عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به بررسی عرصه های کارکردی-ساختی توسط جغرافیا، نقش نیروهای تأثیر گذار در نظام فضایی مطرح می‌شود. در نظام فضایی یکی از مهم‌ترین عواملی که به عنوان نیرو بر ساختار سکونتگاهای روستایی اثر می‌گذارد و خود در مقام یک عامل، متأثر از ساختارها و کارکردهایی واقع می‌شود، فرایند مشارکت می‌باشد. پیامد اجرای طرح‌ها در نظام سکونتگاهی بدون توجه به مشارکت، دست نیافتن به سطح مشخصی از توسعه می‌باشد. از عوامل اصلی این پدیده نبود بسترهای لازم برای نشان دادن و اجرای مشارکت توسط عناصر و اجزای ...
   
برنامه‌ریزی کاربری زمین‌ مجموعه فعالیتی است که محیط انسانی را مطابق خواسته‌ها و نیازهای جامعه شهری سامان می‌بخشد و این مقوله هسته اصلی برنامه‌ریزی شهری را تشکیل می‌دهد. همچنین کاربری بهینه زمین یکی از سیاست‌های موثر در کاهش آسیب‌پذیری مناطق شهری در برابر مخاطره زلزله است. در این ارتباط رعایت اصول برنامه‌ریزی شهری و کاربری بهینه زمین از جمله منطقه بندی، رعایت سرانه کاربری‌ها، تراکم جمعیتی و ساختمانی، ضوابط و مقررات توسعه و تفکیک زمین، تأمین فضاهای مناسب، شبکه ارتباطی در طرح‌ها ...

بادهای شدید از پدیده‌های مخرب اقلیمی است که اغلب باعث خسارات مالی فراوانی می‌شوند. خلیج فارس با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در فصل زمستان همواره در معرض هسته‌های کم‌فشار مختلف قرار می‌گیرد و لذا توفان‌های شدید و خطرناکی در آن بروز می‌کند. این پدیده متأثر از شرایط جوی خاصی است. هدف این تحقیق نیز بررسی و شناخت عوامل همدیدی و دینامیکی موثر بر شکل‌گیری بادهای شدید و توفانی استان بوشهر است. بدین منظور داده‌های سمت و سرعت بادهای سه ساعته پنج ایستگاه سینوپتیک استان بوشهر طی دوره‌ی ...

نا آگاهی از توان خاک به همراه مدیریت غلط و روش‌های بهره برداری نادرست، استفاده غیر منطقی انسان از زمین سبب تخریب خاک و فرسایش زمین خواهد شد. در بررسی قابلیت اراضی منطقه هرمزآباد که مساحت آن 487 کیلومتر مربع است جهت استفاده بهینه از این اراضی و حفظ منابع، ابتدا لایه‌های توپوگرافی، پوشش گیاهی و خصوصیات سنگ شناسی و خاکشناسی منطقه در محیط GIS تهیه شده و با مطالعات میدانی اصلاح و تطابق داده شد. سپس بر اساس استانداردها و دستورالعمل موسسه تحقیقات آب و خاک (نشریات شماره 205 و 212)، ...
نمایه ها:

روستاها با توجه به نقشی که در توسعه ملی دارند از جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های توسعه برخوردارند. به همین دلیل دولت‌ها با انجام طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی گوناگون و با هدف‌ها و سیاست‌گذاری‌های مشخص در پی ایجاد دگرگونی‌ها و تحولات توسعه‌ای و رسیدن به شرایط مناسب و بهینه‌ی زیستی در سکونتگاه‌های روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان بوده‌اند. بر این پایه دولت‌ها با صرف هزینه‌های فراوان اقدام به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سکونتگاه‌های روستایی نموده‌اند. این پژوهش با مد ...

تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پایداری شهری توجه زیادی را در سطح جهانی به دست آورده است، در حالی که این موضوع در ایران به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است. سطح پایداری شهری که ابعاد مختلف کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و ...دارد، می‌تواند کیفیت زندگی در شهرها را نشان دهد. بررسی و شناخت وضعیت نواحی و تنگناهای توسعه آنها از نظر پایداری و توسعه پایدار در شهرها، از مسایلی است که اخیراً در برنامه ریزی شهری مطرح شده، اما هنوز در ایران جایگاه آن به خوبی طرح نشده است. بر ...