عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 447

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و سبک های مقابله با استرس با سلامت روان در دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان آران و بیدگل بود. به همین منظور پرسشنامه های سنجش مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر، سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر و سلامت روان گلدبرگ و هیلیر روی 200 دانش آموزی که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، اجرا گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس، استفاده شد. نتایج حاصل از این پژ ...

مقوله امنیت اجتماعی از حیاتی ترین اجزاء هر جامعه ای محسوب گشته و هویت ملی نیز به عنوان آخرین هویت اکتسابی افراد، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اهمیت این دو موضوع از آن سو است که در جامعه ی ایران امنیت اجتماعی از دو مقوله ی امنیت عینی و امنیت ذهنی تشکیل یافته است که هم با میزان جرم و جنایت و رفاه اقتصادی و هم با توجه به ارزش های مورد توجه جامعه تشکیل یافته است. هویت ملی در ایران نیز از سه دسته ارزش های ملی، دینی و نوین تشکیل یافته است که هر کدام دارای ارزش هایی برای جامعه ی ...

مطالعه و تحقیق درباره‌‎ی منشأ و پایگاه اجتماعی نخبگان و نقش آن در تصمیم‌گیری سیاسی از اساسی‌ترین تحقیقات در حوزه جامعه‌شناسی ‌سیاسی است. پایگاه اجتماعی نشان‌دهنده موقعیت و جایگاه فرد در جامعه است؛ با مطالعه شغل فرد، شغل پدر، منابع درآمد، سن، سطح تحصیلات و ... می‌توان به پایگاه اجتماعی هر فرد پی برد. از دیدگاه جامعه‌شناسی ‌سیاسی مجموعه‌ی این معیارها که از آن تحت عنوان پایگاه ‌اجتماعی نام برده می‌شود، در تصمیم‌گیری راهبردی نخبگان سیاسی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر، فرآیند تصمیم ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ترس دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی شهر صنعتی البرز است . برای این منظور از بین کلیه دانش آموزان دبستان های دخترانه و پسرانه این شهر 326 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس از بین دانش آموزان دختر تعداد 28 نفر به روش تصادفی ساده به منظور کار مداخله ای انتخاب شدند . تعداد 14 آزمودنی به شکل تصادفی در گروه آزمایش و 14 آزمودنی نیز در گروه کنترل قرار گرفتند . برای ارزیابی ترس در دانش آموزان از فهر ...

عدالت و تحقق آن یکی از اهداف آرمانی مصلحان در تمام طول تاریخ بوده است. از سده نوزدهم تا قرن حاضر، درباره ی عدالت به طور معمول و در ارتباط با زندگی اجتماعی به طور عام، توزیع پاداش های مادی به طور خاص، بحث کرده اند. در حرکت عظیم انقلاب اسلامی ایران، نیز عدالت یکی از آرمان های مهم بوده است زیرا گرچه در پیدایش انقلاب عوامل مختلفی که هر یک اهمیت خاصی دارند موثر بوده اند، اما آنچه در پیدایش آن مهم تر از همه جلوه می نماید، وجود نابرابری اجتماعی و مهم تر از آن احساس ذهنی اعضای جامع ...

احساس غربت اختلال روانی ناشی از جدایی واقعی یا پیش‌بینی شده از خانه یا وطن است که بیشترین نگرانی گزارش شده در بین دانشجویان بین‌المللی است. احساس غربت می‌تواند به اضطراب و افسردگی منجر شود و اثرات سوئی بر سازگاری اجتماعی این دانشجویان با محیط جدید داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی میزان احساس غربت و سازگاری اجتماعی و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر در دانشجویان غیرایرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) صورت گرفته است. در این پژوهش 230 نفر از دانشجویان غیرایرانی در دو گروه فارسی زب ...

گسترش جرم و انحرافات اجتماعی به دلیل عواقب سویی که برای جامعه به دنبال دارد ، دولتها را بر آن داشته است که به مقابله با آن بپردازند . در ابتدا مقابله با جرم جنبه قهرآمیز و سرکوبگرانه داشته اما به تدریج دولتها متوجه شده اند که این راهکار مناسب نمی باشد چراکه نه تنها جرم را در جامعه کاهش نمی دهد بلکه منجر به بی اعتمادی به دولت و سازمان های مجری قانون می شود . بنابراین به راهکارهای غیرقهرآمیز روی آوردند . از آنجا که پیشگیری بهتر از درمان است ، در راستای اجرای چنین هدفی به سرمای ...

دراین پژوهش رابطه ی متقابل و تفاوت سه متغیّر سازگاری اجتماعی، پایگاه هویّت و عملکرد خانواده، بین دانشجویان فرزند شهید، فرزند جانباز و دانشجویان عادّی بررسی می شود،که دردانشگاه های امام خمینی (ره)، آزاد اسلامی و علوم پزشکی قزوین مشغول به تحصیل هستند. روش پژوهش حاضر، توصیفی و پس رویدادی است و برای نمونه گیری، از روش های تصادفی ساده و دردسترس استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل : ابزار سنجش عملکرد خانواده( FAD)، مقیاس رفتار اجتماعی آزمون شخصیّت کالیفرنیا ( CTP) و آزمون گسترش یافته ...

با توجه به گسترش روزافزون پدیده تروریسم در دنیا بویژه پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، جامعه جهانی ضرورت مبارزه شدیدتر و موثرتر با این پدیده را احساس نمود و در این راستا اقدام به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع تروریسم نموده است . به عنوان مثال سیزده سند بین‌المللی مرتبط با تروریسم به تصویب جامعه جهانی رسید . در این تحقیق تلاش شده تا در خصوص تدابیر پیشگیرانه (اجتماعی و وضعی) بین قوانین ایران و اسناد بین‌المللی مقایسه‌ای صورت بگیرد . بر این اساس موضوع با رو ...