عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3091

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی ‌‌‌است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده ‌‌‌است. به گفته حضرت علی (ع)، عدل همان نظم‌‌‌ است یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. و از آنجا که دوام هر سازمان بستگی به‌‌‌ استحکام عناصر شکل‌دهنده آن دارد و مهمترین منبع هر سازمان نیز منابع انسانی آن می‌‌باشد، لذا جهت دوام آن سازمان به این منبع باید توجه ویژه داشت تا سازمان به اهداف خود نائل شده و نهایت کارایی را کسب کند. این پایان نامه با هدف ...

مدیریت دانش از جمله موضوعات پر محتوایی است که طی دهه‌های طولانی تکامل یافته و در طی چند سال اخیر در جوامع علمی، تجاری و ... به شکل گسترده‌ای ظهور یافته است. در دنیای متحول و متغیر امروز، شرایط به گونه‌‌ای رقم خورده که جوامع و سازمان‌های مختلف برای حیات و بقاء و البته رشد و توسعه خود، عمیقاً نیازمند منابع ارزشمندی همچون علم و دانش‌اند. چرا که دانش به عنوان یک سرمایه گرانقدر می‌تواند به سازمان، جهت رویارویی با چالش‌های محیطی کمک کند و برای آن‌ها قدرتی روزافزون را به ارمغان آور ...

هدف پژوهش حاضر« بررسی مقایسه ای مشکلات آموزشی دانشجویان رسمی و فراگیر دانشگاه پیام نور در استان چهارمحال و بختیاری » بود . روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه پژوهش حاضر ، شامل کلیه دانشجویان رسمی و فراگیر دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 89-1388 که تعداد دانشجویان رسمی 20401 نفر و تعداد دانشجویان فراگیر 1632 نفر بود . حجم نمونه دانشجویان رسمی 552 نفر و دانشجویان فراگیر 405 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ، خوشه ای ، چند مرحله ای از بین دانشگا ...

عنوان این پژوهش عبارت است از" مقایسه انگیزش پیشرفت کارکنان شاغل به تحصیل با کارکنان غیر شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور". همچنین اهداف این پژوهش عبارتند از: مقایسۀ مسؤولیت‏پذیری، رقابت‏جویی، سخت‏کوشی و هدف‏مداری کارکنان شاغل به تحصیل با کارکنان غیر شاغل به تحصیل. فرض اصلي پژوهش عبارت است از: بین انگیزش پیشرفت در کارکنان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نور با انگیزش پیشرفت کارکنان غیر شاغل به تحصیل در این دانشگاه تفاوت معنی‏داری وجود دارد. فرض‏های جزئی عبارتند از: بین مسؤولیت‏ ...

تحقیق حاضر به ارز یابی عملکرد دانشگاه پیام نور استان گلستان بر اساس مدل برتر EFQM می پردازد. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان دانشگاه پیام نور استان گلستان که 180 نفر می باشد و 123 نفر نمونه آماری بر طبق جدول مورگان و کرجسی تعیین شد و نوع تحقیق توصیفی - پیمایشی میباشد . برای گردآوری داده های مورد نظر از پرسشنامه استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه‌ی استاندارد EFQM مشتمل بر 41 سوال بین 123 نفر نمونه آماری که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است ، توزیع گردید . پس از جمع‌ ...

در جهان پر شتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان شیوه نوین کسب دانش و آموزش تلقی می گردد که به سرعت در حال رشد، توسعه و تحول بوده و در همه عرصه های یادگیری خصوصا در زمینه آموزش عالی رو به افزایش و گسترش است. اما گسترش بدون برنامه ریزی و در کنار آن نبود آمادگی های لازم جهت نهادینه ساختن این شیوه جدید آموزشی می تواند اثرات و خسارات جبران ناپذیری بر پیکره آموزش ،یادگیری و انتقال دانش داشته باشد. از این رو جهت بستر سازی و توسعه یادگیری الکترونیکی لازم است تا به بررسی میزان آماد ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین چابکی سازمانی و مولفه های آن یعنی پاسخگویی، انعطاف پذیری ، شایستگی و سرعت انجام امور با رضایت شغلی در دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد. چابکی سازمانی به عنوان یکی از متغییرها و عوامل تأمین کننده رضایت شغلی در سالهای اخیر مطرح شده است . رضایت شغلی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره وری سازمانی مطرح میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه می باشد در این پژوهش از پر ...

از آنجایی که سرویس‌های پست الکترونیک رایگان خارجی به طور فزاینده در حال استفاده در جوامع علمی داخل کشور هستند، داده‌های تبادل شده از این طریق کاملاً در اختیار این سرویس‌ها قرار دارد. این موضوع می‌تواند یک تهدید برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در داخل محسوب شود. با توجه به اهمیت حفاظت از ارزش افزوده این فعالیت‌ها، سعی در طراحی سیستم پیام‌رسانی داریم که با استفاده از ارتباط همتانگر و بدون سرور مرکزی، راه حل قابل اعتماد و امنی را در تبادل پیام در جامعه دانشگاهی ارائه دهی ...

رشد روز افزون شهر نشینی و عدم وجود برنامه ای مدون و دقیق برای مدیریت اصولی آن باعث وجود ناهماهنگی هایی در توسعه مکانی شهرها شده است. در حالت کلی در شکل ساده آن یک مسئله مکانی، یک یا چند مرکز خدماتی "سرویس دهنده ها" به مجموعه ای از متقاضیان "مشتریان" موجود در حوزه نفوذ خود خدمات عرضه می‌کنند. بوستان‌های عمومی به عنوان یکی از کاربری‌های ارضی عمومی شهری به عنوان "سرویس دهنده" با توجه به نحوه توزیع فضایی با شهروندان به عنوان "مشتریان" ارتباط می‌گیرند. پارک‌ها و بوستان‌های شهری به ...