عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 461

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به رشد چشمگیر تمایل به توسعه روشهای تجزیه ای سریع، دقیق و قابل اعتماد برای کاربردهای صنعتی، در این رساله به بررسی استفاده از طیف سنجی مادون قرمز در صنعت نفت پرداخته شده است. با تقسیم بندی محصولات مورد ارزیابی به: نفت خام، بنزین و دیزل، دستیابی به اهداف تجزیه ای مختلفی دنبال شد که بوسیله آنها نیازهای مهمی برآورده می شوند. تشخیص الگوی ژئوشیمیایی نمونه های نفت خام، تفکیک نمونه های بنزین و دیزل بر اساس کیفیت و تعیین کمی خصوصیات مهم بنزین با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز ...

در این پایان نامه روش گالرکین ناپیوسته بر روی معادلات دیفرانسیل تأخیری خطی مرتبه اول را بررسی می‌کنیم.که از چندجمله‌ای‌های رادو به عنوان پایه استفاده کرده‌ایم و با استفاده از آنالیز تعامد بر روی هر بازه نتایج فوق همگرایی این روش را در نقاط گره‌ای به دست می‌آوریم. ...

کلیه ها با کار های متنوع و پیچیده خود سبب ادامه حیات سایر قسمت های بدن می شوند و چنانچه در اثر بیماری آسیب ببینند باعث ایجاد اختلال عمل سایر ارگان های بدن می شوند. عمل کرد کلیه ها را می توان با محاسبه میزان فیلتراسیون گلومرول(GFR) بررسی کرد. GFR شاخصی از عمل کرد کلیه و میزان کراتینین سرم و تخمین تقریبی از کلیرانس کراتینین یا میزان تصفیه گلومرولی را به دست می دهد. روشهای زیادی برای محاسبه GFR وجود دارد که آنها به علت وقت گیر بودن، نیاز به جمع آوری کامل ادرار و برخی از اجزای ...

چکیده حالت های همدوس برای تابش الکترومغناطیسی کوانتیده حالت هایی هستند که، بیش از هر حالت دیگر میدان، رفتاری شبه کلاسیک دارد. با توجه به پیشرفت تکنیک های تولید حالت های مختلف کوانتمی برای میدان، معرفی سنجه های غیر کلاسیکی اهمیت ویژه پیدا کرده است. در پایان نامه حاضر ضمن آشنایی با مفاهیم پایه موضوع بر دو نوع سنجه غیر کلاسیکی مرتبط با نمایش فضای فاز تاکید شده است. نوع اول سنجه متکی بر مساحتی از فضای فاز است که تابع ویگنر بر آن منفی است. نوع دوم مرتبط با آثار تداخلی در تابع ویگ ...

در این پایان نامه، یک روش عددی جدید برای پیدا کردن جواب تقریبی مسایل کنترل بهینه‌ی مقید وابسته به تغییرات زمان از نوع چندبعدی با مشتق‌های از مرتبه‌ی کسری ارایه شده است. مباحثی از حساب دیفرانسیل مشتق کسری کاپوتو، مشتق و انتگرال کسری ریمن-لیوویل و ویژگی‌های آن‌ها بیان شده است. این بخش از حساب، کاربرد‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف علوم دارد. رویکرد حل ما بر اساس تقریب توابع با استفاده از پایه‌ی چندجمله‌ای‌های برنشتاین است. از این رو، ماتریس‌های عملیاتی چندجمله‌ای‌های برنشتای ...

روش گشتاور سنتی یکی از روش‌های رایج براورد پارامترها است. علی رغم برخی جنبه‌های مثبت این روش دارای معایبی مانند تاثیرپذیری از داده‌های پرت، وابسته بودن به گشتاورهای مراتب بالا است. در این پایان‌نامه روش گشتاور وزنی احتمال و ترکیب‌های خطی آن به عنوان نسخه‌ی اصلاح شده روش گشتاوری سنتی مورد توجه قرار گرفته است. نشان داده شده است که براوردگرهای حاصل از این نوع گشتاورها نسبت به حضور داده‌های پرت نیرومند هستند، به وجود گشتاورهای مراتب بالا وابسته نیستند و در برخی مسائل حتی از براور ...

درخت‌ها، گراف‌هایی همبند و بدون‌دور هستند و ویژگی‌های آن‌ها، پایه‌های نظریه‌ی گراف است. یک درخت n گرهی برچسب‌دار شده توسط 1، 2، ...، n، بازگشتی است، اگر برچسب‌دار شده توسط ‎1‎ به عنوان ریشه تعین شود و برای هر 2? k ?n برچسب‌ها گره‌ها در یک مسیر یکتا از ریشه تا گره برچسب‌دار شده توسط k یک دنباله‌ی افزایشی تشکیل دهد. شاخص‌های توپولوژیکی، پارامترهای عددی یک گراف هستند که توپولوژی آن را مشخص می‌کنند و معمولاً پایای گراف هستند. ...
نمایه ها:

امروزه بررسی پارامترهای شیمی فیزیکی برهم کنش ماکرومولکول های زیستی با برخی از مولکول های کوچک در بدن، مانند عوامل دارویی و عوامل تشخیصی، می تواند نقش بسیار مهمی در طراحی و سنتز داروهای جدید داشته باشد.سرم آلبومین ها یکی از فراوانترین پروتئین ها در سیستم گردش خون در بدن می باشند که تاکنون مطالعات بسیار زیادی در مورد برهم کنش این پروتئین ها با مواد مختلف صورت گرفته است. در این رساله سعی بر آن شده است تا برهم کنش کمپلکس های فلزی کبالت- (3، 6، 10، 13، 16، 19- هگزا آزا بایسکلو[6 ...
نمایه ها: