عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 296

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پیشینه: سرطان پستان یک بیماری هتروژن است که درگیری فاکتورها و مسیرهای متعدد در ایجاد و پیشرفت آن موجب چالش هایی در درمان آن شده است. نقش اپی ژنتیک امروزه به عنوان کلید آغازین سرطان مورد توجه قرار گرفته است . تغییرات اپی ژنتیک از جمله متیلاسیون در نواحی پروموتری موجب خاموشی بیان ژن ها می شوند . بررسی الگوی متیلاسیون ژن ها در شناخت ژن های موثر در سرطان از جمله سرکوب کننده های تومور حائز اهمیت است و از این تغییرات میتوان به عنوان یک زیست نشانگر(نشانگر زیستی) جهت تشخیص بیماران به ...

لایه‌ی زیستی خاک اجتماعاتی فراگیر و متشکل از ریزاندامگان از جمله سیانوباکتری ها، گلسنگ ها و باکتری هاست و از اجزایی است که نقش های ساحتاری و عملکردی اساسی در اکوسیستم ها دارد از جمله نقش ها‌یی مانند مجتمع کردن ذرات خاک و در نتیجه ی آن کاهش فرسایش بادی و آبی و افزایش باروری خاک و در پی آن پیدایش و پایداری پوشش گیاهی و غیره. توسعه دانش مربوط به لایه‌ی زیستی می‌تواند در پیشرفت فناوری‌های لایه زیستی خاک نقش داشته باشد که در عملکرد خاک و پیشگیری از انتشار ریزگردها نقشی اساسی دارند ...

در سال‌های اخیر، مواد نانوساختار به علت بهبود خواص سطحی و حجمی در مقایسه با مواد دانه درشت متداول، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود به عنوان نسل آینده بیومواد، جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهند. در این مطالعه، با استفاده از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش، تأثیر اندازه دانه در زیست‌سازگاری نانوساختارهای تیتانیومی تولید شده به روش پیچش تحت فشار زیاد در مقایسه با نمونه‌های تیتانیومی دانه درشت و تغییر داده نشده مورد بررسی قرار گرفت. به این منظو ...

اینترفرون بتا نوترکیب انسانی به عنوان خط اول درمان بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS ) و همچنین درمان انواعی از سرطان ها و عفونت های ویروسی کاربرد دارد. با این وجود ایجاد تجمع پروتئینی که یک مشکل عمده در طی فرایند تولید، نگهداری و کاربرد داروهای زیستی می باشد، استفاده کلینیکی از اینترفرون بتا انسانی را با محدودیت هایی مواجه نموده است. مشخص گردیده که ساختارهای قندی متصل به گلیکوپروتئین ها در افزایش حلالیت مولکول ها و در نتیجه کاهش میزان تجمع پروتئینی موثر می باشند. در این پژوهش اس ...

مهندسی بافت، از علوم جدیدی است که در سال های اخیر در درمان ضایعات بافتی، اندامی و حتی جایگزینی کامل یک اندام مورد توجه قرار گرفته است. در این میان داربست های نانوالیافی به شکل مناسبی ازلحاظ مکانیکی و زیستی از ماتریس خارج سلولی تقلید می کنند. در این پژوهش، نانوالیاف یکدست و فاقد بید پلی کاپرولاکتون تقویت شده با درصدهای مختلف هیدروکسید دوگانه لایه ای (1/0% تا 10% وزنی) به روش الکتروریسی تهیه شد. با افزودن نانورس، کاهش در میانگین قطر نانوالیاف و همچنین بهبود خواص مکانیکی مشاهده ...

تالاسمی آلفا شایعترین اختلال ارثی در سنتز هموگلوبین وشایعترین نوع تالاسمی دردنیا می باشد. تفسیر موارد مبتلا به میکروسیتوز ماندگار بدون نشانه های غیر طبیعی دیگر در مشاوره قبل از ازدواج و تشخیص قبل از تولد ایجاد دشواری می نماید. این مطالعه بر روی افراد مشکوک به ناقل جهش در ژن آلفا گلوبین فاقد جهش های شایع آلفا انجام شد. پس از انجام مشاوره ژنتیک، بررسی پرونده بالینی و آزمایشات انجام شده، افراد واجد شرایط فوق برگزیده شدند. gene dosage study با روش real-time PCR و MLPA صورت ...

ویروس آنفلوآنزا که عامل مولد یکی از بیماریهای حاد تنفسی می باشد در غشا خود واجد گلیکوپروتئین مهمی به نام همآگلوتینین است. این مولکول ضمن اینکه اصلی ترین آنتی ژن برای القا پاسخ ایمنی بر علیه ویروس است، همواره به عنوان مدل ایده آلی برای مطالعه فرآیندهای بیولوژیکی مهم از جمله گلیکوزیلاسیون مورد استفاده قرار گرفته است. گلیکوزیلاسیون ( به ویژه از نوع N) متداولترین تغییر ضمن یا پس از ترجمه ای پروتئینها در سلولهای یوکاریوتی است بطوریکه تقریبا 70% داروها و واکسنهای پروتئینی از نوع N- ...

نياز روزافزون بشر به فناوري هاي اكسايشي كه در عين كارآمدي آسيب زننده به محيط زيست هم نباشند، توجه همگان را به استفاده از آنزيم هاي اكسيد كننده معطوف نموده است. در اين بين آنزيم هاي تايروزيناز و لاكاز به واسطه استفاده از هوا و توليد آب در واكنش هاي اكسايشي خود، از اهميت ويژه اي برخوردارند و آنزيم هاي سبز نام گرفته اند. در اين تحقيق توليد همزمان تايروزيناز و لاكاز توسط قارچ رشته اي نيوروسپورا كراسا سويه هاي FGSC #321 و FGSC #7431 بررسي شد. سويه دوم به دليل ناتواني در ايجاد كنيد ...

بیماری زنگ سیاه گندم با عامل ( Puccinia graminis f.sp. tritici (Pgt از بیماری‌های مهم و مخرب این محصول در جهان و ایران می‌باشد. پیدایش نژاد (TTKSK (Ug99 که برای ژن مقاومتSr31 بیماری-زایی دارد، تولید جهانی محصول گندم را در معرض خطر قرار داد. به منظور شناسایی نژادها، بررسی تنوع در جمعیت Pgt و پراکنش این بیماری در کشور، بین سال‌های 1391- 1387 ردیابی بیماری با جمع‌آوری نمونه‌های آلوده از سطح مزارع گندم کشور صورت پذیرفت. تعداد 104 جدایه به کمک 20 لاین افتراقی زنگ سیاه بر اساس سیست ...