عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3091

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استراتژیک ترین عامل برای توسعه کشورها منابع انسانی قلمداد می شود به دلیل اینکه این وظیفه در سازمان تا حدی جدید می باشد لذا با وجود اهمیت آشکار آن ، همیشه ابهاماتی درباره ماهیت واقعی و نقش و وظیفه دقیق آن وجود دارد و اهمیت و ضرورت آن زمانی بیشتر به چشم می خورد که نیروی انسانی در هر سازمانی با تمام قسمتهای آن سازمان در ارتباط می باشد. به همین دلیل باید از مدیریتی قوی برخوردار باشد تا آن را همگام با سایر قسمتها پیش ببرد . بدلیل تغییر در فلسفه وجودی منابع انسانی و همچنین جداناپذ ...

در این پژوهش به طور تجربی رابطه بین هموار سازی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته که در آن از مدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است.جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1391 می باشد وبا استفاده از روش نمونه گیری حذفی ،98 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. در این مطالعه از مدل حاشیه ای که مناسب داده ها و اهداف پژوهشمان بوده است ...

جامعه‌ای که طبق اصول قانون‌اساسی، امور آن به اتکای آرای عمومی اداره می‌گردد و انتخابات را به عنوان یکی از شاخص‌های اصول مدنی می‌داند، طبیعی است که با یک مدیریت صحیح و با استفاده از فناوری‌های جدید در راه تحقق این هدف گام بردارد. اولین قدم در این زمینه، شناسایی عوامل موثر در برگزاری یک انتخابات ایده‌آل با روش‌های جدید و رفع مشکلات مدنظر می‌باشد. عوامل این مدل در این پژوهش، شامل متغیرهای بیرونی (عوامل حاکمیتی، اجتماعی، آموزشی و فنی)، برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از آسا ...

پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت و مشکلات هنرستان های تربیت‌بدنی شهر تهران انجام‌گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر استراتژی توصیفی و ازنظر مسیر اجرا پیمایشی است و داده‌های پژوهش به‌صورت میدانی جمع‌آوری شده است. ...

محیط های شهری، فضای زندگی روزمره برای همه شهروندان است و لذا باید توانایی پذیرش کلیه افراد و گروههای سنی و اجتماعی و همچنین تأمین نیازها و خدمات رفاهی مربوط به آنها را داشته باشد. در این میان کودکان به عنوان آسیب پذیرترین اعضای جامعه، نیازمند مراقبت و حساسیت بیشتری هستند. محیطی که کودکان در آن زندگی می کنند باید بتواند به رشد اجتماعی و شخصیتی، تداوم یادگیری و زندگی فعال اجتماعی آنان کمک کند هدف از این پژوهش ارزیابی و ظرفیت سنجی ساختار فضایی – کالبدی و زمینه های شکل گیری و تح ...

برنامه‌ریزی درسی که یکی از انواع برنامه‌ریزی در آموزش و پرورش است؛ به یادگیری، طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می‌شود. فرآیند یادگیری با عوامل گوناگونی ارتباط دارد که هر یک از آن‌ها در جریان و چگونگی یادگیری موثر است. از جمله این عوامل می‌توان به استعدادها و توانایی‌های فراگیرنده، محتوای برنامه‌ی درسی، نقش حساس (بسیار مهم) معلم، ارتباط متقابل دانش آموزان، فضای یادگیری و وسایل آموزشی اشاره کرد. در نظام آموزشی ایران، به صورت مشخص با آموزش درس فارسی به امر زبان‌آموزی دانش آمو ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش محیط زیست بر رفتار کارکنان و دانشجویان در استفاده از آزمایشگاه های دانشگاه پیام نور تهران می باشد به همین منظور پژوهشگربه دنبال پاسخ به این سئوالات بوده که چه تفاوتی بین رفتار زیست محیطی کارکنان و دانشجویان آزمایشگاهها وجود دارد؟ تاثیر آموزش محیط زیست بر رفتار کارکنان آزمایشگاه های پیام نور تهران چگونه است؟تاثیر آموزش محیط زیست بر رفتار دانشجویان آزمایشگاه های پیام نور تهران چگونه است؟ روش پژوهش به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمو ...

نظر به تکلیف اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه (1394-1390) توسط دستگاههای اجرایی مبنی بر بودجه ریزی عملیاتی ، تحقیق حاضر به بررسی موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه پیام نور در اجرای ماده فوق پرداخته است . در این پژوهش سه فرضیه تبیین گردیده و نظر متخصصان و کارشناسان مالی در شناسایی موانع و مشکلات مربوطه اخذ گردیده است . این سه دسته فرضیه به ترتیب ساختاری ، رفتاری (محتوایی) و محیطی (زمینه ای ) هستند . نظر به روش تحقیق که از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد نتایج حا ...

دانشگاه پیام نور همانند دیگر سازمانها در معرض فساد اداری قرار دارد . چرا قوانین و آیین نامه های موجود در این سیستم بصورت متمرکز است احتمال اینکه کارمندان دچار سردرگمی و کم کاری شوند زیاد است.این تحقیق به روش پیمایشی و بر اساس هدف حالت کاربردی داشته و بر حسب شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات توصیفی از شاخه همبستگی می باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی کارکنان دانشگاه پیام نور خراسان شمالی صورت گرفته است. افته ها نشان داد که بین نقش رهبران خدمتگزار ،بینش، ...
نمایه ها: