عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 605

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاخص‌های مالی-اسلامی که توسط برخی کشورهای اسلامی مطرح شده یکی از مولفه‌های مهم برای اندازه‌گیری سلامت مالی و ثبات سیستم بانکی به حساب می‌آید. از این رو، بنابر اهمیت این شاخص‌ها در تحقیق ، جهت بررسی اهمیت آنها در نزد سهامداران بانک‌ها، به درجه اهمیت و میزان تاثیرگذاری آن بر قیمت سهام بانک ها پرداخته شده است. در این پژوهش، اطلاعات موجود از طریق نرم افزار رهاورد نوین استخراج شده و کلیه اطلاعات مربوطه در تدوین شاخص‌های مالی اسلامی احتیاطی نیز از اطلاعات ترازنامه‌ای بانک‌ها در سا ...

عدالت ترمیمی در تعریفی ساده فرآیندی است که به وسیله آن همه طرفین که سهمی در جرم خاص دارند، گرد هم می‌آیند تا با کمک یکدیگر در خصوص عواقب بعدی جرم و مسائل ناشی از آن در آینده اتخاذ تصمیم نمایند که این تعریف شیوههای نوینی را برای حل اختلافات در اختیار جوامع قرار می‌دهد. پس از "تصویب قانون مجازات اسلامی" و " قانون آئین دادرسی کیفری" در سال 1392 باب تازه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی در قوانین ایران گشوده شد و مقنن روشها و شیوه‌های ترمیمی و نیمه ترمیمی مختلفی را برای نخستین مرت ...

در این تحقیق، رابطه بین جریان‌های نقدی آزاد و هزینه‌های نمایندگی و تاثیر آن ها بر عملکرد عملیاتی، ارزش شرکت و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار می گیرد. به طور خاص، هدف تحقیق حاضر بررسی فرضیه جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای پاسخ به سوال های تحقیق، 4 فرضیه اصلی تدوین و با انتخاب 63 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله، 1385 الی 1390، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از ...

در این پایان‌نامه بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق پردازش صادرات، به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. برخورداری کالاهای صادراتی از شرایط تجارت آزاد می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات داشته باشد. به نظر می‌رسد که در کشورهای در حال توسعه مناطق آزاد تجاری - صنعتی مناسب‌ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور _ وقتی که برقراری این شرای ...

برق، فراگیرترین حامل انرژی است که نزدیک به صد درصد متقاضیان مصرف را پوشش داده است. بر اساس آمار ترازنامه انرژی سال 1387 سهم یارانه برق ازکل یارانه انرژی کشور حدود 22/3 درصد بوده است. بر اساس آمار ترازنامه انرژی سال 1387س هم یارانه برق از کل یارانه انرژی کشور حدود 22/3 درصد بوده است. گفته میشود، ایران بالاترین مصرف برق را دارد ( نسبت به متوسط جهانی بیشترین مصرف سرانه برق را دارد( .مصرف بی روی? این انرژی و سهم یاران? دریافتی این بخش، ضرورت بازنگری در الگوی مصرف و تعیین قیمت بهی ...

موضوع پایان نامه در مورد تآثیر رشد جمعیت بر فقر در کشورهای اسلامی که شامل کشورهای ایران.ترکیه .تانزالیا .نیجریه .لبنان. مصر. پاکستان.آذربایجان. بنگلادش.ومالزی است. دلیل انتخاب این کشورها به خاطر نزدیک بودن درآمد سرانه این کشورها به هم است.دوره زمانی از 2001تا2014 روش تحقیق کاربردی مبانی تئوریک به صورت کتابخانه ای وبا استفاده از تکنیک های اقتصاد سنجی وبه کمک نرم افزار Eviewsوpanel data ومتغیر های استفاده شده نرخ تورم .نرخ رشد جمعیت .نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ضریب جینی نرخ رش ...

علیرغم جایگاه و نقش حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقاء حسابرسی در سراسر دنیا از جمله ایران،تاحد اطلاع پژوهشگر تاکنون از حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران استفاده نشده است.با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت دست یافتن به دلایل این امر، هدف از این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد حسابرسی کامپیوتری و موانع پیاده سازی آن در شهرداری تهران می باشد. لذا با توجه به مسئله پژوهش و نیز بررسی پیشینه پژوهش، پنج فرضیه تدوین و به ترتیب فقدان شناخت از حسابرسی کامپیوتری، تردید ...

نگرانی در مورد افزایش گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی در سال های اخیر مساله ای جدی تر شده است .از انجا که رشد انتشار co2 عمدتا ناشی از رشد فعالیت های اقتصادی است.برخی از محققان بر این عقیده اند که تلاش برای کاهش انتشار co2، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه تمرکز خود را روی افزایش رشد اقتصادی قرار داده اند و برای رسیدن به این رشد اقتصادی به مصرف انرژی بیشتر وابسته اند. بنابراین، مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی هوا ، برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار در اتخا ...
نمایه ها:

روانشناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد. آنها معتقدند، تشویق معنویت در محیط کار می‌تواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، انگیزش، عملکرد و بهره‌وری بالا شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی کارکنان و مدیران سازمان اوقاف و امورخیریه تهران بر بهره‌وری آنان، و به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است. . ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه است و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 39 ...