با توجه به ...

مخازن هوایی آب از جمله تاسیسات خدماتی در شبکه‌های آبرسانیشهریهستندکه عملکرد ایمن آن به ویژه در زلزله‌های شدید وبعد از آناز اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نشت آب در اثر بروز خسارت ویا شکست احتمالی، مشکلاتی مانند کم‌آبی در شبکه بهداشتی ویا ناتوانی در اطفای حریق احتمالی را سبب می‌شود. ویژگی بارز مخازن هوایی در قیاس با سایر انواع سازه‌ها در آن است که قسمت اعظم جرم آن‌ها در فاصله زیادی از فونداسیون قرار می‌گیرد و از آنجاییکه کشورمان در ناحیه با خطر زلزله خیزی بالا قرار دارد، نیروهای ...

سقف‌ها یکی از اجزای اصلی سازه‌های قابی فولادی هستند که نقش قابل توجه‌ی در تعیین رفتار دینامیکی سازه‌ها دارند. از این رو بررسی تاثیر جرم سقف به عنوان یکی از شاخص‌های تاثیر گذار ضروری می‌باشد. برای تحلیل یک سازه و تعیین پاسخ آن در مقابل بار‌های دینامیکی متفاوت لازم است تا مشخصات دینامیکی سازه به صورت هرچه دقیق‌تر تعیین گردنند. یکی از روش‌های سودمند در تعیین مشخصات دینامیکی یک سازه استفاده از روش‌های آنالیز مودال تجربی است که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجا ک ...

CBF از جمله سیستم‌های موثر سازه‌ای معمول است که برای مقاومت در مقابل بار جانبی استفاده می‌شود. زمانی که طراحی به روش الاستیک معمول صورت می گیرد، جا‌بجایی بیش از حد طبقه بعد از کمانش اعضای مهاربند منجر به شکستگی‌های اولیه اعضای مهاربند می‌شود. طراحی پلاستیک بر اساس سطح عملکرد رفتار غیر الاستیک سیستم را در روند طراحی در نظر می‌گیرد. روش PBPD از تغییر مکان هدف انتخاب شده و مکانیزم تسلیم به عنوان معیارهای اصلی طراحی استفاده می‌کند. برش پایه طراحی از رابطه تعادل بین کار مورد نیاز ...

برای دستیابی به سازه‌ای مقاوم و اقتصادی، ترکیبی از سه پارامتر مقاومت، سختی و شکل پذیری مورد نیاز است. یکی از سیستم‌هایی که در سه دهه اخیر مورد استفاده قرار گرفته است، دیوارهای برشی فولادی هستند که دارای سختی مناسب، شکل‌پذیری و اتلاف انرژی بالا می باشند. و‌لیکن دیوار برشی فولادی به علت هندسه خاص خود، دچار کمانش در محدوده ارتجاعی می شود. برای جلوگیری از کمانش ورق فولادی، در سال‌های اخیر نوع خاصی از دیوار برشی که متشکل از ورق فولادی همراه با پوشش بتن‌آرمه در یک طرف یا دو طرف بود ...
نمایه ها:
مرکب | 

چکیده خرابی پیشرونده یک پدیده فاجعه بار سازه ایست که می تواند بخاطر خطرات انسانی یا طبیعی اتفاق افتد. در مکانیزم خرابی پیشرونده ، یک خرابی موضعی منفرد ممکن است سبب تغییر شکل های قابل توجهی شود که منجر به انهدام یک سازه شود. شیوه های رایج در تحلیل و طراحی خرابی پیشرونده ، بطور کلی روی جلوگیری از خرابی پیشرونده بخاطر بارهای غیر معمول ثقلی و انفجار تمرکز می کنند، اما رفتار خرابی پیشرونده بخاطر بار زلزله توجه زیادی را آنطور که باید، بخود جلب نکرده است. به منظور بهتر طبقه بندی ک ...
نمایه ها:

مطالعه رفتار اتصالات با استفاده از منحنی لنگر- دوران برای تجزیه و تحلیل انواع اتصالات و ارائه مفاهیم صلبیت، مقاومت و شکل پذیری اتصالات فولادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . همچنین درک صحیح از رفتار سازه ای اتصالات تیر به ستون ، و آگاهی مناسب از نحوه انتقال نیرو توسط آنها و شناخت دقیق تر رفتار آنها جهت مدلسازی و تحلیل سازه های فولادی ضروری است. چالش اولیه مدلسازی رفتار این نوع اتصال، پاسخ شدید غیر الاستیک، تغییرات مداوم سختی، مقاومت و شکل پذیری تحت بارهای شدید مانند زلزله می ...
نمایه ها: