عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 275

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان نامه ترجمه‌ی کتاب "العصبه الاندلسیه"نوشته‌ی خانم دکتر "نعیمه مراد محمد" یکی از استادان دانشگاه عین شمس مصر میباشد. مقدمه این کتاب بررسی مهاجرت ادیبان لبنان، سوریه وفلسطین به هجرتگاه‌های آمریکا و انگیزه‌ی آنان از مهاجرت می پردازد. در پی این مقدمه فصل‌های چهارگانه‌ی کتاب قرار دارد، هر کدام ازاین فصل‌ها دربردارنده‌ی موضوعات زیر است: 1-فصل اول به بررسی بنیان اجتماعی "انجمن اندلس"ومراحل آغازین زندگی مهاجران در هجرتگاه‌های خود،چاپ روزنامه ومجله‌های عربی ونیزپایه گذاری ان ...

معارضه یکی از فنون ادبی است و به شعر یا نثری گویند که در تقلید از اثر شاعر یا نویسنده دیگر پدید آید. البته این فن بیشتر در شعر ظهور یافته است. یکی از ویژگی های معارضه در شعر، همسانی در بحر، حرف روی و موضوع با شعر شاعر مورد نظر است که برخی، این اتحاد را تنها در وزن یا قافیه و یا موضوع رعایت می کنند و از مقید شدن به دیگر جنبه های آن خودداری می نمایند. برخی، معارضه را به دو نوع تقسیم کرده اند: 1- معارضه معاکسه، که در این نوع معارضه، شاعر به نقض مضمون شعر شاعر اول می پردازد و در ...

در این رساله به بررسی نظرگاه هر یک از سه تفکّر اسلامی ،عرفانی و اومانیستی در باره‌ی انسان، جهان، خدا، غایت و کمال انسان پرداخته شده است. کمال ، در هر یک از مکاتب یاد شده تعریف شده و عوامل و موانع رسیدن به آن نیز طرح شده است. ضرورت وجود انسان کامل و جایگاه او در جهان و در ارتباط با خدا، انسان‌ها و موجودات دیگر نیز، مطلبی است که در این جستار، بیان شده است. در پایان، پس از نقد اومانیسم، به عنوان مکتبی که مدّعی انسان مداری و حمایت از انسان می‌باشد، به مقایسه و نقد مولّفه‌های یا ...

در لابه‌لای متون ادبی منثور قرن یک تا شش هجری نیز همچون دیگر دوره‌های ادبی، به نام‌هایی از حیوانات خارق‌العاده و شگفت‌انگیز برمی‌خوریم که جای بسی تامل و درنگ است هر چند خرافه‌ها و گزافه‌گوئیهایی در این باب وارد شده لکن ذهن پویای آدمی در برخورد با این نامها همچون جن، دیو، پری، سمندر، ققنوس، نسناس و آل و ... درگیر می‌شد که به راستی، حقیقت چیست؟ و ماهیت این موجودات خارق‌العاده یا توهمی چه می‌باشد؟ در این پژوهش، ابتدا سیری‌گذرا بر ادبیات قرن اول تا ششم هجری داشته‌ایم و پس از آن ...

فرهنگ‌نویسی یکی از حوزه‌های علم زبان‌شناسی است که به گردآوری، پژوهش و تعریف واژه‌های یک زبان یا یک رشته اختصاص دارد و از آن‌جا که ذهن خیال‌پرداز ایرانیان از دیر‌باز،در دامنه‌ی ادبیات واستفاده از مضامین آشنا وقابل لمس در معانی خاص تجسّس کرده ومنجر به آفرینش سمبل‌ها وصور‌خیال گشته است. در این پایان نامه برآنیم تا به معرّفی میوه‌ها و رستنی‌های خوراکی در متون ادبی ایران تا قرن ششم ه.ق اعمّ از نظم و نثر بپردازیم.روش کار بدین صورت است که برای هر مدخل تلفّظ فارسی و لاتین آن آمده است ...

یکی از دوره های درخشان تاریخ ادبیات عرب، عصر عباسی است که در پی سقوط امویان در سال 132 هـ . ق روی کار آمد. از عوامل سقوط امویان خشونت حکام با عامه مردم، تبعیض نژادی، ظلم و ستم به خاندان رسـول الله (ص) و ... را می توان نام برد. دولت عباسی از لحاظ اقتدار سیاسی به سه دوره تقسیم می شود : دوره قـدرت گرفتن حکومت مـرکـزی ، دوره انقـلابات و دوره تولد دولت های کوچک از دولت مرکزی . از مهمترین این دولت ها، دولت حمدانیان، سامانیان و... و از عوامل پیدایش آنها ضعف دولت مرکزی و قدرت یافتن ب ...

دوبعدی بودن انسان (بعد جسمانی و بعد روحانی) آن گاه با قدرت تفکر و اندیشه همراه شد، ضرورت پیدایش علومی در ارتباط با این دو بعد را نمایان ساخت؛ علومی که به بررسی و شناخت جسم و خصوصیات آن و علومی که به شناخت روان ویژگی های آن پرداخت، هرچند شناخت جسم و خصوصیات آن کاری دشوار است، ولی به نمایان بودن و دسترس بودن جسم، یافته های این علم (کالبدشناسی)، یافته هایی کاملاً علمی و مطمئن می باشد؛ حال آن که شناخت روان، به ظاهر ساده ولی به حقیقت، پیچیده و دیریاب است و به دلیل نادیدنی بودن آن، ...
 
دو تن از ناقدان مشهور کشور مصر ، «عباس محمود العقاد» و «احمد زکی ابوشادی» هستند که از ویژگی های بارز و برجسته این دو، داشتن دو صفت برجسته ادبی یعنی شاعری و نقادی است. این دو ناقد و شاعر برجسته ، تقریباً در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی در اوج حوادث و وقایع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ادبی می زیستند. دو جریان ادبی و نقد بزرگ در این دوره پا به عرصه وجود گذاشت ، یکی مدرسه «الدیوان» با ریاست «عقاد» و دیگری جماعت «آپولو» با ریاست « ابوشادی» . هدف و رسالت این ...