عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 209

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تغییرات سریع و تاثیر‌گذار بر استراتژی کسب و کار و توانایی هماهنگی سریع با این تغییرات در سازمان‌ها، در حوزه‌های پویایی (ترجیحات مشتری، الزامات قانونی، ابداعات فناوری و افق‌های رقابتی) نیازمندی به یک زیرساختار فناوری اطلاعات انعطاف‌پذیر که از تغییرات حمایت نماید را ملزم می‌نماید. نیاز به سرعت و انعطاف‌پذیری توجه را به اهمیت چابکی کسب و کار جلب می‌کند. به علاوه در تغییرات سریع کسب و کار، باید تعامل صحیح فرآیندهای مختلف کسب و کار نیز تضمین شده و امکان این فراهم آید که سازمان به ...

هدف این پژوهش انتخاب بهترین توربین بادی هنگام ایجاد مزرعه بادی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی است. اکثر مطالعات انجام شده در ارزیابی توربین‌های بادی تنها آن‌ها را با توجه به پارامترهای عملکردی و اقتصادی می‌سنجند، و تنها در یک مقاله در سال 2012 به ارزیابی چندشاخصه توربین‌های بادی پرداخته است. این مقاله تعریفی مختصر از هر زیر معیار ارائه داده است، به‌طوری که برخی از این زیرمعیارها ابهام هستند. بنابراین، در این مطالعه زیرمعیارهای توربین‌ بادی و تعاریف آن‌ها از مطال ...
  
براي کمک به کارشناسان در محاسبه ريسک پروژه ها در بيشتر مطالعات انجام گرفته موجود از سيستم‌هاي خبره عمومي استفاده مي‌شود، درحالي‌که توان ارزيابي ريسک در اين سيستم‌ها درست به‌دليل عمومي بودن آنها بسيار ضعيف است. تنوع و طبيعت پيچيده ريسک و نبود نظريه جامع توصيف‌کننده آن راهي به‌جز طراحي سيستم‌هاي خاص باقي نمي‌گذارد. ما در اين پژوهش، به‌منظور کمينه‌سازي ريسک نکول چارچوبی را برای طراحی یک سيستم خبره‌ در فضاي کسب و کار بانکی کار کند پیشنهاد کرد‌ه‌ایم و به‌صورت خاص به ‌«فرايند ارزي ...

با توجه به نقش سرمایه های اطلاعاتی بعنوان یکی از منابع خلق ارزش و فرصت،سازمانها مبالغ هنگفتی برای سرمایه های اطلاعاتی در نظر می گیرند.پس نظام ارزیابی و سنجش عملکرد این سرمایه ها مورد توجه قرار می گیرد. این پژوهش حوزه های تاثیرگذاری سرمایه های اطلاعاتی را از سه دریچه استراتژیکی منافع اقتصادی، منافع تکنولوژیک و منافع ساختاری بصورت یکپارچه مدنظر قرار داده و مدل مفهومی بعنوان هسته نظام ارزیابی پیشنهاد می کند. بر اساس مدل تایید شده از طریق نظر خبرگان، متدلوژی ارزیابی نیز ارایه می ...

یکی از مسائل مهمی که سیستم حمل و نقل هوشمند با آن روبروست پیشنهاد مسیر مناسب در ترافیک شهری به منظور کاهش زمان سفر است. در یک سیستم واقعی هنگامی که وضعیت های ترافیکی تغییر می کند، مسیر باید قبل از رسیدن وسیله نقلیه به تقاطع بعدی دوباره ارزیابی شود. بنابراین یک الگوریتم راهنمای وسیله نقلیه پویا برای توسعه ITS نیاز است. شبکه های شهری دارای دو عنصر اصلی هستند که برای رسیدن از مبدأ به مقصد نیاز به عبور از آن ها داریم. این دو عنصر راه ها و تقاطع ها هستند که عبور از آن ها مستلزم ...

این پایان نامه تلاشی است در جهت بررسی رویکرد جدید شاخه ترجمه ماشینی که از روش‌های آماری برای ساخت یک مترجم خودکار استفاده می‌کند. در فصل تجربیات ، ابتدا سیستم مترجم ماشینی آماری که برای جفت زبان فارسی-انگلیسی راه اندازی شده بهمراه خروجی این سیستم نشان داده شده است و پارامترهای آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه به عنوان مطالعات جانبی اولین سیستم ترجمه آماری فارسی-آلمانی طراحی شده است. در این بخش ایده زبان پل به عنوان روشی برای ساخت مترجم آماری برای زبان‌هایی که پیکره موا ...

در این تحقیق برآنیم تا حالت خاصی از مسئله ی مسیریابی _ موجودی را به بحث بگذاریم که در آن یک مرکز توزیع که یک نوع محصول را عرضه می کند، یک مجموعه از نقاط فروش را که سیاست مقدار سفارش اقتصادی را برای مدیریت موجودی شان بکارمی گیرند، خدمتدهی می کند. یک ناوگان از وسایل حمل و نقل یکسان هرکدام با ظرفیتی مشخص برای ارسال موجودی به نقاط فروش در دسترس می باشد. هر نقطه فروش توسط یک کامیون، به روشی دوره ای و به گونه ای که هیچ کمبودی در هیچ نقطه ای از زمان رخ ندهد خدمتدهی می شود. نرخ تقاضا ...